Канят участници в осмата международна конференция по енергийна ефективност и аграрно инженерство в Русенския университет

Канят участници в осмата международна конференция по енергийна ефективност и аграрно инженерство в Русенския университет

Организационният комитет на 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering ви кани да участвате в събитието, което ще се проведе в Русенския университет в периода 30 юни – 2 юли, 2022 г.

Проявата се организира съвместно от Сдружение ИИЗЗ и българската секция на IEEE. Трудовете на конференцията ще бъдат индексирани в IEEE Xplore Digital Library, Scopus и Web of Science.

Крайният срок за подаване пълните текстове на докладите е 27 февруари, 2022 г.

Тематичните области на конференцията са:

A. Energy Efficiency

B. Smart Grid, Renewable Energy and Power Quality

C. Power Systems

D. Environmental Management Systems

E. Control Systems

F. Electric Vehicles

G. Sensors and Measurements

H. Modeling and Simulation

I. Information and Communication Technologies

J. Precision Agriculture for Crop and Livestock

K. GPS and GIS Technologies in Agriculture

L. Variable Rate Technology

M. Entrepreneurship in Energy and Agriculture

N. Big Data in Energy and Agriculture

O. Standardization, Metrology and Quality

P. Global Challenges in Education

Допълнително информация може да намерите на уебсайта на конференцията:

http://eeae-conf.uni-ruse.bg

Сподели: