бус събиране опасни отпадъци

Кампания за събиране на опасни отпадъци ще има в края на май на ул. Шипка 33 в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

В периода 30.05.2019 г. – 31.05.2019 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилния събирателен пункт.

Видове отпадъци подлежащи на приемане и последващо третиране.

1. Замърсени опаковки – Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

2. Лекарства с изтекъл срок на годност – Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти.

3. Живачни термометри и живак – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви – перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, фотографски химични вещества и смеси.

5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, разтворители.

За допълнителна информация по настоящата кампания:

тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

Сподели:

Още новини от деня