Икономически новини от Русе и региона


икономика области ок

Възстановяването през 2021 г. пренареди класацията на областните икономики

Регионалното развитие на България остава много неравномерно, а възстановяването от ковид кризата през 2021 г. пренарежда класирането, особено сред най-слабо развитие области. Това личи от публикуваните данни за брутния вътрешен продукт на областно ниво НСИ за 2021 г. Икономиката на столицата остава най-голямата сред областите в страната, като формира 43% от общия размер на произведения БВП в България, на фона […]

Прочети
местни данъци и такси

За първи път е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти

Считано от 25 януари, вече е възможно заплащането на местни данъци и такси през електронната платформа на Министерство на електронното управление. От същия сайт за първи път ще е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по […]

Прочети
поща-две-могили

В 17 пощенски клона в Русенска област може да се подават декларации и плащат данъци

Във всичките 17 пощенски клона в Русенска област от понеделник – 30. 01. 2023 г., данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ  с приложения и указания към тях. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички […]

Прочети
обществен съвет по икономически въпроси русе

Учредиха Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе

На провело се събрание в сградата на местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, беше учреден Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков и е продиктувано от проведена предварителна неформална среща с тях през месец ноември. Основната цел на Съвета като експертно-консултативен […]

Прочети
нап русе данъчно

Работодателите подават информация в НАП и за изплатени необлагаеми доходи на физически лица

В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през 2022 г., трябва да ги обявят пред НАП, заедно с информацията за платените през годината облагаеми доходи в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в справката са: предоставените на […]

Прочети
строителство нова сграда

Регистрираната безработица в Русенска област остава на много ниско равнище и през декември

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. декември в област Русе е 4,5%. Спадът на годишна база е с 0,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2022г. е 4,7%. Регистрираните  безработни от […]

Прочети
местни данъци и такси

Нова електронна услуга: местни данъци и такси вече могат да се плащат през Портала за достъп до електронни административни услуги

Министерство на електронното управление разработи нова услуга чрез, която гражданите вече ще могат да проверяват и да заплащат в реално време налични задължения, свързани с местни данъци и такси през Портала за достъп до електронно административно услуги – https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo. Чрез услугата могат да се плаща данък смет, данък за движимо или недвижимо имущество и др. Плащането се извършва през Системата […]

Прочети
На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Трима са одобрените кандидати за участие във втория етап на конкурса за управител на ВиК – Русе

Трима са одобрените кандидати за участие във втория етап на конкурса за управител на ВиК – Русе. Това са: Светослав Александров Бонапартов не е одобрен поради установено несъответствие на представените документи с изискващите се минимални и специфични изисквания по отношение на професионалния опит (т. 1, буква „б“) от обявата. Допуснатите кандидати трябва да разработят концепция за развитие на търговското дружество […]

Прочети
Областният управител Анатоли Станев: Продължаваме по всякакъв начин да съдействаме на бизнеса за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост

Областният управител Анатоли Станев: Продължаваме по всякакъв начин да съдействаме на бизнеса за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост

От 1.2 млрд. лв. ресурс за бизнеса в България по линия на Министерството на иновациите и растежа /МИР/ за първите шест месеца от 2023 г., 700 млн. лв. ще бъдат на разположение за кандидатстване и от големи фирми – с до 499 служители, а не само за микро-, малки и средни предприятия. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър […]

Прочети
До 2 години русенското дружество "Експрес Сервиз" нетно няма да консумира електрическа енергия при производството и ремонта на локомотиви

„Експрес Сервиз“ ще закупи 21 декара от община Русе

В Общинска администрация е постъпило писмо с регистрационен индекс 30-140-2/03.09.2021 г. от Експрес сервиз ООД, ЕИК 117076936 представлявано от управителя Анастас Колев, с което изразява желание да закупи общински недвижим имот, находящ се в местност „Гърков дол“, землище на  гр. Русе. Имотът, предмет на искането, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.317.30 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 […]

Прочети

Готов е Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. в Русе

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК). По реда на ЗПСК могат да се продават: 1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества; 2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от […]

Прочети
кожно приватизация

Предстои приватизация на общински имот на ул. „Независимост“

С Решение №1100/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе,  с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2, с площ 1 735 кв. м., трайно предназначение на територията: […]

Прочети
нап русе данъчно

До 31 януари 9 586 самоосигуряващи се русенци могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Националната агенция за приходите. От това могат да се възползват 9 586 от тях, които са регистрирани в офиса на НАП в Русе. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и […]

Прочети
НАП - Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подадените декларации за доходите

НАП – Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подадените декларации за доходите

В първата десетдневка на кампанията за деклариране на доходи, придобити през 2022 г., в офиса на НАП в Русе са получени общо 520 декларации – двойно повече от аналогичния период на миналата година. От тях по електронен път са подадени с ПИК, издаден от приходната агенция 222, а с електронен подпис – 20. В салоните за обслужване са приети 278 […]

Прочети
местни данъци и такси

Започна кампанията по събиране на местните данъци и такси в община Русе

Започна кампанията по събиране на местните данъци и такси в община Русе. Гражданите могат да извършват плащанията си: – в брой или с ПОС терминал в касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, бул. „Ген. Скобелев“  № 45 и кв. „Дружба 3″, бл. 4; – с виртуален ПОС терминал през интернет на страницата […]

Прочети
летище_Русе

2 дружества са заявили интерес за доизграждане, сертифициране и развитието на Летище Русе

Стройпроект ЕООД и Щраплан ЕООД с представители Антони Търницов и Христо Крушарски ще изяснят утре депозираното от двете дружества инвестиционно предложение за доизграждане и сертифициране на Летище Русе и развитието му като регионално летище. Предложението бе внесено за разглеждане от общинските съветници, които ще се произнесат по него на извънредна комисия в понеделник. Ето и какво се казва в предложението […]

Прочети
Инж. Кремен Георгиев: Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до подобряване на условията на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората

Инж. Кремен Георгиев, АТДБ: Енергийната стратегия трябва да се изготви с експертизата на политици, синдикати, учени и предприятията, които трябва да „случат“ енергийния преход!

Инж. Кремен Георгиев е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Инж. Кремен Георгиев, защо според Вас се наложи да искаме преразглеждане на поетите ангажименти от страната в Плана за възстановяване и устойчивост? Наложи се, защото стана публично достояние фактът, че България е поела значително по-голям ангажимент за ограничаване на въглеродните емисии, отколкото е било изисквано от нас. Единствената причина за […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 г., ако са удържали авансов данък

До края на януари 2023 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими авансови данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и […]

Прочети
През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и отново е изцяло насочена към бизнеса. „Считам, че фирмите ще проявят сериозен интерес към подобна възможност, защото тя им дава шанс […]

Прочети

От 19 януари започва заплащането на местните данъци и такси в община Ветово

ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ У В Е Д О М Я В А ЖИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2023 година започва на 19 януари  2023 г. на каса в отдел „Местни данъци и такси”, намиращ се на ул. „Трети март“ №  2 от 8:00 […]

Прочети
Изнасяме повече конзоли и устройства за видеоигри за Румъния, отчита Българо-румънската търговско-промишлена палата 

БРТПП: Финансова подкрепа за туристическите компании по проект SMARTER AoE

В рамките на проект SMARTER AoE се набират проектни предложения на европейски компании от туристическия сектор, които развиват дейност в част от регионите около река Дунав. За България това са фирми от областите Русе, Добрич и Силистра. Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса. КОЙ може да кандидатства: Малки и средни предприятия от туристическия сектор, с […]

Прочети

Приемат се заявления за получаване на средства, предоставени на Община Русе по ПМС № 216

Заявлението за кандидатстване за получаване на средства, предоставени на Община Русе по ПМС № 216, можете да изтеглите от тук.

Прочети
Александър Пулев

МИР: София, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Русе с най-голяма финансова инжекция по Плана за възстановяване

953 проекта са първите одобрени за финансиране по Плана за възстановяване в България за общо 260 млн. лв. Областите София (град и област с общо 304 одобрени проекта), Пловдив (145 проекта), Стара Загора (54 проекта), Пазарджик (38 проекта) и Русе (49 проекта) ще получат най-голяма финансова подкрепа по първата процедура от Плана за възстановяване – „Технологична модернизация“. Мярката е по […]

Прочети

euShipments придобива мажоритарен дял в хърватската логистична компания Pick & Pack

Българският лидер в областта на логистиката за електронна търговия – euShipments, придоби мажоритарен дял в местния лидер в доставки и логистика в Хърватия – Pick & Pack, в последните дни на 2022 г. Това първо придобиване за компанията бележи важна стъпка в стратегията за развитие на euShipments да консолидира своята регионална база в бързо развиващите се пазари за електронна търговия […]

Прочети
През 2023-та Българо-румънска търговско-промишлена палата навършва 20 години

През 2023-та Българо-румънска търговско-промишлена палата навършва 20 години

През 2023-та Българо-румънска търговско-промишлена палата навършва 20 години от основаването си и планираме поредица събития по този повод. Всички те ще бъдат свързани с думите „партньорство“ и „заедно“, защото сме убедени, че точно те са ключови за успеха както в личните взаимоотношения, така и в бизнеса. Инициативите, които сме заложили в календара на БРТПП за 2023 г. са с различна […]

Прочети
Легално ли е да се играе в нелицензирано онлайн казино?

НАП – Русе: Близо 170 души са вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица – 5 от тях са русенци

Близо 170 граждани са подали заявление за вписване регистъра на уязвимите лица за по-малко от месец. След двегодишно прекъсване, регламентирано със законодателни промени, на 12 декември 2022 г. НАП поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен, напомнят от приходната агенция. Достъп до него имат само ограничен […]

Прочети
Изнасяме повече конзоли и устройства за видеоигри за Румъния, отчита Българо-румънската търговско-промишлена палата 

БРТПП: Крайни срокове за участие в пролетните изложения в Romexpo

Българо-румънска палата е официален представител на Romexpo за България. В тази връзка с удоволствие споделяме информация за няколко изложения, които предстоят в началото на 2023 година в Букурещ. В периода 23-26 февруари предстои пролетното издание на TARGUL DE TURISM. То представя най-новите и интересни туристически предложения. Подходящо е за: Месец по-късно, между 23 и 26 март, ще се проведат още […]

Прочети
В Борово ще почетат с панахида паметта на Васил Левски

От днес започва кампанията за заплащане на местни данъци и такси на територията на община Борово

Община Борово – „Местни данъци и такси” уведомява всички данъкоплатци, че от 16.01.2023 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за текущата 2023 година. Непроменени остават крайните срокове за  плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка […]

Прочети
пиле птицеферма

„ГРАДУС-98“ АД променя капацитета на птицефермата в Червена вода

ГРАДУС-98“ АД е собственик на поземлен имот с идентификатор 80460.132.227 (стар номер000227) и поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 (стар номер 000175) по КК и КР на с. Червена вода. Имот с идентификатор 80460.132.227 е с площ от 635194 кв. м. и НТП За друг видпроизводствен, складов обект. Имот с идентификатор 80460.13.175 е с площ от 650233 кв. м. и НТПЗа […]

Прочети
820 хил. лева приходи от нощувки през ноември в местата за настаняване в Русенска област

820 хил. лева приходи от нощувки през ноември в местата за настаняване в Русенска област

През ноември 2022 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), с 57.5 хил. стаи и 118.3 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.1%, а […]

Прочети
1 2 3 53