контейнер за боклук

Кампания срещу нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в община Русе

Въпреки забраната строителните отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци или в тези за опаковки, след ремонт много домакинства изхвърлят отпадъците си там или на нерегламентирани сметища. Това е сериозен проблем за общините, който налага провеждането на информационна кампания. Тя ще призовава домакинствата и строителните фирми да не изхвърлят строителния отпадък, а да го предават за обработка и рециклиране.

Кампанията „След ремонта не изхвърляй, рециклирай!“ е част от изпълнението на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, който се изпълнява  по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на „Европейско икономическо пространство 2014-2021 г.“.

сн. Архив

Клипът на кампанията можете да видите на следния линк:

Сподели: