Картографират най-добрите и популярни места за риболов в дунавския район по проект

Картографират най-добрите и популярни места за риболов в дунавския район по проект

От Фондация “Идеин развитие”- Русе, съобщиха, че започват работа по нов проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“ (AA Danube), № ROBG-348, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

На брифинг за медиите проектът беше представен от Катерина Кутинчева, управител на фондацията и ръководител на българския екип, който ще работи в съвместна колаборация с „Асоциация за устойчиво развитие Слатина“, Олт, Румъния.

Проектът е с продължителност 15 месеца, на стойност 421 888,16 евро. Целта на заданието е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и да се пазят ресурсите в региона на Дунав чрез разработване на съвместни туристически продукти, основаващи се на любителския риболов.

Какво по-конкретно стои зад тази обща формулировка?

На първо място, конструирането на цялостна стратегия по програмата и повишаване на информираността относно ползите от любителския риболов от двете страни на река Дунав.

Освен създаването на споменатия вече съвместен туристически продукт, ще бъдат разработени специална интерактивна GIS базирана платформа и мобилно приложение „Дунавски риболовни маршрути“ чрез картографиране на най-добрите и най-популярните места за риболов в трансграничния регион”.

В плановете на двата екипа влизат още и организирането на годишен фестивал с работното заглавие “ Любителски риболов по Дунав“ , както и масирана кампания в Румъния и България за любителите въдичари, които искат да се забавляват полезно и приятно, за да „акумулират” и туристически познания в регионите, където упражняват своето хоби.

След сериозни проучвания и социални сондажи в рибарските среди и любителските организации от двата екипа са констатирали, че програмата ще създаде условия за привличане на повече жители на двата региона към участие в дейности, свързани с любителския риболов и полезното, и най-вече приятното прекарване на свободното време сред природата.

Не са спестени амбициозните намерения на двата екипа да се увеличи участието/привличането на повече румънци и българи към любителския риболов – едно много полезно занимание, както от брега, така и с лодка в реката. В целите на проекта е също така и повишаване на обществената осведоменост и загриженост към опазването и възстановяването на водните ресурси в ареала на Дунав.

Програма „Interreg V – A Румъния-България”, по която ще се осъществи проектът, е на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС. С тази програма ще се развива модерно и устойчиво граничната зона между двете страни чрез финансирането на съвместни българо-румънски / румънско-български проекти. Разработките и одобрените идеи се подпомагат /финансират 85% от ЕФРР, 13% са национално финансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.

Сподели:

Още новини от деня