Кабелната радиомрежа в Русе достига до 20 хил. абоната

Радио Русе е обособено като звено „Рекламно-информационно обслужване“ към Общинско предприятие „Русе Арт“. Основната му дейност е свързана с предоставяне на актуална информация за събития от региона, както и подпомагане на информационните кампании за събития, организирани от предприятието, Община Русе и други културни институти в града.

Програмата в кабелната радиомрежа е с 20 хил. абоната. Всички събития, интервюта и материали могат да се проследяват в сайта на радиото, както и във фейсбук страниците на радиото и на ОП „Русе арт“. Радио Русе достъпна медия с потребители в интернет страницата между 4 и 8 хил. души на ден, а обхватът на потребители чрез фейсбук достига над 30 хиляди души.

Програмната схема на радио Русе е съобразена с интересите на слушателите от всички възрасти, като приоритетно се излъчват материали, предоставящи полезна информация за широката аудитория, свързана със социални дейности, здравеопазване, култура, изкуство, младежки дейности и др.

За отчетния период са реализирани 253 радиопредавания, като в тях са били излъчени 923 репортажи от събития по актуални теми, както и интервюта. През периода е създадена и рубрика „Дневникът на репортера“ за разширено представяне на актуална информация, свързани с дейността на Община Русе. Радио Русе е партньор на Общински младежки дом в излъчване на съвместно младежко предаване „Искаме думата“. В студиото се изработват звукови информационни файлове за нуждите на информационните табла от транспортната схема, както и аудио клипове за Международния фестивал „Мартенски музикални дни“.

С голям интерес се следят и преките излъчвания на заседанията на Общински съвет – Русе в кабелната радио мрежа.

Радиото е предпочитан партньор за реализиране на широки обществени, образователни, културни, благотворителни, социални и политически кампании. То е единствената медия, която се използва от

Русенски районен съд и Районна прокуратура за изчитане на присъди и „обществени порицания“.
В резултат на извършената дейност през периода се наблюдава повишен интерес към радиото, което е довело и до увеличаване на приходите от реклама в сравнение с предходната година.

Сподели: