Какво представлява метода Монтесори за обучение и възпитание на децата?

Какво представлява метода Монтесори за обучение и възпитание на децата?

За всички родители които се интересуват от метода Монтесори сме избрали да ви срещнем онлайн със специалиста Ина Ганева. В съботния ден тя ще ни запознае какво е методът Монтесори, какви техники и образователни  материали да използваме. Как децата да учат за околния свят посредством игра. Може да задавете предварително въпроси на нашия гост на имейл или на фейсбук страницата на детски отдел на РБ „Л. Каравелов“ – Русе.

Според известният метод Монтесори обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди 3-годишна възраст, като най-общо този метод се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. А главната цел на метода Монтесори е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца. 

Сподели: