академик Васил Арнаудов

Канят участници за Втория национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“

Време за прочитане: < 1 мин.

Вторият национален младежки форум „Арнаудови срещи 2021. Пътят към познанието“ се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Регионално управление на образованието – Русе. Той ще се проведе на 5 април от 10 часа.
Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., които следват стъпките на Михаил Арнаудов, чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

Формите за участие са: доклад, презентация на Power Point и други, видеоклип.

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.

Срок за подаване на заявка: 20 февруари 2021г.

Срок за изпращане на разработките: до 10 март 2021 г.

Сподели:

Още новини от деня