Подготвя се приватизация на общински имот в Ново село

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. „Трети март“ №16, с. Ново село, Община Русе, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г. Обектът е частна общинска собственост и представлява реална част от масивна триетажна сграда, със застроена площ 85 кв.м., заедно с 5% ид.ч. от общите части на сградата, разположена на първи етаж […]

Прочети
парцел депо

Предоставят на „Общински Транспорт Русе“ АД 43 декара общински терен за ново депо

„Общински Транспорт Русе“ АД  е акционерно дружество, в което Община Русе притежава 35%, а „Общински Транспорт Русе 1“ ЕАД притежава 65% от капитала на дружеството. Към настоящия момент дружеството ползва под наем депо, собственост на частно дружество. Общите годишни разходи за наем, данък сгради и такса смет възлизат на 95 836 лв. без ДДС. Депото е в общо лошо състояние и […]

Прочети
пресконференция нап русе 2019

Русенските фирми и физически лица подават все повече данъчни декларации по електронен път

Към  24:00 часа на 31.01.2019 г. са подадени общо 1 617 броя годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, разпределени по начин на подаване, както следва: 861 броя с ПИК /при 773 броя през 2018 г./; 332 броя с КЕП /при 440 броя през 2018 г./; 423 броя в офис на НАП /при 537 броя през 2018 г./ По […]

Прочети
пресконференция нап русе 2019

7316 проверки извърши за година НАП – Русе

Извършените проверки в НАП – Русе за периода от 01.01.18г. до 31.12. 2018г . са 7 316. В тях са участвали служители от НАП – Русе, Дирекция „Контрол“. В лятната кампания са извършвани проверки в различни по вид търговски обекти, през делнични и празнични дни с цел подобряване на фискалната дисциплина от задължените лица. Осъществени са и други оперативни проверки по […]

Прочети
пресконференция нап русе 2019

НАП – Русе отново преизпълни годишния си план за приходите

Събрани приходи от офис Русе при ТД на НАП Варна през 2018 г. са 324,6 млн. лева (събрани приходи от НАП  – 21 023,1 млн. лв., а от ТД на НАП Варна – 1 965,2 млн. лв.). За сравнение събраните приходи от офис на НАП Русе през 2017 г. са 294.3 млн. лв. (събрани приходи НАП 2017 г. – 19 176.3 […]

Прочети

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Бялауведомява работодателите от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва: Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни младежи […]

Прочети

Дирекция „Бюро по труда“ – Русе провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Русе уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва: Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни лица […]

Прочети
Община Иваново

Плащането на местните данъци и такси в Община Иваново ще започне на 8 февруари

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 06 февруари 2019 г. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане. Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  08 февруари 2019 г. от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“, […]

Прочети

КЗК започва задълбочено проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху „Дунарит“ АД

С Решение № 169/04.02.19 г. Комисията за защита на конкуренция (КЗК, Комисията) започва задълбочено проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху „Дунарит“ АД. Производството по преписка № КЗК /106/2019 г. е образувано на основание Решение № 800/21.01.2019 г. на ВАС, Петчленен състав, с което преписка № КЗК-72/2016 г. е върната на Комисията за ново разглеждане и произнасяне. […]

Прочети
работници строителство нова сграда обект център русе

Строителство на 20 нови жилищни сгради е започнало в областта през последното тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 477 жилищни сгради с 11 682 жилища в тях и 1 457 570 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 33 административни сгради/офиси с 224 417 кв. м. РЗП и на 1319 други сгради със 780 957 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни […]

Прочети
1 16 17 18 19 20 22