радиатор отопление

Как да подготвим уредите си преди новия отоплителен сезон?

„Топлофикация Русе“ напомня, че преди настъпване на есенно-зимния период трябва да се извърши оглед на вътрешната отоплителната инсталация. При констатирана повреда или течове, те трябва да бъдат отстранени. Важно е клиентите да прегледат индивидуалните си топломери и водомери, защото ако са с изтекла метрологична проверка и не са минали новa, съгласно издадените от дружеството предписания,  ще им се начислява определената по норматив максимална мощност. В експлоатация се допускат само изправните устройства“, съобщават от дружеството.

„Поддръжката на сградните инсталации се състои в отстраняване на течове, ремонт и подмяна на спирателна арматура и подмяна на топлинна изолация. При проблем и последващ ремонт е необходимо да бъдем уведомени с цел избягване на нежелани последствия, като например наводнение. Планираното извършване на ремонти по инсталацията в домовете трябва да приключи преди началото на отоплителния сезон, за да се избегне източването на инсталациите след пускането на парното. В противен случай това може да доведе до навлизане на въздух в системата и последващи проблеми.“, заявяват експертите на дружеството.

От топлофикацията посочват, че срокът на годност на топлинните разпределители, монтирани на радиаторите, е 10 години. Експертите на дружеството обясняват, че най-честият проблем, които възниква, е изгасването на дисплея. „В този случай възможната причина е изтощена батерия. Клиентите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение, за да бъде подменен  уреда“, допълват от топлофикацията.

„При проблем във вътрешната инсталация клиентите трябва да уведомят домоуправителя. Те могат да потърсят помощ от нас за спиране на водата и източване на инсталацията за отопление. Клиентите трябва да имат предвид, че това е частна собственост и повредите могат да бъдат отстранявани само с тяхно решение. Сградната инсталация за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. По тази причина, поддържката е за сметка на живущите. Необходимо е те да се грижат и да извършват ремонт при необходимост, но без да се правят изменения, които водят до нарушаване на топлоснабдяването“, заявяват специалистите от русенската топлофикация.

Експертите препоръчват да бъде направена топлинна изолация на инсталацията за битово гореща вода, както на хоризонталните разпределителни линии в сутерена, така и на вертикалните захранващи линии. Това ще доведе до намаляване на изразходваната топлинна енергия от инсталацията за гореща вода, респективно намаляване цената за един кубичен метър топла вода.

Повече за Топлофикация Русе може да прочетете тук

Сподели: