земя земеделие обработка

Цените на нивите в Ивановско – без съществени промени

През първата половина на 2019 година земеделските земи в Община Иваново се търгуваха на приблизително същите ценови нива като съответния период на миналата година. От доста време насам във всяко от землищата наблюдаваме консолидация на цените и относително равновесие на търсенето и предлагането. Отново можем да отбележим най-голям интерес към нивите в село Щръклево, където волатилността е най-висока в цялата […]

Прочети

Определени са начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.

С Решение № 1073, прието с Протокол № 43 от 21.02.2019 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година. В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, […]

Прочети
земя земеделие обработка

Определиха начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе

Във връзка с организирането и провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе за 2019-2020 стопанска година и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, е необходимо обсъждане и […]

Прочети

Одобрена е приватизация на баня – фурна в с. о. ДЗС

С Решение 889/20.12.2014 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” с идентификатор 63427.11.84.1, със застроена площ от 339 кв.м, с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“, предмет […]

Прочети
земя земеделие обработка

С над 21 % се качва средната цена на земеделската земя в Русенска област за година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092       лв., което е с  21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1). Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%. Средни цени на сделките със […]

Прочети

НАП – Русе запечата за 10 дни магазин на ул. „Николаевска“

Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 158-ФК/07.05.2019 г. е издадена от Б. С. Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. На основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин за промишлени стоки, стопанисван от жалбоподателя, находящ се […]

Прочети
Национална работилница за подпомагане обучението в модния сектор проведоха ПГО "Недка Иван Лазарова" и РТИК

В Русе ще се състои конференция „Индустрия 4.0 и Дигитални решения“

Бизнес иновационен център „Инобридж“ и Русенска търговско-индустриална камара организират конференция, на която ще бъде представено едно решение на проблем, с който се сблъскват множество малки и средни компании в Европа. Дигиталните решения са метод за повишаване на конкурентоспособността, и много предприятия са наясно, че имат нужда от съвременни технологии. Трудностите обаче се пораждат точно в този момент, когато се реши, […]

Прочети

Пазарът на земя в Русенско – по-малко сделки при по-високи цени

През първата половина на 2019 година пазарът на земеделска земя в Община Русе отбелязва лек спад в количеството осъществени продажби, като се запазва тенденцията от миналата година за минимално повишаване на ценовите нива. Можем да направим извода, че тези нива са по-скоро консолидирани в различните землища и предстоящи по-драстични движения биха настъпили само при значителни промени в изкупните цени на […]

Прочети
Светлана Ангелова връчи приз за иновативен проект със социална насоченост по време на годишните награди на Business Lady

Светлана Ангелова връчи приз за иновативен проект със социална насоченост по време на годишните награди на Business Lady

Заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание и народен представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова връчи наградата в категорията „Мениджмънт“ за цялостен принос и успешна реализация на иновативен проект със социална ориентираност на управляващия директор на „Аркон консулт“ ООД Венета Димитрова. „Всеки бизнес трябва да дава или да казва […]

Прочети
административен съд русе

Данъчните запечатаха микробус на „Уонда“ по линията Русе – Тетово

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Уонда“ ЕООД – гр. Ветово против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 115-ФК/29.03.2019 г., издадена от Б. С. Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“б“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, на жалбоподателя е наложена принудителна […]

Прочети
1 12 13 14 15 16 31