Община Русе ще внесе на сесия инвеститорско предложение за развитието на Летище-Русе

Община Русе ще внесе на сесия инвеститорско предложение за развитието на Летище-Русе

Община Русе ще внесе на сесия инвеститорско предложение за развитието на Летище-Русе, това съобщи днес зам.-кметът по икономика и инвестиции Златомира Стефанова. Това ще се случи на извънредното заседание на Общинския съвет в началото на февруари, когато ще се гледа проектобюджетът за 2020 г. Златомира Стефанова заяви, че приоритет на Община Русе е да се развива като интермодален център, който […]

Прочети
Кметът Пенчо Милков посети "ТМ Технолоджи"

Кметът Пенчо Милков посети „ТМ Технолоджи“

Желанието ни е да опознаем много добре общината, хората, бизнеса, всички кътчета на нашия град, каза днес кметът Пенчо Милков на директора на компанията „ТМ Технолоджи“ Виктор Петров. Фирмата е в рамките на Дунавската индустриална зона ТЕГРА. Считам, че е необходимо да се запозная с хората, които допринасят за икономическото развитие на Русе, и да им съдействам с каквото зависи […]

Прочети
Брокерско събитие на Enterprise Europe Network център Русе „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“ премина с голям успех

Брокерско събитие на Enterprise Europe Network център Русе „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“ премина с голям успех

На 22 януари Enterprise Europe Network център Русе към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе успешно организира  Брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“, което се проведе в Канев Център на Русенски университет. Интересът към събитието бе много голям, като в него взеха участие общо 37 участника от България и Румъния, представители […]

Прочети

Три приватизационни сделки на общински имоти за малко над 153 хил. лева са сключени през 2019-а

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК). По процедурите на ЗПСК могат да се продават: 1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества; 2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от […]

Прочети
стадион дунав юли 2018

Концесионните договори с Община Русе се изпълняват в срок и точно

На 01.01.2018 г. влезе в сила нов Закон за концесиите (ЗК), с който се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент за възлагане на договори за концесия. В разпоредбите на Глава втора от ЗК са определени правомощията на общинските съвети по отношение политиката за общинските концесии, както и на кмета на общината, изпълняващ правомощията на концедент. Съгласно чл. 40, […]

Прочети

Одобрен е годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. в Русе

Общинските съветници одобриха днес годишен план за приватизация (ГПП) на общинска собственост през 2020 г. Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, […]

Прочети
ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: Осигурителен календар за януари

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: До 25 януари (първият работен ден след 25 януари 2020 г. е 27 януари 2020 г.) за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен […]

Прочети
Часове по компютърно моделиране се проведоха в ОУ "Иван Вазов" - Русе

Над 700 специалисти със средно образование в компютърните науки ще са нужни в Русенска област до 5 години

Второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила, показа запазване на устойчивия темп на търсене на работна сила и през следващите 12 месеца. Претеглените данни от анкетното проучване с голяма вероятност определят нужда от повече от 300 хиляди работници и специалисти, с умения в различни професионални направления. Това е близо 13% от заетата в момента работна […]

Прочети
котовск данъчно община русе

Дирекция „Местни данъци и такси“ – Русе: Утре започва кампания 2020 г.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 година започва на 15 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.    За удобство и […]

Прочети
НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на която присъстваха разработчици на софтуер за управление на продажбите. Експертите на приходната агенция съобщиха, че към момента има […]

Прочети
1 16 17 18 19 20 49