Икономически новини от Русе и региона


ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Конкуренцията между общините е положителна за всички. Ето защо да я насърчим

Фискалната децентрализация в България все още е мираж, въпреки че всички основни политически сили включиха идеята за някакво преотстъпване на данъчни приходи на общините. ИПИ активно предлага идеята за „задържане“ на 2 пр.п. от подоходния данък по лична карта в общините (виж тук – http://dvenasto.bg/). Изчисленията на ИПИ са на база брой работещи и нива на възнагражденията във всяка община […]

Прочети

НАП – Русе: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък

До края на януари 2022 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. […]

Прочети

140 000 лева влага „Общински пазари“ ЕООД в нов покрит пазар за плодове и зеленчуци „Сан Стефано“

В Община Русе е постъпило предложение Вх. №30-591-20/28.07.2021 г. от Управителя на общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД за вземане на решение от Общински съвет – Русе, чрез който Община Русе уп­раж­ня­ва пра­ва­та на едно­лич­ния соб­с­т­ве­ник на ка­пи­та­ла в дружеството, за извършване на инвестиция за изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на съществуващия пазар „Сан Стефано“. Намеренията […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе : Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн – над 600 русенци ще могат да си спестят посещение в офиса

Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. Чрез нея потребителите вече могат […]

Прочети
Гюргево местни данъци и такси

Община Русе: От 24 януари се възобновяват онлайн справките и плащането на местните данъци и такси

От 24 януари 2022 г. се възобновяват онлайн справките и плащането от обновената страница на системата за административни услуги на „Местни данъци и такси“ в сайта на Община Русе. Единственото нововъведение е смяната на абревиатурата на идентификационния номер, с който може да бъде направена справка или плащане – вместо КИН ще се въвежда ПИН – персонален идентификационен номер, който е […]

Прочети

БРТПП представи дейността и приоритетите си по време на среща на 15 двустранни търговски камари с министър Даниел Лорер

Българо-румънска търговско-промишлена палата представи дейността и приоритетите си по време на среща на 15 двустранни търговски камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. Всяка от организациите сподели перспективи за съвместна работа с министерство на иновациите и растежа, както самостоятелно, така и в общия формат на двустранните камари. Сред дискутираните теми бяха: Гарантиране върховенството на правото, в това число, […]

Прочети
Смилен Вълов смени русенеца Драгомир Николов като директор на Агенцията по заетостта

Смилен Вълов смени русенеца Драгомир Николов като директор на Агенцията по заетостта

Смилен Вълов, който е част от екипа на Агенция по заетостта повече от 16 години, е новият изпълнителен директор на институцията. Днес той беше представен в новата си роля пред колегите от Централно управление на Агенцията лично от министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков и двамата заместник-министри Лазар Лазаров и Иван Кръстев. Русенецът и от 17 януари 2022 […]

Прочети
НАП - Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подаването на декларации за доходите

НАП – Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подаването на декларации за доходите

В първата седмица на кампанията за деклариране на доходи, получени през отминалата година, по чл. 50 от ЗДДФЛ в офиса на НАП в Русе са получени общо 202 бр. декларации. От тях по електронен път са изпратени с ПИК от агенцията 100, а с електронен подпис 7. В салоните за обслужване са приети 93 хартиени формуляри. Значителна част от декларациите […]

Прочети
ипи

Компенсациите за цената на електроенергията се превърнаха в най-голямата програма за помощ към бизнеса

Министерството на финансите още не е обявило дори едрите щрихи на бюджетната рамка за 2022 г., но секторните договорки и поетите обещания  все повече запълват „квадратчета“ от фискалното пространство за годината. През тази седмица министърът на енергетиката обяви нови параметри на компенсациите за небитовите потребители на електроенергия. Без да имаме окончателно решение все още, последната промяна изглежда е отпадането на […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: До 31 януари може да се променя вида на осигуряването – близо 9500 самоосигуряващи се в региона имат това право

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите.  От това могат да се възползват близо 9 500 от тях, които са регистрирани в офиса на НАП в Русе. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват […]

Прочети
нап русе данъчно

Двама русенци са сред първите клиенти на НАП, които си спестиха по 20 % от наложени им санкции

Двама русенци са сред първите клиенти на НАП, които си спестиха по 20 % от наложени им санкции. Бързо и находчиво те са се възползвали от новата разпоредба в Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г. и фиксира, че при наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да […]

Прочети
Оздравителния план на „Спарки“ обсъдиха кметът Пенчо Милков и оперативният директор на дружеството Борислав Ботев

Оздравителния план на „Спарки“ обсъдиха кметът Пенчо Милков и оперативният директор на дружеството Борислав Ботев

Възможностите за осъществяване на оздравителния план на „СПАРКИ РУСЕ 2020“, по който работи ръководството на дружеството, обсъдиха кметът на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кметът Златомира Стефанова с оперативния директор на предприятието Борислав Ботев. „Оздравяването на която и да е компания винаги е резултат от съвместни усилия, като е необходимо разширяване на сътрудничеството между нас и държавата“, заяви оперативният директор […]

Прочети
страница агенция по заетостта

Ще бъде одобрено споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост между Община Русе и Агенцията по заетостта

Между община Русе и Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“, гр. Русе на 20.12.2021 год. се подписа споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост. Съгласно споразумението, към Дирекция „Бюро по труда“ се разкрива изнесено работно място в село Хотанца за обслужване на търсещи работа лица и работодатели от село Хотанца. В споразумението за сътрудничество  са […]

Прочети

Предстои промяна на Наредба №16 на ОбС –Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

С Решение № 891 /28.03.2003г. Общински съвет-Русе прие Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе .  Съобразно хипотезата на чл. 54 от Наредба № 16, за всички услуги и права, предоставяни от Община Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в наредбата.           Считаме, […]

Прочети
С дарение от РТИК бе обновен централния вход на Регионална библиотека

РТИК иска под наем няколко общински помещения

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №38-44-5/27.09.2021 г. от Милен Добрев, изпълнителен директор на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставените им от Община Русе помещения, находящи се на адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. 1, стаи № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и ет. 2, стая №4, предмет на Акт за частна общинска […]

Прочети
хотел сплендид русе

Готов е годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. на Община Русе + списък на обекти

Готов е годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. на Община Русе. Основните цели, заложени в плана за приватизация на 2022 г., представляват продължение на планове и програми, приети през предходните периоди, в това число за: обстоен анализ на състоянието и пълноценното ползване на общинската собственост; освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Готов е отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. на Община Русе

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК). По реда на ЗПСК могат да се продават: 1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества; 2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от […]

Прочети
Sampaolo Stampi S.r.l. иска да стъпи с производствена база в Индустриалния парк на Русе

Sampaolo Stampi S.r.l. иска да стъпи с производствена база в Индустриалния парк на Русе

Sampaolo Stampi S.r.l. иска да стъпи с производствена база в Индустриалния парк на Русе. Това ще стане посредством българското СГМ Пластикс ЕООД – град Тутракан. То е собственост на италианската фирма. В Община Русе е постъпило Заявление регистрационен индекс 30-13938-8/29.11.2021 г. от „СГМ ПЛАСТИКС“ ЕООД за закупуване на недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 по […]

Прочети
НАП - Русе: В първия ден на кампанията 27 русенци декларираха доходите си

НАП – Русе: В първия ден на кампанията 27 русенци декларираха доходите си

В първия ден на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе са получени 27 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тях по електронен път са подадени с ПИК от агенцията – 14 и с електронен подпис – 3, а още 10 с хартиен формуляр в салоните за обслужване на клиенти. Това е значително повече от подадените в […]

Прочети
корабостроителница Русе

Все още не е постановено решение за обявяване на „Русенска корабостроителница“ АД в несъстоятелност

Ц. В. М. – синдик на „Русенска корабостроителница” АД с молба вх. № 264238/22.10.2021г. посочва  във връзка с развитието и издръжката на производството по несъстоятелност на дружеството, че „Русенска корабостроителница“ АД все още е в неплатежоспособност и не е постановено решение за обявяване на дружеството в несъстоятелност с последиците по чл. 711 от ТЗ, включително постановяване започване на осребряване на имуществото, […]

Прочети
компютри зала работа

ИТ секторът вече заема най-голям дял от обявите за работа

През последният месец на 2021г. обявите за работа във водещите сайтове са намалели с 35%. Въпреки големият, на пръв поглед, спад не бива да има основание за притеснение. Спадът на предложенията през декември е традиционен и основно се дължи на по-големия брой почивни дни за коледните и новогодишни празници, през които огромна част от работодателите не публикуват нови предложения за […]

Прочети

Община Русе обяви конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

ОБЩИНА  РУСЕ В изпълнение на Решение №729, прието с Протокол №28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе,   ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „Общински пазари” ЕООД Начин на провеждане на конкурса. Конкурсът ще се проведе на два етапа: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на дружеството […]

Прочети

Одобрени са нормативи за разработване на бюджета на Община Сливо поле за тази година

Общински съвет Сливо поле прие нормативи за разработване на бюджета на Община Сливо поле за 2022 г. Числеността на персонала е както следва: № Дейност Численост (бр.) 1. Общинска администрация, в т.ч.: 72 1.1. кметове на кметства 8 1.2. кметски наместник 2 2. Председател на Общински съвет 1 3. Домашен социален патронаж 22.5 4. Столове 9 5. Дейност горско стопанство […]

Прочети
Близо 100 хил. лева влязоха в резерва на бюджета на Община Борово

Близо 100 хил. лева влязоха в резерва на бюджета на Община Борово

Общинският съвет в Борово одобри промени в бюджета на община Борово за 2021 г. Приходната част на бюджета е увеличена с 99367 лв., приходи с общински характер, в т. ч.: постъпления от продажба на сгради § 40-22  с 39241 лв.; постъпления от продажба на транспортни средства § 40-24 с 1498 лв.; постъпления от продажба на земя § 40-40 с 65632 […]

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Над 100 искания за издаване на разрешително за търговска дейност са обработени през седмицата от служителите на отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“ в Русе

През отминаващата седмица са обработени над 100 искания за издаване на разрешително за търговска дейност от служителите на отдел „Търговия, наемни отношение и защита на потребителите“, става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за периода. Регистрирани са 2 нови места за настаняване (стаи за гости) на територията на Общината, като други 2 са закрити. Извършени са […]

Прочети
ипи

Първите резултати от преброяването сближават областния БВП

/Автор – Адриан Николов, ИПИ/ Въпреки че публикуването на окончателните пълни резултати от проведеното миналата есен преброяване на населението остава далеч в бъдещето – може би дори в края на годината – оповестените от НСИ първоначални (и предварителни!) данни за населението на страната, областите и възрастовата структура на населението дават възможност за редица важни изводи. На първо място, не можем […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Данъчна кампания 2022 ще започне на 10 януари

Данъчната кампания 2022 г. започва на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. През отминалата 2021 г. в офиса на НАП в Русе бяха получени 15 899 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, като от тях 84 % – 13 360 бр. […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Данъчен календар за януари

До10 януари : Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. До […]

Прочети

„Еконт“ доброволно ще върне 13 милиона лева на НАП въпреки спечелено съдебно дело

„Еконт“ ще изплати доброволно над 13 млн. лв. на НАП, въпреки че компанията е спечелила дело на първа инстанция по този казус, съобщават от „Еконт„. Повече от година продължава съдебната битка по въпроса дали „Еконт“ да начисли със задна дата ДДС върху извършените от фирмата пощенски услуги за периода 2013-2015 г. , разказват от компанията. Междувременно от НАП отправиха предложение […]

Прочети
община иваново

През новия програмен период 2021 – 2027 г., предприятията от преработващата индустрия в община Иваново ще имат потребност за технологична модернизация

Територията на Община Иваново като характеристики на терена, почвите и климата е селскостопански район, което води до развитие преимуществено на предприятията от сектора „селско и горско стопанство”, докато направлението „индустрия” на вторичния сектор е слабо развито. От типичните дейности в направлението „индустрия”, в общината развиват дейност предимно местни предприятия на преработващата промишленост, доставка на вода и канализационни услуги, управление на […]

Прочети
1 2 3 32