"Каритас" - Русе подготвя тестването на прототипа на модулната система "Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора"

„Каритас“ – Русе подготвя тестването на прототипа на модулната система „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“

През месец март сътрудниците на „Каритас“ в гр. Русе и гр. Белене проведоха крайните интервюта с възрастните хора – доброволци при тестването на прототипа на модулната система „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM). Посредством няколкочасово събеседване на място в дома на хората и по телефона (метод, наложен заради третата вълна на пандемията), беше получена обратна връзка за мнението и ефекта от използването на системата, както и препоръки за нейното подобряване.След приключване на пилотната фаза на изпробване на системата SAAM, сътрудниците на „Каритас“ организираха две фокус групи с професионалисти, предоставящи услуги и подкрепа на възрастни хора и с потенциални вторични потребители на системата (възрастни хора в пенсионна възраст). Заради утежнената ситуация от третата вълна на Ковид-19, двете фокус групи се проведоха онлайн. Водещи на разговорите с групите бяха нашите партньори по инициативата от Българския институт по труда и социалната политика.Високотехнологичната модулна система „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) е разработена, за да помага на самотни възрастни хора, като следи техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване. Целта е да се удължи активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, социални работници).„Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Сподели: