На 30 юни изтича срокът за плащане на първа вноска върху данъка за недвижимите имоти, МПС и ТБО

Община Две могили уведомява всички граждани и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на 30 юни изтича срока за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане. Местата за плащане […]

Прочети

От Русе: Агенцията по горите и дърводобивни фирми обсъдиха създаване на горскостопанска камара

„Съвременният дърводобив изисква промяна в условията на планиране, контрол, инвестиционна среда, което предполага и промяна в нормативните изисквания и правила. Ние ще се съобразим с това в баланс с интересите на всички в сектора и в търсене на по-голяма и дългосрочна устойчивост на условията за ползване на дървесина, както и чрез прилагане на добро лесовъдство.“ Това каза инж. Мирослав Маринов, […]

Прочети
Нов автосалон на марката Jeep бе открит в Русе тази вечер

Нов автосалон на марката Jeep бе открит в Русе тази вечер

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов присъства на откриването на нов автосалон на марката Jeep тази вечер. Шоурумът се намира на ул. „Михаил Арнаудов“ 2. Кметът поздрави управителя на „ЕС Транс“ ООД Емил Цветков за инвестицията като му връчи поздравителен адрес и икона на Свети Георги Победоносец. „Благодаря Ви за доверието към Русе. Спецификата на този бранш е показателна за […]

Прочети

„Дар – 80“ ще вдигне нова сграда за съхранение на селскостопанска продукция в свой имот

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план от арх. Орлин Неделчев, упълномощен представител на Любомир Николов Тодоров и на Цветан Диков Върбанов в качеството му на управител на „Дар-80“, съсобственици на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе. Имотът е с площ от 14003 кв. м. и попада в устройствена зона […]

Прочети

Ще бъдат определени начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.

С Решение № 1073, прието с Протокол № 43 от 21.02.2019 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година. В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, […]

Прочети
земя земеделие обработка

Определят начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе

Във връзка с организирането и провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе за 2019-2020 стопанска година и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, е необходимо обсъждане и […]

Прочети
касов апарат смяна

НАП – Русе: До 30 юни изтичат 3 срока за актуализиране на фискални апарати

 С акцент върху поетапната смяна или модифициране на касовите апарати инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили 1 150 проверки на търговски обекти в регионите на Русе и Силистра. Популярните „сини патрули“ на НАП са обръщали внимание на търговците за сроковете на реформата, за изискванията на Наредба Н-18, за възможностите да актуализират фискалните устройства. В посетените търговски обекти са разпространени […]

Прочети
награда даскалов криб

СИН Карс Интернешънъл ЕООД с втора награда в категория „Иновации“ от КРИБ

Втора награда в категория „Иновации“ получи СИН Карс Интернешънъл ЕООД, а наградата бе връчена на инж. Росен Даскалов, собственик и управител на компанията. Това стана по време на провелата се тази вечер церемония за връчване на най-авторитетните за бизнеса награди „КРИБ – Качество, Растеж, Иновации от България”. Събитието бе част от юбилейния Пети годишен бал на Конфедерацията на работодателите и […]

Прочети
радиатор отопление

Минимален ръст в цената на ел. енергията и топлоенергията за русенци се планира от това лято

Цената на ел. енергията ще се увеличи в рамките на инфлацията – около 3,5%. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Ако искаме да удовлетворим всички условия на трите ЕРП-та (ЧЕЗ, ЕВН, Енерго Про), цената на тока би следвало да скочи с 50 – 60%, а КЕВР това няма да го допусне, заяви още […]

Прочети
1 2 3 4 18