Кандидатът за кмет на Община Русе Галин Григоров представи предизборната си програма

Кандидатът за кмет на Община Русе Галин Григоров представи предизборната си програма

Време за прочитане: 4 мин.

Кандидатът за кмет на Община Русе Галин Григоров от коалицията ВМРО и НФСБ представи днес по обед акценти от предизборната си програма. /на снимката/ „Високо, високо, високо – заедно можем повече“ е надсловът на визията за управлението на Русе на кандидата за кмет Галин Григоров. „Поставяме си висока цел за висок жизнен стандарт и високо качество на живот в Русе. Казваме „не“ на провинциалния комплекс за малоценност и искаме да разграничим Русе в контекста на 10-годишния застой на страната“, заяви Григоров.

ВИСОКА ЦЕЛ,   ЗА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ    И    ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В РУСE

Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО казва НЕ на провинциалния комплекс за малоценност и  разграничава Русе в контекста на 10-годишния застой на страната

Защото от втората половина  на 19 в. до Освобождението Русе, тогава Русчук, е витрина на модернизацията и седалище на  редица консулства на европейски държави.

След Освобождението Русе е най-големият град в Княжество България и първата община, която се развива по градоустройствен план.

Смятаме, че и днес Русе заслужава високи цели.

Аргументите ни са два:

– Членството в ЕС и геостратегическото ни разположение са потенциал, който е отправна точка за високо самочувстие;

– Знаем какви са глобалните тенденции;

По отношение на икономическо развитие фокусът се мести от държавата като цяло към градовете, които днес генерират богатство, иновации, свързаност, производителност и заетост и  двигателите на националните икономики.

   Развитието на градовете ще определя бъдещото териториално, социално-икономическо и пространствено развитие навсякъде по света и в Европа.

Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО формулира нова цел за Русе.

   Русе става първият град в България, който се развива като икономически мотор за оттласкване на  страната  от  унизителната последна позиция В ЕС, като поема курс към  възходящо икономическо развитие и повишаване на жизнения стандарт на русенци.

    България се вписва в общата тенденция към повишаване на качеството на живот в глобален план.

Забележително е, че България има много добър показател за работната сила – 87.6%  от нея е квалифицирана.

Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО се основава на тази оптимистична тенденция. Разполагаме с човешки капитал, който е най-ценният ресурс за  реализиране на програма за възходящо  социално-икономическо  развитие.

Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО включва законодателна инициатива.

    За изминалите 30 години обаче разходите се разпределят, така че едни градове/региони се облагодетелстват за сметка на други. Напр. БВП на човек от населението през 2017 за София е 30 295 ,  а за  Русе – 11 152. Това означава, че стандартът на живот на русенци е три пъти по-нисък от този на софиянци.

Затова ВМРО подготвя законопроекти за фискална децентрализация и за преодоляване на регоналните неравенства  чрез насочване на част от държавния бюджет за управление от местното/регионалното равнище.

РУСЕ – ГРАД С ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА

Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО е израз на волята ни да привлечем преки чуждестранни инвестиции, защото „светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ по сполучливия израз на писателя Илия Троянов. Най-значимата причина за нисък дял на чуждестранни инвестиции са корупционни управленски практики.

   Поемаме курс към защита на общия интерес чрез добро управление в интерес на хората и прилагаме неговите 12 принципа на практика.

   От такова местно управление се нуждаят чуждестранните инвеститори, за да вземат своите инвестиционни решения за Русе.

РУСЕ – ГРАД НА ИНДУСТРИЯТА И ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

РУСЕ – ГРАД С ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

   Визия ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО е израз на убеждението ни, че държавите с икономика, която генерира висок жизнен стандарт, разчитат на развитието на малки и средни предприятия.

    Общината ще си сътрудничи с неправителствени организации, залагаме на курс към разкриване на нови МСП и подкрепа за развитие.

   Общината ще подкрепи фирми, които планират растеж чрез развитие на експортния си потенциал и достъп до нови пазари.

РУСЕ – ГРАД  С ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

    Бъдещето на Русе като голям транспортен център е днес.

   По поречието на Дунав да бъде ситуиран първият общински интермодален терминал, както и да заработи летище „Русе“

РУСЕ – ГРАД С  ЧИСТА,  БЕЗОПАСНА И ЗЕЛЕНА ОКОЛНА СРЕДА

   Чистият въздух е водещ приоритет, съпътстващ индустриалния подем.

   Разработваме програма с конкретни мерки за намаляване на замърсителите – индустриални, транспортни,  битови, като използваме най-вече капацитета на Русенски университет и катедра Екология.

   Осигуряваме постоянен независим мониторинг.

   Възстановяваме и развиваме зелените площи на Русе и селищата в общината. Като изключителна общинска компетентност тази дейност се осъществява от Общината чрез общинско предприятие. Възстановяваме 100-годишната общинска структура „Паркстрой”.

   Дейностите по чистотата също трябва да бъдат преосмислени и ревизирани. Сега плащаме милиони санкции заради закъснялото изграждане на завод за преработка на отпадъците, което е недопустимо!

ТУРИЗМЪТ ПОЛУЧАВА  МОЩЕН ИМПУЛС.

    Насочваме се приоритетно към тласък на:

– Културния туризъм

– Образователният туризъм

– Конферентният туризъм

– Здравен туризъм

– Екотуризъм

РУСЕ – ГРАД С МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

       – Съвместни дейности с Университета, РУО и екипите на общинските училища;

      – Финансиране подготовката и участието на училищни отбори в състезания и турнири;

      – Програма с участието на общинските културни институции и Университета;

      – Модернизиране на профилите в  професионалните гимназии;

      – Подобряване на връзката бизнес-университет;

РУСЕ – ГРАД С УНИКАЛЕН КУЛТУРЕН ПРОФИЛ И ОПАЗЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

  1. Децентрализация на дейностите;
  2. Повишаване на субсидията за читалищата и за сдр. „ФТТ „Найден Киров”;
  3.  Определяне на ясни правила кои събития ще бъдат финансирани от Общината;
  4. Създаване на програма за привличане на детската и младежката аудитория;

РУСЕ – ГРАД СЪС СПЕЦИАЛНА  ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

   Като силна позитивна демографска мярка ще предложим да бъдат освободени от такси за детските градини всички русенчета.

   Финансова помощ за всяко новородено дете ще получават семействата, в които родителите са изпълнили конституционното си задължение за образование.

   Създаваме съвет на старейшините, който ще консултира кмета по всички политики, свързани с възрастните хора.

   Допълнителни средства за издръжка на пенсионерските клубове и най-вече тяхната дейност: участие във фестивали, екскурзии, културно-образователна програма. 

   Гарантираме безплатно пътуване в общинския градски транспорт за всички пенсионери, навършили определена възраст.

РУСЕ – ГРАД С БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА

ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

   Специална подкрепа ще се осигури за масовия спорт, детските и селски отбори.

   В същото време, ще се поддържат и водещите спортни клубове, които определят имиджа на града в национален и европейски мащаб.

   Програма за естетизация на средата, в  която живеем.

   Създаване на пространства и клубове за практикуване на различни хобита.

   Русе да  развива спортната си инфраструктура,  да осигурява възможности за пълноценен отдих и физическо развитие на гражданите.

Сподели:

Още новини от деня