И тази година Фондация „Устойчиво развитие Русе“ спечели и изпълнява проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта

Със свое решение, Министерството на младежта и спорта финансира проектни предложения, подадени по Направление 3 на Националната програма за изпълнение на младежкидейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година.  Това са парите, отделяни от хазартните оператори, именно за подобни инциативи на институциите. Проект с входящ номер 42-00-30/12.03.2018 г. с наименование „Спорт срещуагресията и зависимостите – да се справим заедно“ на Фондация „Устойчиво развитие Русе“, генериран номер по програмата НПИМД-152-НЗ/2018, е получил 89 т. при класирането – за сумата от 34 168,30 лева (тридесет и четири хиляди сто шестдесет и осемлева и тридесет стотинки).

На 18.05.2018 г. е започнало изпълнението на проект „Спорт срещу агресията и зависимостите-да се справим заедно“, Договор № 25-00-9.

В изпълнение на проекта 144 младежи от средни училища в гр. Русе са разделени в групи и включени в занимания по скокове на батут, спортно ориентиране и тенис на корт. Чрез спортните занимания се цели изграждане на социално отговорно поведение и превенция на рискове от прояви на агресия и/или различни форми на зависимости чрез спорта като средство за подобряване качеството на живот и социалната им адаптация.

Заедно със спортните занимания средношколците посещават и интерактивни обучения за формиране на компетенции за разпознаване на видовете зависимости, на рискови фактори, водещи до зависимости и прояви на агресия и за овладяване на рискови ситуации.

Миналата година също бе изпълняван подобен проект, информация за който може да видите тук.

Сподели:

Още новини от деня