Какво прави един бизнес модел толкова успешен, че да променя цяла индустрия ще изяснят в Русенския университет

На 6 декември от 16:30ч. в зала 2Г.407 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе последното за годината събитие от инициативата на JUMP Project и Фондация „Еконт“, на тема „Бизнес с добавена стойност“.
Какво прави един бизнес модел толкова успешен, че да променя цяла индустрия?
Колко е важно да разберем потребителите, когато разработваме продукт или услуга за тях?
Какви са методите и инструментите, чрез които изследваме пазара и потребителите? Как да ги прилагаме в практиката, когато развиваме бизнеса си?
Ще поговорим за това и ще представим примери от практиката, когато решение за развитие на бизнеса се взима въз основа на разговор с потребителите.

Силвия Табакова е Магистър в специалност „Международен бизнес и мениджмънт“, придобита в СА „Д. А. Ценов“, град Свищов.
Тя има над 12 години опит в разработването на пазарни стратегии и комуникация на банкови услуги и платежни инструменти, както и развитието на продукти за различни брандове в сферата на бързооборотните стоки.
Понастоящем Силвия е Директор „Бизнес развитие“ в Econt и е ангажирана да участва активно в развитието на предложения към крайни клиенти като част от бизнеса на компанията.

JUMP Project – част от Центъра по предприемачество към Русенски университет и Фондация „Еконт“ стартират поредица от отворени лекции за студенти и ученици от града.

Целта на обученията е да допълнят и обогатят теоретичните знания, които студентите получават в университета с практически примери и казуси и да дадат основите за по-нататъшно професионално развитие на ученици и студенти. Лекторите в обученията са експерти с дългогодишен професионален опит в международна среда.

Очакваме ви!
Вход свободен.

Сподели: