спин

КАБКИС – Русе установи по 1 с положителен резултат за наличие на ХИВ през 2020 и 2021 година

И тази година 1-ви декември се отбелязва като Световен ден за борба срещу СПИН. Според СЗО ХИВ остава основен проблем за общественото здраве, който засяга милиони хора по света. Въпреки че през последните десетилетия е постигнат значителен напредък, досега е отнел живота на 36,3 милиона души.

Няма лек за ХИВ инфекция. Въпреки това, с увеличаване на достъпа до ефективна превенция, диагностика, лечение и грижи, ХИВ инфекцията се превърна в управляемо хронично здравословно състояние, което позволява на хората, живеещи с него, да водят дълъг и здравословен живот.

Вирусът на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) е насочен към имунната система и отслабва защитата срещу много инфекции и някои видове рак, които хората със здрава имунна система могат да преборят. Тъй като вирусът унищожава и нарушава функцията на имунните клетки, заразените индивиди постепенно стават имунодефицитни. Имунната функция обикновено се измерва чрез броя на CD4 клетките. Най- напредналият стадий на ХИВ инфекцията е синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН).

Предаване

ХИВ може да се предава чрез обмен на различни телесни течности от заразени хора, като кръв, майчино мляко, сперма и вагинални секрети. ХИВ може също да се предаде от майка на нейно дете по време на бременност и раждане. Хората не могат да се заразят чрез обикновен ежедневен контакт като целувки, прегръдки, ръкостискане или споделяне на лични предмети, храна или вода.

Важно е да се отбележи, че хората с ХИВ, които са подложени на терапия и са вирусно потиснати, не предават ХИВ на своите сексуални партньори. Следователно ранният достъп до лечение и подкрепата за продължаване му са от решаващо значение, не само за подобряване на здравето на хората с ХИВ, а и за защитата на техните партньори.

Кабинетът за анонимно и безплатно изследване и консултиране в гр. Русе,  за периода 1.01.- 31.12.2020 г. има общо 495 изследвани лица- клиенти, от тях на място в КАБКИС 389 души, а другаде „на терен”- 106 души, от които 221 жени и 274 мъже. Най- голям е броят на изследваните лица във възрастова група 30-39 г. От всички изследвали се в КАБКИС за 2020 г. има 1 положителен резултат за наличие на ХИВ. Раздадени са множество информационни материали.

До 30.09.2021 г. са били изследвани за наличие на ХИВ 191 лица, като е регистриран 1 положителен резултат.

В КАБКИС се извършват също и изследвания за хепатит и сифилис, като откритите инфектирани лица се насочват за лечение в съответните специализирани кабинети. 

Сподели: