Какво се подобри в инфраструктурата на Басарбово през отминаващата година

Кметът на село Басарбово Николай Колев представи кратък отчет за работата си по отношение благоустрояването на населеното място край Русе през отминаващата година.

Реализирахме проект с наименование „Благоустрояване на парковото пространство за отдих и детски игри“ по Кампания „Малки населени места“ 2020 г. Проектът е насочен към благоустрояване на парково пространство за широко обществено ползване от 200 кв.м. на кръстовището на ул. „Христо Ботев и ул. „ Хан Исперих“. Дейностите, които се извършиха включват: полагане на 70 кв.м. щампован бетон; полагане на защитно покритие върху изградената настилка; изработване, боядисване и поставяне на 46 л.м. метална ограда; монтаж на детска клатушка, въртележка, люлки; монтиране на беседка за деца и възрастни, пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на информационна табела, залесяване на дървета – 2 броя.

Изпълняваме проект с наименование „Благоустрояване на парковото пространство за отдих и детски игри“ по Кампания „Малки населени места“ 2021 г. Той е финансиран с 24 хил. лева.

Асфалтирахме участъци от ул. „Рила“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Възраждане“, ул. „Филип Тотю“. Асфалтирахме тротоарите в село Басарбово, след като бяха разрушени при ремонт на пътя от АПИ, добави той.

Община Русе пое ангажимент да се направи регулация на ул. „Елин Пелин“ и ул. „Добруджа“, като същите се засипаха с фракция.

Сподели: