Камион не е допуснат да влезе в България поради завишено съдържание радиоактивни вещества във товара

През отминалата седмица е извършено обследване ( насочени проверки и ОДК ) на 2 тежкотоварни автомобила във връзка със задействане на ЦАС и въвеждане в действие на процедурата за реагиране при разкриване на незаконен превоз на ядрени материали, радиоактивни вещества или радиоактивни източници в зоните на ГКПП на България. Единият не е допуснат да влезе в страната, поради завишено съдържание радиоактивни вещества във товара.

Сподели: