Ново признание за работата на русенската "Експрес Сервиз" от Англия

Ново признание за работата на русенската „Експрес Сервиз“ от Англия

Ново признание за работата на русенската локомотивостроителна и локомотиворемонтна фирма „Експрес Сервиз“ от Англия – получена е поръчка за още 2 акумулаторни локомотива. ES1000 ще маневрира новите влакове Stadler Flirt и Bombardier Aventra в новоизграждащото се депо на Greater Anglia до Harwich. Този локомотив ще бъде с голяма техническа сложност, предвид изискваната от Greater Anglia координация едновременно с два модела […]

Прочети
С промени в Кодекса на труда МТСП предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд

РТИК организира безплатен семинар по „Безопасни и здравословни условия на труд“

За поредна година Русенска търговско-индустриална камара организира обучение по актуалните теми, свързани с безопасност на работното място. Семинарът ще е безплатен и е част от мероприятията, предвидени по инициатива на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд”. Събитието ще се проведе на 9-ти и 10-ти юли 2020г., отново с любезното съдействие на хотел Космополитан […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: За 108 фирми от региона предстои уточняване на високи касови наличности

Близо 3700 търговци са получили електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности в последните дни. Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса близо 670 млн. лв. С писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че не всички суми са действително налични. […]

Прочети
12 нови работни места се разкриват с втората производствена линия на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД

12 нови работни места се разкриват с втората производствена линия на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД

В края на май бе даден старт на строителната площадка на втората производствена линия в завода на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Това съобщи управителят на предприятието Светлана Пърлева. Той ще бъде разположен на същия терен, където е първият завод, в рамките на Индустриална зона „Тегра“ и се изгражда със собствени средства. Новата производствена линия ще увеличи двойно производството на биодизел […]

Прочети
Община Иваново

90 % от предприятията в индустриалния сектор на Община Иваново са с персонал до 9 души

Територията на Община Иваново като характеристики на терена, почвите и климата е селскостопански район, което води до развитие преимуществено на предприятията от сектора „селско и горско стопанство”, докато направлението „индустрия” на вторичния сектор е слабо развито. От типичните дейности в направлението „индустрия”, в общината развиват дейност предимно местни предприятия на преработващата промишленост, доставка на вода и канализационни услуги, управление на […]

Прочети
Община Иваново

Въпреки възможността за добив на значителни количества дървесина в Община Иваново, преработката е все още ограничена

Горският фонд в Община Иваново е в размер на 75 105 дка и заема 15,16 % от територията на общината. Той е сравнително голям спрямо горските територии в останалите малки общини в Област Русе. Около 2,3 % от горската площ са територии за защита на почвите, водите, урбанизираните територии и други райони на Общината.Около 71 % от горския фонд са […]

Прочети
Община Иваново

Липсват достатъчно проекти за преработка на земеделски продукти в Община Иваново от намиращия се в подем агросектор

Тази съпътстваща земеделието дейност /преработвателния сектор/, която осигурява принадена стойност на продуктите и допълнителна заетост в селските райони е с пренебрежимо малък дял в общинската икономика. Въпреки заложените в ОПР 2014 – 2020 г. мерки, липсват достатъчно проекти за преработка на земеделски продукти от намиращия се в подем агросектор. Към 2020 г. в общината работят една мандра (с. Пиргово) и […]

Прочети
Община Иваново

Изключително нисък е интересът към въвеждане на биологично производство в Община Иваново

В периода на изпълнението на Общинския план за развитие – Иваново 2014 – 2020 г. е налице тенденция за намаляване на едрия рогат добитък (крави и биволи) от 1342 броя до 1180 броя глави добитък, т.е. намаляване на поголовието с 13,7 %. Към 2018 год. броят животновъдни ферми за отглеждане на крави и биволи е 36 броя. Благоприятно за конкурентоспособността […]

Прочети
С промени в Кодекса на труда МТСП предлага повишаване на санкциите за недеклариран труд

951 от Русенска област започнаха работа през май

През м. май, след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на постъпилите на работа се увеличи – от 42 среднодневно за седмицата преди 13 май – на 57 среднодневно през периода от 14 май до края на месеца. Така, общият брой на постъпилите на работа безработни достигна в края на месеца 951, като 93,8% от тях са устроени в реалната […]

Прочети
нап русе данъчно

Русенските фирми активно декларират доходи

Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. Досега в офиса на НАП в Русе своите декларации по чл. 92 от ЗКПО са подали 9 859 юридически лица, което е над  95 % спрямо фиксираното миналата година. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали  да […]

Прочети
1 2 3 4 47