Кандидатът за кмет на община Русе, издигнат от "Съюз на свободните демократи" Борислав Българинов: Мотивацията ми да се кандидатирам за кмет се крие преди всичко в болката при гледката по улиците

Кандидатът за кмет на община Русе, издигнат от „Съюз на свободните демократи“ Борислав Българинов: Мотивацията ми да се кандидатирам за кмет се крие преди всичко в болката при гледката по улиците

Русе – град, чиито аристократизъм, европейски полъх и устрем в миналото днес нямат онази стойност, предопределяща ключовата роля на града за самия него и България. Русе вече не е определящ, Русе изостава по важни показатели, хората страдат от липса на перспектива, гласът на бизнеса не се чува, а се черпи само ресурс от него, демографията е стряскаща, а отношение към образованието и възпитанието на подрастващите липсва. Русе се предполага да бъде бляскав и красив, а напоследък хората, които решават какъв да е обликът, визията на базарите, празниците и фестивалите, демонстрират липса на всякакъв естетически усет и чувство, любов, отношение. По този начин се демонстрира едно много обидно отношение към хората, защото вместо да се стремиш да им дадеш повече, ти ги задоволяваш с нищожното, което може да се отдели, естетически неиздържано и грозно, заяви кандидатът за кмет на община Русе, издигнат от „Съюз на свободните демократи“ Борислав Българинов по време на представяне на своята кандидатура и листата от кандидати за общински съветници.

Мотивацията ми да се кандидатирам за кмет се крие преди всичко в болката при гледката по улиците. Влизаш в града и сякаш влизаш в призрачен град, няма свобода на духа, няма различни хора, няма гордо изпънати фигури по улиците, няма детски площадки и паркове, изпълнени с живот…няма градска шумотевица, няма барове, няма заведения, няма културни точки за младите.

Както и да погледнем на събитията днес, не можем да останем равнодушни към ерозионните процеси, които във всички сфери на обществения живот отнемат с големи шепи от даденостите, с които разполагаме.

Винаги съм вярвал, че е възможно по-добро бъдеще за Русе, така както 1934-1944 година е било по времето на инж. Старцев, въпреки икономическите, военни и социални кризи. Но неразбирането ми относно мръсотията, неуредиците, тромавата и некомпетентна администрация, противопоставянето между хората в обществото, трудностите пред младите и предприемчиви хора във века, в който живеем до известна степен ме обезвери. Работата ми в МИСИЯ ГРАДЕЖ обаче ми донесе надежда, защото останах приятно изненадан и щастлив от срещите ми с толкова много нови лица, лица на културата, с идеи и хъс, интелигентни и с цели в живота, които не са в прожекторите, но се борят за каузата Русе на развитието. Всичките ми познанства с такива хора ме мотивираха на подсъзнателно ниво да се мобилизирам, впрягайки всичкия си личен ресурс, придобит в годините, имайки предвид знания, опит и компетенции, и да оставя с труда и уменията си на Русе основи за градеж на стабилност, сигурност и спокойствие в екипна работа именно с тези нови, можещи и знаещи лица.

Днес с увереност заявявам, че Русе може отново ще бъде на мода. Русе ще бъде притегателен център за иновации, за бизнес и за младите. Русенци ще преживеят дългоочаквания подем, защото доброто поражда добро, а ние предлагаме това – подход с отношение към хората и личността. Уважение и респект. Превенция и контрол. Поглед към новото, подчерта г-н Българинов.

Днес съм застанал пред Вас като независим кандидат за кмет, без никаква обвързаност и влияние на трети лица, въпреки че формално мандатоносител е партия ССД. Чисто технологична процедура, за да имаме листа с кандидати за общински съветници под един и същи номер. Уверявам русенската общественост, че това не бива да ги притеснява, защото посочената партия не е участвала никога в управлението на държавата, няма никаква обремененост и утежняващи фактори, за които днес всички ние вече сме крайно чувствителни, посочи кандидатът за кмет.

Естествено тук ще запитате какво се случи с тиражираната известно време в медийното пространство хипотеза за издигане от всички център дясно парти на една силна кандидатура. Ще бъда максимално откровен и тук, като обобщя отговора си в една дума – предателство. Предателство към хората, от една страна, и силните идеи, от друга. По този начин се задоволяват лични дребни желания да се направят по един-двама общински съветника и да оставят статуквото и занапред да ни управлява, продължавайки живота си в днешната кочина, коментира г-н Българинов.

Както посочих по-рано, заедно с кандидатурата ми за кмет, предлагам на обществеността и листа с кандидати за общински съветници. Част от тях днес успяха да присъстват лично на пресконференцията, друга – са на работните си места, където продължават да поставят своя отпечатък и да се развиват. С всички тях ще имате възможност заедно и поотделно да разговаряте и да сблъскате мисленето си, защото ние всички вярваме, че в дебата и противопоставянето на идеи и концепции се раждат устойчивите решения, заяви още Борислав Българинов.

Листата за общински съветници се състои от лица с кауза, имат необходимия житейски и професионален опит и най-вече раждат идеи със стойност за обществото. Те имат изявена гражданска позиция и са готови с името и лицето си да се борят за подема на русенци.

В изложението си Борислав Българинов се спря на основните си приоритети.

Реформирането на града е възможно чрез агресивни и целенасочени политики в посока урегулиране на следните основополагащи в нашия План приоритета:

  • Създаване на възможности и условия за правене на бизнес и за стимулиране на предприемачеството, които да реализират стойност и развиват дейност на територията на Русе. С това целим да се даде тласък на икономиката в традиционните за Русе отрасли, но и в тези на новото време;
  • Изтласкването на икономиката ще даде положително отражение върху благосъстоянието и доходността на гражданите на Русе, което ще позволи поведението им като потребители на услуги да се активизира, съответно да преосмислят изискванията си към качеството на услугите и в крайна сметка да се стремят към повече. С постигането на доходност за гражданите ще повишим удовлетвореността им от условията на живот, работа и развлечение, които се предлагат в града;
  • Създаване на условия за повишаване културното влияние в града чрез подкрепа на идеи в културата, които имат дългосрочна концепция за надграждане, обособяване на алтернативни пространства за култура и изкуство, разработване на концепция за оживяване на пространства, които да станат точки за хубава храна, музика и изкуства. Работата по този приоритет цели да възкреси духа на свободната воля на русенци, да ги устреми към по-високи идеали и да зададе модел на поведение, тъй като нашето разбиране е, че културата има възпитателна и моделираща роля;
  • Поставяне на акцент върху образователно-възпитателния процес на децата в предучилищна възраст чрез преразглеждане на установените практики в управлението на детските заведения в града, създаване на стимули за родителите на деца, записани в извънкласни форми, богат календар с масови мероприятия за деца, чрез което целим ангажиране вниманието на децата към важните за тях въпроси, ориентирането им в средата и активизиране на връзката деца-родители-учители-администрация. Все пак проекцията на нашето бъдеще са именно те. Нека заложим стабилни основи в ранна детска възраст, за да не се разочароваме в последствие със слаби оценки от оценяванията на придобитите знания, умения и компетенции на по-късен етап. За нас е висша кауза децата на русенци да получат възможност да развиват своя познавателен хоризонт чрез активности в подходяща среда, където могат да учат чрез игра и проектни дейности.

Разбира се, в работата на екипа ни специално място е отредено на оптимизацията на ресурсите – хора, пари и енергия. Нашите анализи сочат, че при правилно преразпределение на средствата са постижими повече икономии, които да бъдат насочи към стимули за семействата, за премии към млади надежди в творческите и спортния сектор, ще се открие възможност за повече разходи в културни проекти и предприемачески идеи, каза Борислав Българинов.

Екипът ни има готовност с конкретни мерки, които имат отношение към осъществяване на непрекъснат 24-часов онлайн мониторинг на въздуха в града, достъпен за наблюдение от всеки русенец, към изграждането на механизъм за реално включване на всеки гражданин в управлението на града чрез специална платформа за това и  интелигентни решения за непрекъснат контрол и регулиране на сметосъбирането, осветлението и други важни за русенци дейности.

Ще се огранича до тук с конкретиката, заключвайки, че всичко което се използва в стари кампания и към днешна дата като приоритети от определени кандидати, не може да бъде част от програма на тези лица, тъй като са част от задълженията на ръководството на една местна администрация.

Той сподели очакванията си: Ред и сигурност, Контрол и санкции, Превенция, Оптимизация, Лоби за Русе, Големи проекти, Стимулиране на предприемаческите идеи, Липса на натиск , Тясна колаборация с Букурещ, Администрация на гражданите, Екип от хора с идеи, експертиза и компетентности, Нов прочит на културния календар на Русе.

Русе ще празнува красиво чрез привлекателни базари, фестивали, панаири и др.

Брандиране на Русе и продаването му като туристическа дестинация.

За да се изпълнят тези очаквания са необходими първо подготвени хора, които да управляват. Ние не залагаме на хора, които тепърва ще се учат да управляват определени процеси. Ще подновим връзките с централната власт, ще презентираме успехите на граждани и фирми извън пределите на община Русе, вкл. в чужбина, за да могат да се продават техните продукти и услуги. Постоянен контакт с бизнеса, който оперира в нашия регион за запознаване с проблемите и съдействане за решаването им на местно и централно ниво. Налагането пред останалите региони, компетентността на общинската администрация, бързото решаване на проблемите, като модел за пример и подражание, който да доведе до това общинската администрация да е водеща в страната ни.

Като независим кандидат, заедно с хората припознали моята кауза като обща, се обединихме около концепцията за ПРОБУЖДАНЕ. Затова избрахме да подарим идентичност на нашата концепция, разработвайки лого, което с широко отворени очи, с поглед вперен към хоризонта, към изгряваща зора, която с топли лъчи и надежда обгръща русенци, събуждайки ги от подтисничеството на волята, на което продължават да ни подлагат. Стремежът, надеждата и дръзновението са в основата на нашите послания. А слогана, който издигаме смело е ПОДЕМ ЗА РУСЕНЦИ, защото само това е алтернативата, която стои пред мен, пред вас, пред нас, заяви Борислав Българинов.

Възнамеряваме да поднесем на русенци възможност да вземат информиран избор на предстоящите избори за кмет и общински съветници. За тази цел подготвяме нов прочит на една предизборна кампания, лишена от изтъркани практики, категоричен бе той.

Лансирам пред вас нашата уеб страница българинов.бг, която в пълнота представия всички каузи и идеи, зад които заставам заедно с екипа ни от подготвени хора. Засилено ще бъде присъствието ни в социалните мрежи – страницата ни във Фб ни е “Подем за русенци” вече е активна. Няма да пропуснем и традиционните канали за комуникация, но предвиждаме да им дадем нов прочит, което надяваме се ще оцените подобаващо. Във всеки един момент ще имате правото, дори сте стимулирани, да отправяте предложения, решения и идеи, за да постигнем в обединение и единство, без противопоставяне, подем за русенци.

Отворен и в готовност съм за комуникация с моите опоненти. Езикът, който ще упражняваме няма да е на омраза и злепоставяне. Нас не ни вълнуват личните истории на хората на публичната трибуна, нас ни вълнуват идеите. Затова призовавам Ви нека говорим за идеи за русенци и да не принизяваме кампанията до дребнодушие и евтини пиари, каза в заключение г-н Българинов.

Сподели: