Канят участници в двадесет и четвъртото издание на ученическия театрален фестивал „Климент Михайлов“ – Русе 2021

Време за прочитане: 3 мин.

XXIV НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ “КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ” РУСЕ, 26 ЮНИ – 04 ЮЛИ 2021 г.

ОБЩИНА – РУСЕ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “САВА ОГНЯНОВ”–РУСЕ

ОП „РУСЕ АРТ”

Фестивалът носи името на известния и обичан русенски актьор Климент Михайлов (1939 – 1984 г.), който през своя недълъг, но много достоен живот, работи непрекъснато и с голяма любов за приобщаването на младите хора към театралното изкуство.

Цел: Млади таланти от цялата страна, запленени от магията на театралното изкуство, да покажат в една благородна конкуренция своите дарби и артистични способности.

Участници:

Във фестивала имат право на участие театрални състави на ОУ, СУ, Професионални училища, читалища, детски комплекси, младежки домове, частни формации и други, които се разпределят в две възрастови групи:

А) Първа група – до 14 години

Б) Втора група – от 15 до 19 години

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА

1. Фестивалът има състезателен характер. Жури от професионалисти определя носителите на наградите. След приключване на всеки спектакъл журито провежда творческо обсъждане съвместно с участниците и връчва диплом за участие във фестивала.

2. Продължителност на спектаклите до 60 минути.

3. В конкурсната част не се допускат:

– повече от един спектакъл на театрална трупа;

– повече от един спектакъл на режисьор – постановчик, консултант и други;

4. Всеки състав, желаещ да участва във фестивала, изпраща до 04.06.2021 г. на посочения адрес за кореспонденция :-

-заявка за участие;

– списък с имената на участниците и ролите им в спектакъла;

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Предимството в селекцията за участие ще имат постановки:

– показващи нови, иновативни решения;

-със съвременен прочит;

– на теми, вълнуващи младите хора;

– постановка и режисура;

– музикално оформление;

– хореография;

– сценография;

– изпълнителска техника.

НАГРАДИ

Националният ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ има одобрен награден фонд от 1500 лв., осигурен от Лайънс клуб Русе – Сексагинта Приста за пета година.

НАГРАДИ ЗА СПЕКТАКЪЛ

v Голяма награда на фестивала за най-добър спектакъл /в двете групи/

v Специална награда на журито

v Първа награда за най-добра театрална трупа /в двете групи/

v Втора награда за най-добра театрална трупа /в двете групи/

v Трета награда за най-добра театрална трупа /в двете групи/

v Колективните награди са: грамота, плакет и парична сума във всяка възрастова група

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

v По 5/пет/ награди за ГЛАВНА мъжка и женска роля /в група/ – грамота и плакет

v По 5/пет/ награди за поддържаща мъжка и женска роля /в група/ – грамота и плакет

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Разпределението на спектаклите за участие във фестивала се извършва от организаторите. До 14. 06. 2021г. организационният комитет изпраща информация за деня и часа на изявата, времето за техническа репетиция и сцената на изявата за периода на фестивала. Разходите за пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Организаторите могат да окажат съдействие на гостуващите трупи за осигуряване на нощувки /след предварителна уговорка/.

1. Фестивалът НЯМА такси за участие.

2. За провеждането на фестивала ще се използват сцените на Драматичен театър “Сава Огнянов” – Малка зала – 50 места, Камерна зала – 150 места и Голяма зала – 601 места, като бъдат спазени всички санитарни изисквания за прояви от такъв характер по време на пандемия.

3. От театъра се осигурява обслужващ технически персонал за осъществяването на спектаклите.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ

Гр. Русе 7005

ж/к «Здравец» ул. “Околчица” № 9

Общински детски център за култура и изкуство

тел.: Директор г-жа Юлия Енчева: 082/ 84 54 71

Анна Русева- 0878 822 351 –комендант на фестивала

Милена Димитрова-0878 822 353 – експерт”Концертна дейност” e-mail: obdcki1@abv.bg

 Актуална информация за фестивала може да намерите на Facebook страницата на ОбДЦКИ- Русе

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В XXIV НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“КЛИМЕНТ МИХАЙЛОВ” – РУСЕ, 26 юни – 4 юли 2021 г.

От ……………………….………………….……………………………………

/име на колектива/

при …………………………………………………………………………………………..

с ръководител ……………………….………………………………………….

адрес: гр. ………………………………….обл. …………………………….. п.код …….

ул. ……………………………………№…………тел.код/номер ………………………………….

Мобилен телефон: ……………………………..

e-mail: …………………………………………..

ЖЕЛАЕМ ДА СЕ ЯВИМ НА ФЕСТИВАЛА

СЪС

спектакъла: ………………………………………………………………..

от …………………………………………………………………………….

/автор/

Режисьор: ………….……………………………………………………..

Сценограф: ………………………………………………………………..

Времетраене: …………………брой на участниците …………………………………………..

Време за строеж и осветление …………………………………………………

Изисквания за осветление:………………………………………………

Изискване за озвучаване: ………………………………………………

Специфични изисквания /реквизит,костюми и др./ …………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Предпочитани дати…………………………………………………………………………….

Подпис:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

ИМЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ СЪСТАВ

ИНСТИТУЦИЯ/

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЗАГЛАВИЕ НА СПЕКТАКЪЛА

АВТОР

ПОСТАНОВЧИК/РЕЖИСЬОР

№ Действащи лица Имена на актьорите Бележки Оценка на журито

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

Поместваме снимка на патрона на фестивала, актьора Климент Михайлов.

Сподели:

Още новини от деня