Икономически новини от Русе и региона


Топлофикация-Русе

31.5 % от клиентите на „Топлофикация Русе“ ще заплатят сметки от 50 до 100 лева за месец януари

За месец януари 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 16700 МВтч, като за същия период през 2022 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 19996,7 МВтч. Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец януари 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- ниски в сравнение с […]

Прочети
НАП - Русе: Ефективно взаимодействие с МВР осигурява събирането на невнесени публични вземания

НАП – Русе: Ефективно взаимодействие с МВР осигурява събирането на невнесени публични вземания

Публичните изпълнители от офиса на НАП Русе, съвместно със служители на МВР, запорираха автомобили на длъжници, регистриращи значителен брой леки коли в България, които след това се управляват зад граница. Установени са случаи, при които румънски граждани, чрез договор за покупко – продажба с фирми – регистратори, регистрират автомобили на територията на нашата страна, а ги управляват в чужбина с […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г. В офиса на НАП […]

Прочети
АТППГВ предупреди за сериозна заплаха за енергийната сигурност. Търговците на природен газ апелират държавата да им изплати обезщетения, за да не фалират

АТППГВ предупреди за сериозна заплаха за енергийната сигурност. Търговците на природен газ апелират държавата да им изплати обезщетения, за да не фалират

  В края на миналия месец от Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород изпратиха писмо до всички органи на властта в страната, в което обясняват за проблемите в сектора и апелират за спешно изготвяне на механизъм за финансова помощ за търговците на природен газ. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация през миналото лято и влизането […]

Прочети

Бюджетът на Община Русе надхвърли 215 млн. лева в края на 2022 година

Община Русе предостави на Общински съвет – Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе. Днес той бе разгледан по време на редовното […]

Прочети

Няколко нови павилиона ще има на кея в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                    Разположението на всеки преместваем обект се […]

Прочети

Предстои провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия

Съгласно чл. 26 от Закона за публичните предприятия и чл. 146, ал. 1 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, годишните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Юридическите лица, чиито годишни и консолидирани финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов […]

Прочети
Неизвестни засега потрошиха спирка на градския транспорт в Русе

Прекратява се договорът за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1   

В Община Русе е постъпило писмо вх. №30-5583-1/19.01.2023 г. от „Табак Трафик“ ЕАД относно прекратяване действието на Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1. С писмото изпълнителният директор Цветан Нейчев моли да бъдат […]

Прочети
хотел сплендид русе

ОбС – Русе одобри продажбата чрез публичен търг на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД

В Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. под т. 1.2. е включена продажбата на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971. Очакваните приходи са в размер на 947 022,60 лева и са определени въз основа на оценката на пазарната стойност на собствения капитал на „Сплендид“ АД, […]

Прочети
Голямо Враново Инвест се представя на най - голямото гурме изложение в Норвегия

Голямо Враново Инвест се представя на най – голямото гурме изложение в Норвегия

Днес в Лилестром стартира УМАМИ АРЕНА (umamiarena. не) – най-голямото изложение в Норвегия, което събира визионери в областта на хранителните и свързаните с тях индустрии и се превръща в платформа за нови партньорства и дългосрочни бизнес контакти НББГ ще ви донесе ежедневна информация за живота на изложбата и умами вкуса. Голямо Враново Инвест представя своята продукция на щанд D01-32. Заедно […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП Русе : С 30 % повече са подадените годишни декларации през първия месец на данъчната кампания

В офиса на НАП в Русе през първия месец на данъчната кампания са получени 2 146 декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. Те са с близо 30 % повече от регистрираните през аналогичния период на миналата година. Увеличени спрямо тогава са и изпратените 817  декларации  по електронен път с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис. По пощенски път са пристигнали […]

Прочети
гкпп дунав мост пункт

Румъния остава втори външноикономически партньор на България

Почти 8 млрд. евро е стокооборотът между България и Румъния за периода януари – ноември 2022, показват данните на НСИ. В български лева това са 15,645 милиарда. Румъния е втори по големина външнотърговски партньор на България и за изминалата година. Износът на български стои и услуги към северната ни съседка е 8. 796 млрд.  лв., а вносът е на стойност […]

Прочети

665 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване на Русенска област през декември 2022 година

През декември 2022 г. в страната са функционирали 2 224 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.0 хил. стаи и 128.1 хил. легла в тях. В сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.1%, а броят на леглата в […]

Прочети
нап русе данъчно

В офиса на НАП в Русе са издадени 61 650 персонални идентификационни кода

Близо 1,5 милиона потребители имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 223 000 кода. През 2022 г. в офиса на НАП в Русе са били издадени 7 918   персонални идентификационни кода, с които общият им брой в региона до края на миналата година е 60 906 бр. През отминалия януари те са се увеличили […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Икономиката през 2023: без рецесия, със спадаща инфлация, но високи лихви

След поредица от благоприятни развития, които стъпка по стъпка разрешават енергийната криза в Европа, прогнозите за 2023 г. вече не са толкова катастрофични. Миналото лято доминиращото очакване беше за нови рекорди в цените на енергоносителите, физически недостиг на газ и ток, спиране на заводи и в резултат – рецесия във водещите индустриални икономики на еврозоната. Две публикации от тази седмица […]

Прочети
networx

ВАС върна за преразглеждане в КЗК сделката между Vivacom и „Нетуоркс-България“

Върховният административен съд (ВАС) разпореди на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да възобнови производството, с което позволи на „Виваком България“ ЕАД (с предишно наименование „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД) да придобие изцяло русенския доставчик на интернет и телевизия „Нетуоркс-България“. В сделката, чиято стойност не е обявена, влизат още и „Онлайн директ“, „ТВН Дистрибуция България“ и „Телко инфраструктури“. Това става ясно […]

Прочети

Николай Кънчев е новият директор на ОП „Паркстрой“ – Русе

Николай Кънчев е новият директор на общинското предприятие „Паркстрой“. Той заменя на поста Чана Лозева, която се оттегля от длъжност по лични причини. Кънчев ще заема позицията до провеждането на конкурс. Той е завършил „Екоикономика и бизнес“ в УНСС. В периода 2017-2019 г. е бил инспектор към отдел „Екология“ в Община Русе, а от 2021 до 2022 г. е част […]

Прочети
община русе

Община Русе подготвя публичен търг за продажба на няколко гаража в блок № 7

Община Русе е собственик на 38 броя полуподземни гаражи в жилищен блок № 7, с адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, от които за осем от тях с Решения №473, прието с протокол №21/22.04.2021 г., №600, прието с протокол №25/13.09.2021 г. и №803, прието с протокол №30/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе са извършени продажби. Жилищната […]

Прочети
Сериозен ръст на обявите за работа в Русе през януари

Сериозен ръст на обявите за работа в Русе през януари

След драстичния спад на предложенията за работа през м. декември 2022 г., през януари 2023 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че общият брой на обявите за работа в края на месеца е 46 000, което е ръст от цели 66% спрямо предходния месец. На годишна база също се […]

Прочети
Областна администрация - Русе подкрепя проучване на ЕК за нелоялните търговски практики

Областна администрация – Русе подкрепя проучване на ЕК за нелоялните търговски практики

Европейската комисия /ЕК/ извършва обзор /изследване и проучване чрез анкета/ на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Инициативата се подкрепя и от Областната администрация в Русе посредством нейното популяризиране. През месец декември миналата година ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на Европейския съюз /ЕС/ срещу подобен вид практики. […]

Прочети

Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на март

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на м. март 2023 г. Това реши правителството на днешното си заседание, одобрявайки програма за компенсиране за периода 1 януари 2023 – 31 март 2023 г. Програмата надгражда предходните действащи аналогични документи, разработени и приети, за да намалят […]

Прочети
Български земеделски производители от Съюза на Дунавските овощари се подготвят за FRUIT LOGISTICA 2023 в Берлин

Български земеделски производители от Съюза на Дунавските овощари се подготвят за FRUIT LOGISTICA 2023 в Берлин

Български земеделски производители от Съюза на Дунавските овощари се подготвят за участие във водещото търговско изложение за пресни плодове и зеленчуци – FRUIT LOGISTICA 2023 в Берлин. Това ще бъде най-мащабното представяне на страната ни на престижния международен форум, който ще събере от 8 до 10 февруари над 3 300 изложители от цял свят и повече от 80 000 търговски […]

Прочети
Александър Пулев

МИР: Фирми от общините Русе, Габрово, Пазарджик, Казанлък и Марица са с най-много одобрени проекти от Плана за възстановяване

Най-много одобрени фирми по първата процедура „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа, са от общините: Русе (47 бр.), Габрово (28 бр.), Пазарджик (25 бр.), Казанлък  (21 бр.) и Марица (22 бр). Те ще получат общо над 40.8 млн. лв. Мярката е за обновяване и модернизация на техническия парк на микро-, […]

Прочети
Община Русе организира среща на местния бизнес с представители на "Тракия Икономическа зона"

Община Русе организира среща на местния бизнес с представители на „Тракия Икономическа зона“

За да се усвоят средства по Плана за възстановяване и устойчивост и по Закона за насърчаване на инвестициите, фирми и компании на територията на община Русе могат да се обединят в индустриални зони с правен статут за подобряване на довеждащата инфраструктура или изграждане на нова. Това стана ясно на среща на местния бизнес с изпълнителния директор на „Клъстер Тракия икономическа […]

Прочети
икономика области ок

Възстановяването през 2021 г. пренареди класацията на областните икономики

Регионалното развитие на България остава много неравномерно, а възстановяването от ковид кризата през 2021 г. пренарежда класирането, особено сред най-слабо развитие области. Това личи от публикуваните данни за брутния вътрешен продукт на областно ниво НСИ за 2021 г. Икономиката на столицата остава най-голямата сред областите в страната, като формира 43% от общия размер на произведения БВП в България, на фона […]

Прочети
местни данъци и такси

За първи път е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти

Считано от 25 януари, вече е възможно заплащането на местни данъци и такси през електронната платформа на Министерство на електронното управление. От същия сайт за първи път ще е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по […]

Прочети
поща-две-могили

В 17 пощенски клона в Русенска област може да се подават декларации и плащат данъци

Във всичките 17 пощенски клона в Русенска област от понеделник – 30. 01. 2023 г., данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ  с приложения и указания към тях. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички […]

Прочети
обществен съвет по икономически въпроси русе

Учредиха Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе

На провело се събрание в сградата на местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, беше учреден Обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков и е продиктувано от проведена предварителна неформална среща с тях през месец ноември. Основната цел на Съвета като експертно-консултативен […]

Прочети
нап русе данъчно

Работодателите подават информация в НАП и за изплатени необлагаеми доходи на физически лица

В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през 2022 г., трябва да ги обявят пред НАП, заедно с информацията за платените през годината облагаеми доходи в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в справката са: предоставените на […]

Прочети
строителство нова сграда

Регистрираната безработица в Русенска област остава на много ниско равнище и през декември

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. декември в област Русе е 4,5%. Спадът на годишна база е с 0,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2022г. е 4,7%. Регистрираните  безработни от […]

Прочети
1 2 3 4 5 56