Приключи XIІІ национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Канят участници в XVII национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе `2024

В XVII национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе `2024 могат да участват ученици от II до XII клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.

На вас, млади творци тази година предлагаме теми от творчеството на любими автори.

За литературния раздел: по повод 125 години от рождението на Ерих Кестнер и 105 години на Веселин Ханчев.

За журналистите: проф. Марко Семов – 85 години и Ърнест Хемингуей -135 години.

ТЕМИТЕ за литературния раздел на конкурса

За I и II възрастова група са две /по избор/:

1. Действията говорят по-силно от думите.

2. Боксьорските ръкавици на живота са дяволски големи. Разбира се, съществуват чудеса!

За III възрастова група:

1. Хора, спрелите минути ме болят!

2. Да бъдеш Колумб всеки миг от живота си

ТЕМИТЕ за раздел „Журналистика”

за всички възрастови групи /по избор/:

1. Който няма гръб, най-ниско се навежда.

2. Самодоволството убива, спира, държи на едно място, удушава движението напред.

3. Светът е прекрасно място и си струва да се борим за него.

4. Има неща по-лоши и от войната – малодушието, предателството и егоизмът.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество

А. Поезия

Б. Проза /разказ, приказка/

 Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

Б. Колективна /ученически екип/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел Литературно творчество:

 Право на участие имат всички ученици от II до XII клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

Б. За раздел Журналистика:

1. Индивидуално участие:

 Право на участие имат всички ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи:

Първа група – от V до VII клас

Втора група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси.

2. Колективно участие:

 Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:

– раздел

– име и фамилия

– клас

– училище /или др. институция/

– селище

– адрес

– електронна поща

– телефон за връзка

– съгласие за използването на материалите за реклама в медии, печатни издания, социални мрежи и др.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно

до 30 септември /понеделник/ 2024г. на

Е-mail: [email protected], като ще се разглеждат единствено тези, които са във формат Word. Получени за участие снимки на текстове, публикувани във вестници, трябва да бъдат придружени от съответния текст, изпратен също във формат Word.

За допълнителна информация:

082 845 471 Юлия Енчева – директор на ОбДЦКИ-Русе

0878822351 – Анна Русева – организационен секретар на конкурса

0878822353 – Милена Димитрова – експерт в ОбДЦКИ-Русе

!!! Забележка: И в двата раздела материали на цветна хартия, илюстрирани с рисунки и снимки /освен ако материалът не е фоторепортаж/, също така и изрезки от вестници и цели ученически издания моля, не изпращайте!

КЛАСИРАНЕ:

1. Журито ще класира изпратените творби до 16 октомври 2024 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 21 октомври 2024 г.

2. Списък с наградените ще бъде публикуван във Фейсбук страницата на ОбДЦКИ-Русе и интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

3. Заключителният етап на XVII Национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 02 ноември 2024 г. /събота/.

Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

НАГРАДИ:

Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела – ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения.

– Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.

– По преценка на журито ще бъдат присъдени и Специални награди на изявени млади дарования.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.

Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия .

КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ И ФОНДАЦИЯ „РУСЕ- ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ .

Сподели: