касов апарат смяна

НАП – Русе: Фирми без регистрация по ДДС сменят касовите си апарати до 30 юни

Остават 6 дни, в които фирмите, нерегистрирани по ДДС и които не ползват софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят касовите си апарати, съобразно изискванията на Наредба Н-18, напомнят от Национална агенция за приходите. 30 юни 2019 г. е крайният срок, в който всички фискални устройства трябва да издават касови бележки с QR-код и да подават информация към приходната […]

Прочети

Цех за производство на хром – никелови съдове за фармацевтичната индустрия ще бъде изграден в „Свободна зона“ – Русе

Цех за производство на хром – никелови съдове за фармацевтичната индустрия ще бъде изграден в „Свободна зона“ – Русе. Той ще се помещава в хале с габарит 25/121 метра и височина 20 метра, в което ще се разположи основното производство. До него ще има пристройка с обслужваща функция с размери 6.8/121 метра и височина 15 метра, която ще е „залепена“ […]

Прочети
земя земеделие обработка

Цените на нивите в Ивановско – без съществени промени

През първата половина на 2019 година земеделските земи в Община Иваново се търгуваха на приблизително същите ценови нива като съответния период на миналата година. От доста време насам във всяко от землищата наблюдаваме консолидация на цените и относително равновесие на търсенето и предлагането. Отново можем да отбележим най-голям интерес към нивите в село Щръклево, където волатилността е най-висока в цялата […]

Прочети

Определени са начални продажни цени и начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост за 2019 г.

С Решение № 1073, прието с Протокол № 43 от 21.02.2019 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2019 година. В изпълнение на годишния план, с оглед изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, […]

Прочети
земя земеделие обработка

Определиха начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе

Във връзка с организирането и провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе за 2019-2020 стопанска година и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, е необходимо обсъждане и […]

Прочети

Одобрена е приватизация на баня – фурна в с. о. ДЗС

С Решение 889/20.12.2014 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1938 кв.м и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” с идентификатор 63427.11.84.1, със застроена площ от 339 кв.м, с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“, предмет […]

Прочети
земя земеделие обработка

С над 21 % се качва средната цена на земеделската земя в Русенска област за година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092       лв., което е с  21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1). Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%. Средни цени на сделките със […]

Прочети

НАП – Русе запечата за 10 дни магазин на ул. „Николаевска“

Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 158-ФК/07.05.2019 г. е издадена от Б. С. Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. На основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин за промишлени стоки, стопанисван от жалбоподателя, находящ се […]

Прочети
Национална работилница за подпомагане обучението в модния сектор проведоха ПГО "Недка Иван Лазарова" и РТИК

В Русе ще се състои конференция „Индустрия 4.0 и Дигитални решения“

Бизнес иновационен център „Инобридж“ и Русенска търговско-индустриална камара организират конференция, на която ще бъде представено едно решение на проблем, с който се сблъскват множество малки и средни компании в Европа. Дигиталните решения са метод за повишаване на конкурентоспособността, и много предприятия са наясно, че имат нужда от съвременни технологии. Трудностите обаче се пораждат точно в този момент, когато се реши, […]

Прочети

Пазарът на земя в Русенско – по-малко сделки при по-високи цени

През първата половина на 2019 година пазарът на земеделска земя в Община Русе отбелязва лек спад в количеството осъществени продажби, като се запазва тенденцията от миналата година за минимално повишаване на ценовите нива. Можем да направим извода, че тези нива са по-скоро консолидирани в различните землища и предстоящи по-драстични движения биха настъпили само при значителни промени в изкупните цени на […]

Прочети
1 2 3 4 5 6 21