Икономически новини от Русе и региона


дърва за огрев

Одобрени са условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе

С Решение № 847, прието с Протокол № 31 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е одобрен годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 год. С Решение № 1068, прието с Протокол № 39 от 13.09.2022 г. Общински съвет – Русе утвърди ценоразпис, без ДДС, за продажба на дървесина от […]

Прочети

Одобрено е увеличаване капитала на „Общински пазари“ ЕООД заради изграждането на многофункционален плувен комплекс

В Община Русе е постъпило писмо от Кунчо Кунчев – управител на „Общински пазари“ ЕООД, в което моли да бъде разгледано предложението му за увеличаване капитала на дружеството чрез реална парична вноска в размер на 2 304 000 лева. Предложението е свързано с инвестиционното намерение на Община Русе за изграждане на територията на Младежки парк в град Русе на многофункционален плувен комплекс, […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Одобрена е приватизация посредством търг на общински имот в Индустриалния парк

В Община Русе е постъпило инвестиционно намерение за закупуване на застроен поземлен имот с площ 211 кв. м., с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе. Общинският имот е включен като т. 2.3 в Годишния план за приватизация на общинската собственост през 2022 г., приет с Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе. На свое заседание Комисията […]

Прочети
парцел слатина община русе

Одобрена е приватизация на над 17 декара общински имот в Индустриалния парк

С Решение №767/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2022 г., в който като т. 2.2 е включен застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 225 кв. м., заедно с изградените в него четири сгради, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе. В Община […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Одобрена е приватизация на общински имот на ул. „Независимост“ №2 в Русе

В Община Русе е постъпило уведомление за инвестиционно намерение за закупуване на общински имот с идентификатор 63427.2.5255, с площ 1 735 кв. м., заедно с изградената в него монолитна двуетажна сграда със застроена площ 612 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ №2. Обектът на инвестиционното намерение представлява застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта и кадастралните […]

Прочети
ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД купува терен в Индустриалния парк

В Община Русе постъпи искане с вх. № 30-332-13/16.11.2022 г. по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ППЗНИ от ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД за закупуване на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Слатина“, […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

ИПИ: Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Русе намалява и областта все повече изостава

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в Русе намалява и областта все повече изостава. И заетостта, и безработицата остават по-благоприятни от средните за страната. Стойността на произведената продукция на човек от населението в областта се свива леко, но се запазва сравнително висока. Русе е областта с най-висока гъстота на железопътната мрежа в страната. Усредненият размер на местните данъци в […]

Прочети

В Русе ще се проведжа конференция, представяща някои от най-новите застрахователни решения, банкови продукти и инициативи за българския бизнес

Най-новите застрахователни решения, банкови продукти и инициативи за българския бизнес бяха представени днес по време на конференция на  Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, Българска банка за развитие /ББР/ ЕАД и Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП). Целта на форума, който се реализира и със съдействието на Областната администрация, е подпомагане на родните фирми, които срещат затруднение в […]

Прочети
До 2 години русенското дружество "Експрес Сервиз" нетно няма да консумира електрическа енергия при производството и ремонта на локомотиви

До 2 години русенското дружество „Експрес Сервиз“ нетно няма да консумира електрическа енергия при производството и ремонта на локомотиви

Русенското локомотивостроително дружество „Експрес Сервиз“ монтира допълнителни 90 kW соларни панели върху покривите на завода. То планира да инсталираме още 200 kW през 2023 година, като с това ще изпълни ангажимента си към 2025 година нетно да не консумира електрическа енергия при производството и ремонта на локомотиви.

Прочети
Германска компания разширява своята високотехнологична дейност в Русе

Германска компания разширява своята високотехнологична дейност в Русе

Германската високотехнологична международна компания АТN избра Русе за разширяването на своята дейност. Това стана ясно след поредица опознавателни визити с представители на Германо–българската индустриално–търговска камара и работна среща между заместник–кмета на Община Русе Златомира Стефанова и мениджъра Марк Хьолцел.   ATN е семейно управлявана фирма с многостранна дейност – от производство на механични и електро части, което е съобразено с […]

Прочети

Голям соларен парк и логистичен център ще има върху близо 110 декара край Червена вода

„Нетсолар“ ЕООД, представлявано от Свилен Руменов Максимов, е собственик на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470, м-ст „Баламата“, в землището на с. Червена вода, община Русе, област Русе. Към настоящия момент имотът е с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За животновъден комплекс, с площ 110 996 кв.м. Съгласно Общ устройствен (ОУП) на община Русе, […]

Прочети
Безплатно обучение „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ ще се състои в Русе

Безплатно обучение „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ ще се състои в Русе

Enterprise Europe Network – Русе кани фирми, бизнес организации и публични институции на двудневно безплатно обучение на тема „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“, което ще се проведе на 29-30 ноември 2022 г. в хотел „Дунав плаза“, гр. Русе. По време на семинара ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти за кръгова икономика, включващи основните програми […]

Прочети
Сайтът на I.CE.A вече и на български

Сайтът на I.CE.A вече и на български

Българо-румънска палата работи по международен проект, посветен на иновативните екологични възможности. Проектът I.CE.A има за цел да предложи висококачествено обучение и възможности за работа в мрежа, които отговарят на потребностите на хората, желаещи да се ангажират с дейности, съхраняващи природата. Проектът ще изгради мост между зелените предприемачи и бъдещите зелени предприемачи. Социалното предприемачество показва необходимостта от стимулиране на социалната промяна […]

Прочети
Туризмът по Дунав като част от Европейската Амазонка

Туризмът по Дунав като част от Европейската Амазонка

Българо-румънска търговско-промишлена палата организира работна среща-дискусия, посветена на развитието на туризма и круизната индустрия по река Дунав, която ще се проведе на 17 ноември в конферентната зала на хотел „Космополитан“ в гр. Русе. Заедно с представители на туристически компании, хотели, заинтересовани страни ще обсъдим как да подобрим възприятието на нашия регион и ще споделим с какво можем да помогнем на […]

Прочети

Предложени са нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № 831 от 18.10.20202 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне […]

Прочети
На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

ОС на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе решава на 28 ноември за стартиране на конкурсна процедура за избор на управител

Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД – Русе ще се състои на 28 ноември от 10.30 часа в сградата на дружеството в града, намираща се на ул. „Добруджа“ № 6.

Прочети
Преброяване ’21: Сериозни проблеми с безработицата и на Североизток

Преброяване ’21: Сериозни проблеми с безработицата и на Североизток

След като миналата седмица се спряхме на образователната структура на населението според данните от последното преброяване на населението, днес се фокусираме  върху основните изводи за състоянието на пазара на труда. Тъй като стандартната публикация на НСИ не включва подробни данни за общините се съсредоточаваме върху детайлите за областите и различията между възрастовите групи. Най-общо, представените в преброяването данни за икономическия […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Близо 12 хил. лева е брутната добавена стойност на човек от населението в Русенска област през 2020 г.

На 16 ноември 2022 г. ИПИ ще представи „Регионални профили 2022“ Погледът към брутния вътрешен продукт на областите и брутната добавена стойност в различните сектори на икономиката позволява да се откроят разликите между севера и юга, както и да се покаже различната траектория на развитие на областите в България. През 2020 г. брутният вътрешен продукт на София (столица) е малко […]

Прочети
Незаетите и не участващи в образование и обучение на възраст 15 - 29 навършени години в Русенска област са 4.7 хил. души

Незаетите и не участващи в образование и обучение на възраст 15 – 29 навършени години в Русенска област са 4.7 хил. души

През наблюдавания период незаетите и не участващи в образование и обучение  на възраст 15 – 29 навършени години са 4.7 хил. души, или 20.8% от населението в областта на същата възраст. От общият брой незаети и неучащи 46.7% са на възраст 25 – 29, 36.6% на възраст 20 -24 и 16.7% на възраст 15 – 19 навършени години. Разпределение на […]

Прочети
Икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години в Русенска област е 34.9 хил. души

Икономически неактивното население на възраст 15 – 64 години в Русенска област е 34.9 хил. души

През наблюдавания период в областта има 83.0 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за областта коефициентът на […]

Прочети
През 2023-та година се планира удвояване на производствения капацитет на Бадер България

През 2023-та година се планира удвояване на производствения капацитет на Бадер България

Бадер България е най-новият член на Аутомотив Клъстер България: Bader Bulgaria Бадер България е българска компания, част от немската група Bader GmbH & Co. KG – един от най-големите производители на кожен автомобилен интериор в света, чиито клиенти са автомобилни гиганти като BMW, Mercedes, Audi и други. Бадер България стартира своята дейност в град Русе в началото на 2019-та година, […]

Прочети
комбайн жътва

Земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“

През следващата  седмица от 14 до 18 ноември земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022-а, за това информират от Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Русе. Според областният управител Анатоли Станев подобна […]

Прочети
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги изгради фотоволтаична централа за свой клиент в град Бяла

„ЕОС СОЛЕЙ” ще изгради няколко фотоволтаични електроцентрали в Бръшлен, Стамболово и Малко Враново

Общински съвет – Сливо поле даде своето предварително съгласие за учредяване право на строеж в полза на „ЕОС СОЛЕЙ” ООД, ЕИК 206799310, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Неофит Бозвели” № 22, бл. „Вяра II-2”, вх.Б върху УПИ ХIII и ХIV, квартал 10А по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, с площ […]

Прочети
оу тома кърджиев

Община Русе откри обществена поръчка за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“

Община Русе обяви процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККРна гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или […]

Прочети
НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП спря над 130 сайта за онлайн залагания без лиценз

НАП спря над 130 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. Само за месец приходната агенция преустанови дейността на 49 нерегламентирани онлайн платформи за залози. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, но не и в България. След публикуване на решението […]

Прочети

„Дунарит“ е в списъка на санкционираните от Русия компании

Санкциите, наложени от Русия, не се очаква да се отразят по никакъв начин върху работата на военно-промишления комплекс на България и износа на отбранителна продукция. Това казаха от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията, потърсени за коментар по повод постановление, публикувано на сайта на руското правителство, според което петнадесет компании от военно-промишления комплекс на България попадат в обхвата на контрасанкциите, […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: До средата на ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2022 година. На 1 декември […]

Прочети
"Булмаркет" купува терминал за съхранение на химикали на пристанището във Варна

„Булмаркет“ купува терминал за съхранение на химикали на пристанището във Варна

Германският доставчик на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти Oiltanking обяви, че е сключил споразумение за продажбата на своя дял от 91,1% в терминала за съхранение на течности във Варна. Купувачът – Астра-Финанс АД е дъщерно дружество на русенската компания Булмаркет Груп, един от 10-те най-големи производители на биодизел, рафинирани и нерафинирани масла и свободни киселини в Европа и една […]

Прочети
зала на смеха 2022

На 1 ноември бе проведен търгът за отдаване под наем на Залата на смеха и двата терена около нея

На 1 ноември бе проведен търгът за отдаване под наем на Залата на смеха и двата терена около нея, отредени за поставяне на постоянни атракциони. На спечелилото дружество предстои сключване на договор за наем, както и възстановяването на добре познатия от близкото минало атракцион. Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица […]

Прочети
Лек спад в броя на обявите за работа в Русе през октомври

Лек спад в броя на обявите за работа в Русе през октомври

Броят на обявите за работа през м. октомври е намалял със 7% спрямо предходния м. септември. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са с 3000 по-малко в края на месеца, като техният общ брой е малко над 45 500. Броят на обявите е намалял в почти всеки един от секторите, като единствено изключение прави […]

Прочети
1 2 3 4 50