С проверки през настоящия уикенд стартира лятната контролна кампания на търговските обекти от инспектори в НАП в Русе

НАП запечата хостел „Русчукъ“ и забрани достъпа до него за 10 дни

Фондация „Д-р инж.Иван Иванов“ обжалва в Административен съд – Русе заповед за налагане на ПАМ № 57-ФК/18.02.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена ПАМ  „запечатване на търговски обект“ – хостел „Русчукъ“, находящ се в гр.Русе, ул.“Княжеска“ №  6  и забрана за достъп до него за срок от […]

Прочети
община русе

Увеличение на постъпленията от местни данъци планирано в бюджета на Община Русе до 2022 година

През този месец общинските съветници в Русе ще гласуват за приемането на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Русе  е разработена в  съответствие с  изискванията на действащите нормативни документи: – Решение №52 на Министерски съвет от 31 януари 2019 година за бюджетна процедура за 2020 година. – Закон за публичните финанси – Указания на Министерство на финансите № […]

Прочети
ЕНЕРГО-ПРО

Пореден ръст в цената на ел. енергията ще поиска от КЕВР Енерго Про

Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявиха намеренията си да поискат от КЕВР да утвърди нормативно определени корекции на цените за мрежови услуги и снабдяване за ценовия период от 1 юли 2019 г. до 30  юни 2020 година. В съответствие с нормативната уредба, ЕРП Север АД ще заяви корекции на признатите разходи за дейността си. Корекциите ще са съобразени […]

Прочети
НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Данъчен календар за март

До 10-ти март:       По ЗКПО: 1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга […]

Прочети

НАП – Русе: Осигурителен календар за март

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: До 25 март : Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари  2019 г. Ä за лицата по чл. 4, […]

Прочети
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Аптека е подвеждала клиентите си за размера на отстъпките на лекарствата

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: „Аптека е подвеждала клиентите си за размера на отстъпките на лекарствата

Аптека е заблуждавала клиентите си, че спестяват повече от двойно спрямо реалния размер на отстъпката на лекарства с намаление. Заблудата идва от това, че посоченият от търговеца процент е изчисляван на база определената по закон пределна цена на медикаментите, а не въз основа на реалната им цена, на която по принцип те се продават в този обект. Нелоялната практика е […]

Прочети
банкомат теглене на пари

Почти 1000 лева достига средната месечна работна заплата в Русенска област

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 952 лв. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 38 лв, а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. увеличението е със 70 лв. Средната месечна работна заплата за октомври е […]

Прочети

Близо 80 % от всички заети в Русенска област работят в частния сектор

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на […]

Прочети

Минимален ръст на регистрираната безработица в Русенска област през януари

През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са372. От тях без квалификация са 98, с работническа професия са 130, а специалистите със средно специално и висше образование – 144. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 80. Заетост е осигурена на 44 продължително безработни, както и на 24 безработни […]

Прочети
газ газов котлон

2750 тона вредни емисии спести газификацията на Русе за година

С 26 000 тона по-малко са емисиите на вредни вещества във въздуха – фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения, благодарение на газификацията. Резултатите са постигнали клиентите на „Овергаз Мрежи“ само за 2018-а година, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници, които използват за отопление, подгряване на вода и готвене, с природен газ. Най-много […]

Прочети
1 35 36 37 38 39 44