Икономически новини от Русе и региона


ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги изгради фотоволтаична централа за свой клиент в град Бяла

„ЕОС СОЛЕЙ” ще изгради няколко фотоволтаични електроцентрали в Бръшлен, Стамболово и Малко Враново

Общински съвет – Сливо поле даде своето предварително съгласие за учредяване право на строеж в полза на „ЕОС СОЛЕЙ” ООД, ЕИК 206799310, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Неофит Бозвели” № 22, бл. „Вяра II-2”, вх.Б върху УПИ ХIII и ХIV, квартал 10А по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, с площ […]

Прочети
оу тома кърджиев

Община Русе откри обществена поръчка за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“

Община Русе обяви процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККРна гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или […]

Прочети
НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП спря над 130 сайта за онлайн залагания без лиценз

НАП спря над 130 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. Само за месец приходната агенция преустанови дейността на 49 нерегламентирани онлайн платформи за залози. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, но не и в България. След публикуване на решението […]

Прочети

„Дунарит“ е в списъка на санкционираните от Русия компании

Санкциите, наложени от Русия, не се очаква да се отразят по никакъв начин върху работата на военно-промишления комплекс на България и износа на отбранителна продукция. Това казаха от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията, потърсени за коментар по повод постановление, публикувано на сайта на руското правителство, според което петнадесет компании от военно-промишления комплекс на България попадат в обхвата на контрасанкциите, […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: До средата на ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2022 година. На 1 декември […]

Прочети
"Булмаркет" купува терминал за съхранение на химикали на пристанището във Варна

„Булмаркет“ купува терминал за съхранение на химикали на пристанището във Варна

Германският доставчик на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти Oiltanking обяви, че е сключил споразумение за продажбата на своя дял от 91,1% в терминала за съхранение на течности във Варна. Купувачът – Астра-Финанс АД е дъщерно дружество на русенската компания Булмаркет Груп, един от 10-те най-големи производители на биодизел, рафинирани и нерафинирани масла и свободни киселини в Европа и една […]

Прочети
зала на смеха 2022

На 1 ноември бе проведен търгът за отдаване под наем на Залата на смеха и двата терена около нея

На 1 ноември бе проведен търгът за отдаване под наем на Залата на смеха и двата терена около нея, отредени за поставяне на постоянни атракциони. На спечелилото дружество предстои сключване на договор за наем, както и възстановяването на добре познатия от близкото минало атракцион. Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица […]

Прочети
Лек спад в броя на обявите за работа в Русе през октомври

Лек спад в броя на обявите за работа в Русе през октомври

Броят на обявите за работа през м. октомври е намалял със 7% спрямо предходния м. септември. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са с 3000 по-малко в края на месеца, като техният общ брой е малко над 45 500. Броят на обявите е намалял в почти всеки един от секторите, като единствено изключение прави […]

Прочети
Глобален опит с локално приложение? Тази и много други възможности ще откриеш в Групата Булмаркет!

Глобален опит с локално приложение? Тази и много други възможности ще откриеш в Групата Булмаркет!

Глобален опит с локално приложение? Тази и много други възможности ще откриеш в Групата Булмаркет! Днес повече от всякога работим, за да създаваме ползотворна среда за таланти, които да намират своята реализация именно в България. Стани част от българската революция на световния пазар на биогоривата! Научи повече за нас и възможностите, които предлагаме за теб на hr@bulmarket.bg или на 0890 […]

Прочети
Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Община Русе търси доставчик на употребявани автомобили

Община Русе обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите на Община Русе, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Употребяван автомобил /седан/“ Обособена позиция №2: „Употребяван автомобил /хечбек/“ Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго […]

Прочети
СИН КАРС Индъстри сключи договор за продажба на два нови електромобила L CITY в Холандия

Аукционът за непродадените права от увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД ще се проведе днес

Аукционът за непродадените права от увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД ще се проведе днес. На него ще бъдат предложени 20 428 344 броя права, срещу които не са записани акции, съобщават от БФБ-софия. Аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. […]

Прочети

„РДС Инвест“ ЕАД – Русе изпълнява концесионните си задължения за обектите от спортен комплекс „Дунав“

„РДС Инвест“ ЕАД – Русе извършва проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконструкция и основен ремонт на обектите от спортен комплекс „Дунав“, включени в концесията, и тяхното поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията. Стадион „Дунав“ е с обща площ от 23 865 кв. м., представляващ част от застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.782; четириетажна […]

Прочети

„Порт Пристис“ ООД Русе спазва задълженията си на концесионер на пристанище за обществен транспорт „Пристис“

Пристанище за обществен транспорт „Пристис“ е с концесионер „Порт Пристис“ ООД, Русе, който извършва управление на услуга от обществен интерес –  пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ); управление, поддържане и модернизиране на пристанище „Пристис“; съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ. […]

Прочети

Прекратен е договорът с концесионера „Фактор плюс“ ЕООД за 130 спирки на градския транспорт в Русе

Община Русе има договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Пакет 2. Концесионер е „Фактор плюс“ ЕООД, Варна. Концесионерът „Фактор плюс“ ЕООД е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация, считано от 05.03.2021 г. […]

Прочети
Подлезът на „Печатни платки“ е отводнен и почистен

Изпълняват се задълженията на концесионера на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“

Община Русе има договор за предоставяне на концесия за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация. Концесионер на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“ е ЕТ „Иво Иванов – Ивона”. Той има разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза […]

Прочети

Поставени са павилионите за традиционния Коледен базар в Русе

/на снимката днес – завършва поставянето на павилионите/ Поставени са павилионите за традиционния Коледен базар в Русе. Завършено е отдаването под наем на павилионите и заведенията за хранене на традиционния Коледен базар, организиран от Община Русе. Базарът ще се състои в периода от 28 ноември до 3 януари. Базарът тази година е разположен на площад „Свобода“ пред Съдебна палата и включва […]

Прочети
Червена вода

Одобрена е приватизация чрез търг на общински имот в Червена вода

С Решение №1043/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в […]

Прочети
Скоро ще приключи строителството на близо 4000 м2 нови ремонтни площи в "Експрес Сервиз"

Скоро ще приключи строителството на близо 4000 м2 нови ремонтни площи в „Експрес Сервиз“

Продължава полагането на бетоновата настилка в новия цех за ремонт на локомотиви на русенското дружество „Експрес Сервиз“. Скоро ще приключи строителството на близо 4000 м2 нови ремонтни площи. Здравата армировка и дебелият бетон гарантират товароносимостта на настилката, Много важен процес е и шлайфането на бетона, което се прави в първите часове след изливането и нивелирането на настилката. По този начин […]

Прочети

63.6 % е коефициентът на заетост в Русенска област по данни от Преброяване 2021

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година. Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период. През наблюдавания период в страната има 2 953 937 икономически […]

Прочети
климатик почистване

Ток и парно остават най-предпочитан начин за отопление от домакинствата и тази зима

В Русе тази зима най-евтино ще е отоплението на ток, заяви пред БТА Милен Тодоров, собственик на фирма за климатични системи. Той посочи, че според информация на Агенцията за устойчиво енергийно развитие разходът за отопление за киловат/час е 5,3 стотинки с климатична система, която работи на принципа термопомпа вода-въздух, а 7 стотинки е с инверторен климатик.  Печката на въглища харчи […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Остават 4 дни за деклариране и плащане на авансовите данъци

До 31 октомври три групи данъкоплатци трябва да декларират и платят своите авансови данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тогава изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат онлайн декларации за третото […]

Прочети
каран върбовка

„БГ ИНВЕСТ 66“ ЕООД ще изгради фотоволтачиен парк, осигурява си достъп до имота в Каран Върбовка

Община Две могили е собственик на имот с идентификатор 36364.37.80 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каран Върбовка, с площ от 39 680 кв. м., с начин на трайно ползване „Пасище“. В деловодството на Община Две могили е постъпило уведомление с изх. №24-29638/06.10.2022 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър относно изменение на описания по-горе поземлен имот и […]

Прочети
Какво е работно облекло за еднократна употреба

Рекордно нисък брой на регистрираните безработни през септември в Русенска област

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. септември в област Русе намалява на 4,2%.  Спадът на годишна база е с 0,5 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември 2022г. е 4,2%. Регистрираните  безработни […]

Прочети
Обсъждат се бъдещи съвместни инициативи между бизнес средите от България и Украйна, предстои бизнес събитие в Русе

Обсъждат се бъдещи съвместни инициативи между бизнес средите от България и Украйна, предстои бизнес събитие в Русе

Бъдещи съвместни инициативи между бизнес средите от България и Украйна обсъдиха председателят на Българо-украинската индустриална камара към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Лилия Иванова и посланикът на Украйна Виталий Москаленко.  Участие в срещата взе и Михайло Хармаш, търговски съветник в посолството. На срещата е дискутирано организирането на предстоящо регионално събитие, което да се състои в края на ноември в Русе. Посланик […]

Прочети
Bulgaria wants you идва в Русе на 25 ноември

Bulgaria wants you идва в Русе на 25 ноември

Медия платформата на Иван Христов и Андрей Арнаудов -„Bulgaria wants you“, организира кариерен форум в Русе. Събитието от поредицата „Живот и кариера – защо в България?“ ще се състои на 25 ноември (петък) в Канев център на Русенския университет с подкрепата на Община Русе. Организаторите канят компании от Русе и региона да се включат в кариерния форум, за да представят […]

Прочети
"Син Кар Индъстри" търси до 15,6 млн. лева в увеличение на капитала

„Син Карс Индъстри“ планира листване на борсата в Амстердам в края на 2024 г.

 „СИН КАРС Индъстри“ АД споделя намерението си да потърси възможности за следващо увеличаване на капитала си с емисия акции на Холандския борсов пазар. Това ще се планира с цел осигуряване на допълнителен тласък на производството на електрическите превозни средства L CITY. Увеличението на капитала от провеждащата се в момента процедура ще помогне на компанията да се справи с поръчките за […]

Прочети
приста ойл

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД поиска от КЕВР издаване на лицензия за осъществяване на търговия с природен газ

На 25.10.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1079 от 22.08.2022 г. от „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. „Приста Ойл […]

Прочети
Бадер България е партньор на ПГО - Русе по проект за провеждане на обучение по/в дуална форма на ученици в специалност "Производство на облекло от текстил" до 2027 година

Бадер България е партньор на ПГО – Русе по проект за провеждане на обучение по/в дуална форма на ученици в специалност „Производство на облекло от текстил“ до 2027 година

Бадер България е партньор на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе по проект за провеждане на обучение по/в дуална форма на ученици в специалност „Производство на облекло от текстил“, професия „Оператор шевно производство“ за периода 2022 – 2027 година. В тази връзка бе проведено обучение за наставници на технолозите Павлина Матеева и Ивелина Драганова и треньора Росица […]

Прочети
РТИК представи „Стажантски модел за развитие на предприемачески умения“ на русенските професионални гимназии

Следващата седмица ще се проведе среща-дискусия, посветена на най-ценния ресурс за бизнеса

Следващата седмица ще се проведе среща-дискусия, посветена на най-ценния ресурс за бизнеса – хората. Тя ще се състои на 02.11.2022 г. (сряда) в конферентната зала на РТИК (бул. Фердинанд 3А) с начален час 11:00. Българо-румънска палата работи от години по темата за привличането на таланти, развитието на уменията на служителите и трансграничната мобилност. Осъзнаваме колко е важно запазването на всеки […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Търсенето на труд насочва към забавяне на икономическата активност

На фона на очакванията за тежка зима, високи енергийни цени и политическа нестабилност водещите институции влошиха прогнозите си за растежа догодина. Сред ранните индикатори за влошаването на икономическата обстановка е и динамиката на търсенето на труд, което ще разгледаме в настоящата статия. Икономическата логика сочи, че при растяща икономика фирмите разширяват дейността си, което увеличава и търсенето на труд. Това […]

Прочети
1 2 3 4 5 50