XIV фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ ще се проведе през юли

До 12 февруари приемат заявки от участници в петнадесетия национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ Русе /11-12 март 2023 г./

Община Русе

Общински детски център за култура и изкуство

Статут на петнадесети национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ Русе 11-12 март 2023 г.

Целта му е популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.

Регламент

Раздел і

Народно пеене – индивидуални изпълнители

Участниците във възрастовите групи не се разделят по категории!

¬ – първа група – до 4 клас, детски градини и начален етап на образование

– втора група – от 5 до 7 клас, прогимназиален етап на образование

– трета група – от 8 до 12 клас, гимназиален етап до навършване на 18 годишна възраст към датата на конкурса /датата на награждаване/

– четвърта група – от 18 до 20 години

1. Изпълняват се две народни песни по два куплета от всяка с общо времетраене до 5 минути.

2. За втора и трета възрастова група е задължително едната от песните да е безмензурна /1 куплет/.

3. Съпроводът е пожелание от оркестър до 5 човека, може и съпровод на акордеон и други инструменти. Допуска се и синбек – до 2 куплета.

Раздел іі

Инструменталисти – индивидуални изпълнители

Участниците във възрастовите групи не се разделят по категории!!

1. Право на участие имат изпълнители на традиционни народни инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тамбура – с две пиеси.

2. Право на участие имат изпълнители на акордеон. Изпълняват се две фолклорни пиеси.

3. Общо времетраене на две пиеси до 5 минути.

4. Участниците се явяват самостоятелно без съпровод.

5. За втора и трета възрастова група е задължително едната пиеса да е безмензурна.

Раздел ііі

Камерни вокални и инструментални групи

Участниците във възрастовите групи се разделят по категории – любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор, музикални училища.

В две възрастови групи:

– първа група – от 10 до 14 години включително

– втора група – от 15 до 19 години включително

Камерни вокални групи

1. Камерните вокални групи включват: дуети, триа, квартети, квинтети и секстети.

2. Разрешен е съпровод на оркестър или синбек.

3. Изпълненията може и да са акапелни.

4. Участниците в трите категории изпълняват две песни – обработка и/или авторска с общо времетраене 6 минути. Едногласни изпълнения не се допускат.

Камерни инструментални групи

1. Камерните инструментални групи включват до 7 човека:

– смесени

2. Участниците изпълняват две пиеси – обработка и/или авторска с общо времетраене до 6 минути.

3. Не се допускат класически и съвременни инструменти с изключение на виолончело и контрабас.

Раздел іv

Хорови състави, оркестри и ансамбли

Възрастово ограничение на участниците – до 19 години.

Участниците се разделят по категории – любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор, музикални училища.

Хорови състави

1. Минимален брой на участниците – 8 човека. Изпълняват се две народни песни авторска и/или обработка с общо времетраене до 6 минути.

2. Едногласни изпълнения се допускат. Изпълняват се акапелни многогласни песни, чиито автори да бъдат обявени.

Оркестри

1. Минимален брой на участниците – 8 човека.

2. Изпълняват се две пиеси жанрово различни с общо времетраене до 6 мин.

3. Пиесите са авторска и/или обработка, чиито автори да бъдат обявени.

4. Оркестрите се разделят на два вида:

А) еднородни

Б) смесени

5. Не се допускат съвременни и класически инструменти с изключение на контрабас и виолончело.

Ансамбли – хор и оркестър

Участниците се разделят по категории – любители, паралелки с разширено изучаване на фолклор, музикални училища.

  1. Допускат се едногласни, двугласни и многогласни изпълнения на две песни / авторски или обработки / с времетраене до 6 минути със съпровод на един инструмент или оркестър.

Общи условия

1. 15-тото издание на конкурса е включено в програмата на министерството на културата за закрила на деца с изявени дарби.

Класираните индивидуални участници /народно пеене или инструменталист/ на първо, второ и трето място във втора възрастова група / 5 -7 клас / получават правото на целева финансова подкрепа за участие в майсторски клас или курс.

2. Класираните индивидуални участници на първо, второ и трето място във трета възрастова група /8 – 12 кл./ имат право на едногодишна стипендия при условията и по реда на наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

3. При определяне възрастовата група да се вземат под внимание във кой клас е участника към датата на конкурса. / ако евентуално се наложи провеждане на конкурса през лятото поради дадени обстоятелства се взема под внимание завършения клас за съответната учебна година!/

4. Оценяването на участниците става по точковата система – до 10 точки.

5. Във всеки раздел и възрастова група се дават само по една първа, втора и трета награда, без наградите да се дублират, с изключение на първа възрастова група.

6. Участниците от първи раздел / народно пеене – индивидуални изпълнители / и втори раздел / инструменталисти-индвидуални изпълнители/ в първа възрастова група до 10 години, се награждават с диплом „отлично представяне” и „много добро представяне”

7. Участниците в първи, втори, трети раздел се оценяват по възрастови групи. В четвърти раздел /хорови състави, оркестри и ансамбли/ няма възрастови групи.

8. Класирането във втори раздел /инструменталисти/ е по възрастови групи и по видове инструменти.

9. Поощрителните награди са по преценка на журито.

10. Журито ще присъди награда за най-малък изпълнител.

11. Право на журито и организаторите е да определят и преценят, кои наградени участници, с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала-концерта.

12. За гала-концерта участник, група, хор или оркестър изпълняват само една бърза песен / пиеса.

13. Организаторите ще бъдат благодарни на изпълнителите за точно придържане към регламента на конкурса, като превишилите определеното време за участие ще бъдат декласирани.

14. В заявките за участие задължително се вписват имената на композиторите на пиесите (обработките).

15. В заявките за участие трябва да има посочен мобилен телефон на ръководителя /придружителя/ за обратна връзка.

16. Заявки за участие се приемат до 12.02.2023 г. на адрес или имейл:

7005 гр. Русе

Ж. к. “Здравец”

Ул. “Околчица” № 9

Директор : е – mail: obdcki1@abv.bg

Телефони за контакти: 082/ 84 54 71

0878 822360– Светлана Недкова

17. Организаторите си запазват правото да изготвят график за явяване на участниците, с който всички ще бъдат запознати до 1.03.2023 г.

18. Нощувките и пътните разходи са за сметка на участниците. При желание на участниците организаторите осигуряват място за нощуване в хотел на преференциални цени. Заявки за нощувки се приемат до 12.02.2023 г., като посочите общия брой на нощуващите (колко мъже и жени).

19. Участниците не заплащат такси за явяване в конкурса.

20. Място на провеждане на конкурса: Драматичен театър „Сава Огнянов“ / Доходно здание /

21. Участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. акад. Милчо Василев от АМТИИ, град Пловдив и Сашка ченкова – преподавател по народно пеене в НУФИ „Филип ККутев”, гр. Котел. Гост – изпълнители и членове на журито вокален квартет „Славей” гр. София.

22. Във връзка с пандемията covid–19 и непредвидено създадени с нея обстоятелства, организиторите имат право да отменят конкурса или да сменят датата на провеждането му, като за това уведомят участниците минимум 7 /седем/ дни преди обявените дати 11 и 12 март 2023 г.

Заявка за участие

В xv НФК „Дунавски славеи”

11-12 март 2023 година

Общински детски център за култура и изкуство – Русе

1. ……………………………………………………………………………………………..

Име на инд. изпълнител, дует, трио, квартет, квинтет, секстет, народен хор и оркестър

2. ……………………………………………………………………………………………..

Институция: ОДК, ЦРД, училище, читалище

3. ……………………………………………………………………………………………..

Град /село мобилен телефон на ръководител/придружител!!!

4. Раздел: …………………………………………………………………………………….

5. Категория: ……………………………………………………………..

6. Възрастова група ……………………………….

!!! Навършени години за индивидуалните изпълнители……………..

7. Репертоар, времетраене и име на композитора:

7.1. ……………………………………………………………………………………..

7.2. ……………………………………………………………………………………..

8. ……………………………………………………………………………………………..

Худ. Ръководител, диригент или вокален педагог

9. Моля, посочете до 12.02.2023 г. Дали ще желаете нощувки, на кои дати и за колко човека / жени … мъже…/

Забележка: организаторите си запазват правото да изготвят график за явяване на участниците, с който всички ще бъдат запознати до 1.03.2023 г.

Заявил: ………………..

/ подпис /

Сподели: