КЕВР: Данните за 2019 г. показват, че ВиК дружеството в Русе не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 10 показатели за качество

КЕВР одобри доклад за извършена извънредна проверка на ВиК сектора, която беше възложена от Върховна административна прокуратура по повод на публикации в средства за масово осведомяване, съдържащи данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната. Проверката на регулатора е извършена по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на […]

Прочети
Как да се възползвате от е-услуги за регистрация като безработно лице?

АЗ: Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за […]

Прочети
Намалява средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

Намалява средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 068 лева.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна заплата за тримесечието намалява с 18 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. увеличението е с 80 лева. Средната месечна работна заплата за януари […]

Прочети
Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

По предварителни данни към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.9 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2019 г.) – намаляват с 2.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят […]

Прочети
Как да се възползвате от е-услуги за регистрация като безработно лице?

450 започнаха работа през април в условията на извънредно положение в Русенска област

Постъпилите на работа безработни през април са 450, сочат данните на Агенцията по заетостта. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 325 безработни – от тях 274 с посредничеството на бюрата по труда. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са сключени договори за 5 […]

Прочети
Община Иваново

Готова е Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В

Готова е Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В. Причината, налагаща приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В е разпоредбата на чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), с която законодателят е […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе съдейства на 9 фирми за неотложни плащания

1400 дружества са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. Публичните изпълнители в офиса на НАП в Русе са издали 9 такива разрешителни в подкрепа на фирми от региона, съобразявайки се с техните обективни необходимости и възможности. Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и […]

Прочети

Българският бизнес в Румъния – рестарт на дейността и нови партньори на една ръка разстояние

Българо-румънска палата организира виртуална среща-дискусия за всички наши членове и български компании с интерес да се развиват в Румъния. На 22 май в 11:30 часа в платформата ZOOM Какви са актуалните икономически мерки в подкрепа на бизнеса в Румъния и кой може да се възползва от тях; Какви дигитални услуги можете да ползвате в Румъния с цел избягване на нуждата […]

Прочети
НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП пуска нова електронна услуга за търговците

От днес търговците, които ползват електронните услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), ще могат да правят онлайн справки за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни за ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Това е възможно с внедряването на новата електронна услуга „Данни от подадени уведомления за сервизно обслужване/ремонт на […]

Прочети
нои русе

НОИ осигурява електронен достъп на работодателите с данни за изплатените компенсации

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с […]

Прочети
1 2 3 43