НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Осигурителен календар за месец май

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: До 25 май: (първия работен ден след 25 май 2019 г. е 27 май 2019 г.) Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, […]

Прочети
НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Данъчен календар за месец май

До 10-ти май:   По ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна […]

Прочети
ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: И в почивните дни около Великден могат да се декларират и платят данъци

И в почивните дни около Великден може да се декларират и плащат данъци. Гражданите, които разполагат с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис, могат да правят това по всяко време на денонощието, чрез сайта на агенцията www.nap.bg до крайния срок 24 часа на 30 април. От това удобство досега са се възползвали 7 341  данъкоплатци от региона, които са […]

Прочети

Близо 700 са постъпилите на работа безработни в областта през март

През март постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 696. От тях без квалификация са 241, с работническа професия са 235, а специалистите със средно специално и висше образование – 220. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 127. Заетост е осигурена на 74 продължително безработни, както и на 56 безработни […]

Прочети
Множество нарушения откри еднодневна акция на трудовите инспектори в Русе

Множество нарушения откри еднодневна акция на трудовите инспектори в Русе

8 строителни обекта са проверени в Русенска област. Там са работили 11 фирми. 70 са заварените там работници. Констатирани са 4 лица да полагат труд без сключени писмени трудови договори. 5 са нарушенията по необезопасени плочи, стълбищни площадки и пр. 2 са нарушенията за необезопасени отвори в конструктивните елементи. 1 е нарушението за необезопасено скеле. Необезопасените контури на етажни плочи […]

Прочети
Множество нарушения откри еднодневна акция на трудовите инспектори в Русе

Увеличават се исканията за назначаване на работа на непълнолетни в Русенска област

Увеличават се исканията за назначаване на работа на непълнолетни в Русенска област. През месец март те са седем. Броят им се увеличава над 20 от началото на годината. Това съобщи днес главният инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев. /на снимката/

Прочети
Йорданка Генчева - главен експерт в "Активни политики на пазара на труда" в дирекция "Бюро по труда" - Русе

22 заявления по проекта „Ваучери за заети лица“ са приети досега в ДБТ – Русе

От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в […]

Прочети
Йорданка Генчева - главен експерт в "Активни политики на пазара на труда" в дирекция "Бюро по труда" - Русе

В ДБТ – Русе започна прием на уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания

От 15 април Агенцията по заетостта започна приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал.1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение […]

Прочети
Йорданка Генчева - главен експерт в "Активни политики на пазара на труда" в дирекция "Бюро по труда" - Русе

Безработицата в Русенско през март остава на много ниско ниво

През март 2019 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 440. Започналите работа безработни с работническа професия са 127, специалистите са 188, а тези без квалификация – 125. От всички устроени на работа 208 са жени, 76 лица са на възраст над 55 год. и 76 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица […]

Прочети
НАП - Русе: НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух

НАП – Русе: До 30 април земеделците подават за първи път по електронен път декларация по чл. 55 ЗДДФЛ

До края на април на земеделските стопани им предстои за първи път да подадат само по електронен път и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО  /образец 4001/ за т. нар. авансов данък, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през първото тримесечие на 2019 […]

Прочети
1 36 37 38 39 40 51