И тази година традицията по зарязването на лозите в Новград бе спазена

И тази година традицията по зарязването на лозите в Новград бе спазена

И тази година традицията по зарязването на лозите в Новград бе спазена. Обичаят по зарязване, поливане, сплитане на лозови венци и наричане за берекет на гроздовата и винената реколта бе пресъздаден от самодейците при НЧ“Христо Ботев“. Песните и танците обичайно бяха част от богатата обредност и пъстрота на празника. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха жените от певческа група „Здравец“. Днес и лозари и винари си пожелават да е щедра земята, да е богата годината, да зрее ароматно грозде и да са пълни бъчвите с вино.

Сподели: