Икономически новини от Русе и региона


местни данъци и такси

Гражданите и фирмите вече могат да се възползват от експресни данъчни услуги на община Русе

Русенци вече могат да се възползват от експресни данъчни услуги в Дирекция Местни данъци и такси на Община Русе на ул. Котовск 2. Това е възможно, след като на последната сесия на Общинския съвет бе прието допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните  такси, цени на услуги и права на територията на община Русе. От вчера в […]

Прочети

Извършени са промени в бюджета на Община Две могили към 30 юни и актуализация на капиталовите разходи за 2022 година

На официалната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикувана покана за подаване на допълнителни проектни предложения за обекти за подобряване на общинските пътища или участъци от тях и за ВиК инфраструктура на територията на страната. Предмет на предложенията трябва включват само пътища или участъци от тях, утвърдени в списъка на общинските пътища, приет с Решение № 236/2007 […]

Прочети
32 години от създаването на Агенцията по заетостта

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в Русенска област продължава да намалява

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. май в област Русе е 4,5%.  Спадът на годишна база е с 1,0 п.п. Сравнено с края на април бележи намаление с 0,1 п.п. Равнището на регистрираната безработица […]

Прочети
"Експрес Сервиз" ще достави локомотив ES3000 за първия частен оператор в Литва

„Експрес Сервиз“ ще достави локомотив ES3000 за първия частен оператор в Литва

Преди пет години русенският производител на локомотиви „Експрес Сервиз“ доставих два акумулаторни локомотива в Литва. Тогава русенското дружество достави две машини за #LTG – Литовските железници. Сега русенци отново изпълняват поръчка за тази страна, но сега е за частен оператор, който поръча по-големия ни модел #ES3000. Ползвател ще бъдат #Transachema – първият частен оператор в Литва.

Прочети
Експерти на ОИЦ - Русе се запознаха с добри практики от кръговата икономика

Експерти на ОИЦ – Русе се запознаха с добри практики от кръговата икономика

Областният информационен център – Русе участва и във втория обучителен модул на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, финансиран по Програма LIFE на ЕС. На 21 и 22 юни 2022 г. в хотел „Дунав плаза“ участниците бяха запознати с добри практики при реализирането на устойчиви продуктови дизайни, кръгови бизнес модели и […]

Прочети
СИН КАРС Индъстри сключи договор за продажба на два нови електромобила L CITY в Холандия

СИН КАРС Индъстри сключи договор за продажба на два нови електромобила L CITY в Холандия

СИН КАРС Индъстри сключи договор за продажба на два нови електромобила L CITY с представителя на компанията за Холандия – JOHAN KRAAN GROUP B.V. Стойността на договора е 80 хил. евро, от които авансово са платени 50%. Срокът за доставка на електромобилите е август, 2022. До края на годината още 5 автомобила ще бъдат произведени за холандския пазар. Така общият […]

Прочети

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Близо 41 % са повече внесените корпоративни данъци

В офиса на НАП в Русе досега са внесени близо 41 % повече корпоративни данъци, спрямо същия период на миналата година. Средното увеличение за страната е 30 на сто. От авансови вноски за изминалите 5 месеца и от издължени налози по чл. 92 от ЗКПО са събрани за държавния бюджет 11, 7 млн. лв. Русенската приходна администрация очаква тези резултати […]

Прочети
Електромобилът L CITY беше посрещнат с възторг на транспортно изложение в Холандия

Електромобилът L CITY беше посрещнат с възторг на транспортно изложение в Холандия

Партньорът и представител за страните от Бенелюкс на SIN CARS Industry JOHAN KRAAN GROUP B.V. , представи електромобила L CITY на изложението „Transport Compleet“. Г-н Краан сподели своите впечатления: „Отзвукът от изложението беше повече от положителен. Задължителният преход от двигатели с вътрешно горене към електрически такива е предпоставка много компании да търсят решения като L CITY за своите автопаркове. Най-положителните […]

Прочети

Предстои семинар „Кръговата икономика – добри практики“ в Русе

Семинарът ще се проведе на 21 и 22 юни в х-л Дунав Плаза в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. […]

Прочети

Проведен бе конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД

Проведен бе конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Протоколът от проведения конкурс ще бъде предоставен на Общинския съвет за окончателен избор. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена, от които 1 е независим член. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години. Това става ясно […]

Прочети
Гюргево местни данъци и такси

Община Русе въвежда експресни данъчни услуги

На редовното заседание на Общински съвет – Русе бе прието  въвеждането на експресни данъчни услуги и цената за ползването им. В срок от 1 работен ден от дирекция „Местни данъци и такси“ ще могат да се издават документи и да се извършват данъчни оценки срещу такса от 20 лв за физически и 40 лв за юридически лица. Услугата ще бъде […]

Прочети

Приходите от разпореждане с общинска собственост през 2021 г. са в размер на 792 378 лева

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, […]

Прочети
Още една бензиностанция затваря в Русе

Още една бензиностанция затваря в Русе

Собственик на бензиностанция в Русе се възмущава от политиката на държавата в сферата на търговията с горива. Венцислав Пенгезов се оплаква в социалната мрежа, че работи в условията на дъмпинг, който унищожава малките бензиностанции. Споделяме поста на Венцислав Пенгезов, публикуван в социалната мрежа: „Здравейте приятели. Днес едровата цена на дизела с транспорт до бензиностанцията е почти 3,41лв. с ДДС, а на бензина […]

Прочети

Ще бъде предоставен кредит за финансиране на ДДС за нуждите на Общински Транспорт Русе ЕАД

В Общински съвет – Русе постъпи писмо с вх. № 436/01.06.2022 г. от   изпълнителния директор на Общински Транспорт Русе ЕАД г-н Александър Георгиев. Писмото е във връзка с искане Общински съвет – Русе в качеството си на едноличен собственик на капитала да даде своето съгласие  дружеството да получи оборотно финансиране от кредитираща институция в размер на 2 000 000 (два милиона лева). […]

Прочети

Не е одобрено е откриване на процедура за приватизация на общински имот по ул. „Котовск“

С Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. Като т. 2.6 в плана е включен общински обект с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6. Обектът представлява застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1 322 […]

Прочети

Одобрено е откриване на процедура за приватизация на помещение с търговско предназначение в Червена вода

С Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. Като т. 2.10 в плана е включен общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, с адрес: с. Червена вода, Община Русе. Обектът представлява помещение с площ 49 кв. м., с търговско предназначение, разположено в сграда с идентификатор […]

Прочети
Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Подготвена е приватизация чрез търг на общински имот на ул. „Розова долина“ № 21

С Решение №870/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.2.2361.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 29 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес град Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г. Сградата се ползва като […]

Прочети
12-ото заседание на Общински съвет – Русе започна, младите хора от Младежкия парламент в града са специални гости

Подготвена е приватизация чрез търг на общински имот на ул. „Околчица“ № 3

С Решение №872/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, с площ от 159 кв. м., брой етажи: 1, с […]

Прочети
Предстоят заседанията на редовната и бюджетна сесии на Общински съвет - Русе

Подготвена е приватизация чрез търг на общински имот на бул. „Ген. Скобелев“ № 45

С Решение №871/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, с площ 167,15 кв. м., с […]

Прочети
Неизвестни засега потрошиха спирка на градския транспорт в Русе

Ще бъде прекратен договорът за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе в Зона 2

На 23.04.2012 г. Община Русе е сключила Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2. Договорът е сключен след проведена процедура за предоставяне на концесия, открита с Решение №1057/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе с участника „ФАКТОР […]

Прочети
ОИЦ - Русе се запозна с резултатите от проект на "БТБ България" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

ОИЦ – Русе се запозна с резултатите от проект на „БТБ България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Екип на Областен информационен център – Русе посети една от водещите шивашки фирми в Русе с цел запознаване с реализирания проект с качество на работните места и по-добри условия на труд в „БТБ България“ АД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектът е насочен към подобряване качеството на работните места, подобряване на здравословните и безопасни условия на […]

Прочети
Търсените от работодателите трудови ресурси в Русенска област превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица

Търсените от работодателите трудови ресурси в Русенска област превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица

Увеличават се работодателите, които имат намерение да търсят нов персонал през следващите 6 месеца. Това сочи първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенция по заетостта, което се проведе в периода февруари – март на настоящата година. Изследването се организира съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в […]

Прочети
В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество "Експрес Сервиз" досега

В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество „Експрес Сервиз“ досега

В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество „Експрес Сервиз“ досега. Строи се продължението на колоосен цех, като новата РЗП ще бъде около 4000 м2. В цеха ще има 3 коловоза, удобни ремонтни канали, естествено осветление. В сградата ще се извършват по – сериозните и тежки ремонти на дизелови и електрически локомотиви. Сградата ще има […]

Прочети
Практически мерки за опазване на личните данни представя в Русе Комисията за защита на личните данни с помощта на БИЦ ИНОБРИДЖ

Практически мерки за опазване на личните данни представя в Русе Комисията за защита на личните данни с помощта на БИЦ ИНОБРИДЖ

Днес повече от всякога, опазването на личните данни е топ приоритет за всеки съвременен бизнес. Само преди месец отбелязахме четири години от както ЕС официално приложи в действие Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) известен на мнозина още като GDPR, който цели да улесни и уеднакви начина на работа в тази сфера от киберсигурността. В тази връзка, Бизнес Иновационен […]

Прочети
Недев

Предстоят изменения и допълнения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

Настоящото предложение е насочено към извършване на изменения и допълнения на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ в няколко направления. С предлагания проект за подзаконов нормативен акт се предвижда изменение и допълнение на чл. 53а от Наредбата, касаещ таксите, които предвижда Закона за автомобилните превози […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Икономиката е в растеж: трябват реформи и намаление на дефицита сега

В следващите няколко седмици ще търсим – и, да се надяваме, ще получим – отговор на два въпроса. Първият, с който ни будят и приспиват медийните студия и дискусиите в социалните мрежи е дали правителството може да управлява без явно мнозинство в народното събрание, а непосредственият тест изглежда е внесената актуализация на бюджета. Вторият, който привлича по-скромен интерес, е дали […]

Прочети

РТИК организира eвропейски конкурс за иновативни бизнес идеи

Русенска търговско-индустриална камара организира Европейски конкурс за иновативни бизнес идеи.  Ако си на възраст до 19 години и имаш интересна идея за развиване на бизнес, можеш да ни споделиш повече за нея чрез Бизнес модел канавата или кратко видео, където да ни разкажеш повече за основният замисъл, предвидените дейности, ключовите партньори, както и начините и каналите за разпространение на информация […]

Прочети
КафЕко днес имаха честта да открият международната конференция Green transition 2022: "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход"

КафЕко днес имаха честта да открият международната конференция Green transition 2022: „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“

Най-добрата учебна компания на България за 2021 – KafEco с участие в Green Transition 2022 В третата паралелна сесия на конференцията на международната конференция Green Transition 2022: „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“ вече започнаха точно тези дискусии и представяния на визиите на различните компании, които имат потенциал да променят или създадат нови икономически сектори. За втора поредна […]

Прочети
1 2 3 41