Художествена галерия – Русе отбелязва Международния ден на музеите с изложба „Избрани постъпления (2008 – 2020)“

Канят участници в изложба – конкурс за съвременни визуални изкуства в Русе

Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни“, Съюз на българските художници и Художествена галерия – Русе организират изложба – конкурс за съвременни визуални изкуства в Русе. Темата на събитието е: „Пауза“.

Регламент

Настоящата изложба – конкурс за съвременни визуални изкуства се организира ежегодно, в рамките на МФ „Мартенски музикални дни” по тема, предложена от организаторите. В изложбата могат да вземат участие художници от Русе, членуващи в СБХ – Представителство Русе и Дружеството на русенските художници.

Организатори на изложбата – конкурс са: Община Русе, Съюзът на българските художници, Художествена галерия – Русе. Изложбата се провежда под патронажа на Кмета на Община Русе. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира със съдействието на Община Русе, Съюза на българските художници и Художествена галерия – Русе. Наградите се определят от специално назначено за целта жури, съставено от представители на Община Русе, Съюз на българските художници и Художествена галерия – Русе. 5. Експозицията се подрежда в залите на Художествена галерия – Русе.

Право на участие имат художници членове на Съюза на българските художници и Дружеството на художниците – Русе. За участие в конкурса се допускат само новосъздадени творби, съобразени с обявената от организаторите тема на конкурса. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до ХГ – Русе и обратно. Техниката и материалът на произведенията са свободни. Творбите следва да са в подходящ вид за експониране. Представените творби трябва да са авторски и собственост на художника. Всеки автор посочва продажна цена на своето произведение. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не носят отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби. Участниците се задължават да вземат творбите си от ХГ – Русе в срок до 1 месец след закриване на изложбата. Ако авторът желае, може да направи дарение на Художествена галерия – Русе, като получава сертификат за това. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за популяризирането на изложбата.

Журито присъжда следните награди:

1.Награда на Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни” – 600 лв.

2. Награда на Съюз на българските художници – предметна награда.

3. Награда на Художествена галерия – Русе – 600 лв.

Наградените автори получават почетен диплом. Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия – Русе.

Получаването на творбите става до 08.09.2021 г. Подреждането им и откриването на изложбата за публиката е на 10.09.2021 г. Журиране, откриване на изложбата и обявяване на наградите става на 21.09.2021 год. в 17:00 ч. Закриването на изложбата е на 23.10.2021 год.

За контакти: Художествена галерия – Русе, ул. „Борисова” 39

тел. 082 / 82 17 35, e-mail: ruseartgallery@abv.bg

Сподели: