Икономически новини от Русе и региона


Общинският съветник Деян Недков от МК "СДС" предлага промяна в Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

Подготвена е промяна на Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе

На сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно Изменение на Наредба за устройство и рабита на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе. Предложението е на общинския съветник от групата на местна коалиция „Съюз на демократичните сили“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, Движение 21/ Деян Недков. В действащата към момента Наредба за устройство и работа […]

Прочети
Снежана Стойчева: В Русе преди пандемията и по време на пандемията се забелязва интерес към по-големи жилища – около 100 кв.м., докато през миналата година започва да преобладава интересът към по-малки жилища

Еуфория в пазара на имоти в Русе и Велико Търново през 2022 и 2021 година

Бизнес форумите на водещата медия за недвижими имоти Imoti.net, част от Investor Media Group, преминаха успешно и представиха имотния пазар в Русе и Велико Търново. Бизнес срещите на тема „Предизвикателствата пред пазара на имоти“ се проведоха с активното участие на брокери на недвижими имоти и експерти в областта на 4-ти и 5-ти април. Силвия Тороманова част от Сиана недвижими имоти […]

Прочети
Чуждестранните инвеститори в България искат облекчаване на процедурите за регистрация

Чуждестранните инвеститори в България искат облекчаване на процедурите за регистрация

Десет двустранни търговски камари подкрепиха с обща позиция предложението на Висшия адвокатски съвет до министъра на правосъдието г-н Крум Зарков за промени в наредбата за Търговския регистър. Общата позиция беше подадена от Американската търговска камара в България, Българо-испанската търговска камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Българо-швейцарската търговка камара, Германо-българска индустриално – търговка камара, Италианската търговска камара в България, Конфиндустрия България (Асоциацията на […]

Прочети
русе център

Няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост и земеделие” и отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“

В архива на отдел „Общинска собственост и земеделие” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаване на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със […]

Прочети

Над 6.1 млн. лева са общо приходите от разпореждане с общинска собственост в община Русе през 2022 г.

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества. Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, […]

Прочети

Близо 1.3 млн. лева са приходите от наем на общински жилища в Русе за година

Дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ (ОП УОбИ) е пряко подчинена на Кмета на Община Русе и се координира от Заместник-кмет по икономика и международно сътрудничество. ОП УОбИ е създадено с решение на Общински съвет – Русе. Предприятието е второстепенен разпоредител на бюджетни средства. ОП е с предмет на дейност управление, стопанисване и контрол на общински жилищни имоти, […]

Прочети
местни данъци и такси

Близо 2.5 млн. лева е приходът от наеми и такси за 2022 година в бюджета на Община Русе

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем. Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, и провеждане на тръжна или конкурсна процедура. През отчетният период в Общински съвет – Русе са внесени 34 […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Малки индустриални общини и големи икономически центрове отново лидери по заплати

Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) – навлезе в четвъртата си година. Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 […]

Прочети

Стъпка напред за изграждане на новия завод на „СГМ ПЛАСТИКС“ ЕООД в Индустриалния парк, ще има готова продукция до 300 тона на година

„СГМ ПЛАСТИКС“ ЕООД закупи преди около година недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – Русе, с площ от 21 652 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов […]

Прочети
Йоана Анеску

Ioana Anescu: În 2023 va fi anul BNPL (Buy Now Pay Later) mai mult decât oricând

Conferință Digital4Ruse a devenit una dintre cele mai mari întâlniri anuale de afaceri din orașul Ruse. Pe 8 aprilie, cea de-a doua ediție a evenimentului va reuni antreprenori de succes din Bulgaria și România, precum și experți din diverse domenii precum marketing digital internațional, forwarding, drept fiscal. Am avut ocazia să vorbim cu doamna Ioana Anescu, care este Growth Marketing […]

Прочети
Даниел Николае,изпълнителен директор и съосновател на INNOSHIP: 2022 и 2023 са две години на предизвикателства за онлайн индустрията

Daniel Nicolae, CEO & Co-Founder, INNOSHIP: 2022/2023 sunt doi ani provocatori pentru industria online

Conferință Digital4Ruse a devenit una dintre cele mai mari întâlniri anuale de afaceri din orașul Ruse. Pe 8 aprilie, cea de-a doua ediție a evenimentului va reuni antreprenori de succes din Bulgaria și România, precum și experți din diverse domenii precum marketing digital internațional, forwarding, drept fiscal. Am avut ocazia să vorbim cu domnul Daniel Nicolae, care este CEO și co-fondator al […]

Прочети
местни данъци и такси

Профилактика ще затрудни работата на „Местни данъци и такси“ в Русе на 6 април

Дирекция „Местни данъци и такси” уведомява, че поради профилактика на съоръженията за доставка на ел. енергия от ЕНЕРГО-ПРО на 6 април 2023 г. /четвъртък/ от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде преустановено обслужването на граждани и фирми в сградата на ул. „Котовск” №1, бул. „Скобелев” №45 и кв. „Дружба 3”, бл. 4. Няма да са достъпни електронните услуги предоставяни […]

Прочети
Йоана Анеску

Йоана Анеску, Growth Marketing Manager, GPeC: 2023 ще бъде повече от всякога годината на BNPL

Конференцията Digital4Ruse се превърна в една от най-големите годишни срещи на бизнеса в град Русе. Само 4 дни ни делят от събитието. На 8 април второто издание ще събере успешни предприемачи от България и Румъния, както и експерти в различни области като международен дигитален маркетинг, спедиция, данъчно право. Имахме възможността да поговорим с г-жа Йоана Анеску, Growth Marketing Manager, GPeC, […]

Прочети
Даниел Николае,изпълнителен директор и съосновател на INNOSHIP: 2022 и 2023 са две години на предизвикателства за онлайн индустрията

Даниел Николае, изпълнителен директор и съосновател на INNOSHIP: 2022 и 2023 са две години на предизвикателства за онлайн индустрията

Конференцията Digital4Ruse се превърна в една от най-големите годишни срещи на бизнеса в град Русе. Само 4 дни ни делят от събитието. На 8 април второто издание ще събере успешни предприемачи от България и Румъния, както и експерти в различни области като международен дигитален маркетинг, спедиция, данъчно право. Имахме възможността да поговорим с г-н Даниел Николае, който е изпълнителен директор […]

Прочети
вход-НАП-Русе

НАП – Русе: Данъчен календар за април

До 10-ти април:    По ЗКПО: 1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна […]

Прочети
Снежана Стойчева, Imoti.net: В Русе сделките с имоти следват тенденциите в страната и броят им плавно намалява през 2022 г. спрямо зключително силната по брой сделки  2021 г.

Снежана Стойчева, Imoti.net: В Русе сделките с имоти следват тенденциите в страната и броят им плавно намалява през 2022 г. спрямо зключително силната по брой сделки  2021 г.

Въпроси, отправени от Rousse.info към г-жа Снежана Стойчева, управител на водещия сайт за обяви на недвижими имоти на Imoti.net, относно бизнес форум „Предизвикателства пред пазара на имоти – политически, икономически и технологични“. Експертната среща ще се състои на 04.04. 2023 година в хотел „Рига“ в Русе. Имаха ли ръст продажбите на имоти в град Русе през 2022 г.? През изминалата […]

Прочети
Предстои преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в Русе

Предстои преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в Русе

Общински пазари ЕООД ще вложи около 196 хил. лева без ДДС в преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в УПИ-X-2005“ (идентификатор 63427.2.2005.2), кв. 430, бул. „Цар Освободител“ №113А, ЦГЧ, гр. Русе II етап“. С настоящото преустройство не се променя застроената площ на сградата (площ за преустройство)  = 250 м2 Група 7 е разположена в югозападната част на централен общински […]

Прочети
ипи

Карти: Ролята на преработващата промишленост в местните икономики

Сред успешните модели на икономическо развитие – особено сред малки периферни на големите градове общини – е този, разчитащ на разширяване на ролята на преработващата промишленост. Най-често благодарение на един голям работодател или пък няколко, разположени в индустриална зона, общините с развити производствени предприятия се характеризират с висока заетост и добри заплати. За да можем да разграничим районите, където този […]

Прочети
МИР: 102 фирми от област Русе ще получат 14 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост

МИР: 102 фирми от област Русе ще получат 14 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост

102 фирми от област Русе ще получат безвъзмездна финансова помощ по първите две отворени и вече приключили процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това стана ясно при работна среща на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев и областния управител на Русе Анатоли Станев. Двамата обсъдиха икономическите отношения между […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

В 257 общини наетите не могат да избират работодателя си в поне един сектор

Репликата „Като не те устройват условията или заплатата, намери си друга работа“ не работи в 257 от всичките 265 общини за поне един от икономическите сектори. Как правим този извод? ИПИ разполага с данни от НСИ за основни показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности и по общини. В някои общини данните за отделни сектори, предоставени от НСИ, са „скрити“ […]

Прочети

Зам. – кметът Златомира Стефанова взе участие в годишните награди на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината 2022 г.“

На 30 март заместник – кметът „Икономика и международно сътрудничество“ на Община Русе Златомира Стефанова взе участие в годишните награди на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината 2022 г.“ Община Русе се включи с номинации във всички категории, като бяха отличени с награда „Витте Аутомотив България“ в категория „Инвестиция в разширяване на бизнес“, а компанията „Еберспехер България“ ЕООД бе […]

Прочети
снимка на кея милчо йовчев

Проведена е процедурата за отдаване под наем на терените за заведения по кея

На 30 март бе проведена процедурата за отдаване под наем на терените за заведения по кея на гр. Русе. Предстои изготвяне на заповеди за спечелили участници и сключване на договори за наем за два от терените. Поради неявяване на кандидати за един от терените, предстои организиране на повторен търг, който ще се проведе на 11 май. Това става ясно от […]

Прочети
автобусна спирка

Започна процедурата за отдаване под наем на част от павилионите, разположени до автобусни спирки на градския транспорт

Започна процедурата за отдаване под наем на част от павилионите, разположени до автобусни спирки на градския транспорт. Всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 19 април. Повече подробности гражданите могат да получат на сайта на Община Русе или от служителите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе […]

Прочети
вход-НАП-Русе

Транграничните плащания влизат в електронен регистър

Доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за електронни пари, платежни институции и други, са задължени да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. Това предвиждат промените в Закона за ДДС, обнародвани в Държавен вестник, брой 102/23.12.2022 г., които ще влязат в сила от 1 януари 2024 г. Целта […]

Прочети

„Инвестиция в разширяване на бизнеса“ връчи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов на „Витте Аутомотив България“ ЕООД

Президентът Радев награди „Алкомет“ за „Инвеститор на годината“ за 2022 г., седем министри и вицепремиер връчиха награди на церемонията Служебният кабинет показва отличен дух и екипност до края. В условия на максимална приемственост с ясна политическа воля и приоритети успяваме да печелим заедно. Министерството на иновациите и растежа заработи на пълни обороти. От началото на мандата сме подкрепили 28 приоритетни […]

Прочети
ДФЗ - РА: Най-много са регистрираните пожари в областите Русе и Благоевград

От 3 до 13 април земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“

От 3 до 13 април земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ бюджет по помощта е в размер на 213 млн. лв. Той се разпределя в следните направления: Едри и дребни преживни животни, […]

Прочети
Пазарът на имоти в Русе и Велико Търново ще бъде представен в бизнес форумите на Imoti.net на 4 и 5 април

Пазарът на имоти в Русе и Велико Търново ще бъде представен в бизнес форумите на Imoti.net на 4 и 5 април

Следващите бизнес срещи, от поредицата форуми на Imoti.net, част от Investor Media Group, на тема „Предизвикателствата пред пазара на имоти – политически, икономически, технологични“ ще продължат в Русе на 4 април от 14:00 часа в Гранд Хотел Рига и непосредствено на следващия ден във Велико Търново на 5 април от 14:00 часа в хотел Премиер. Бизнес форумите ще продължат да […]

Прочети
Най-голямото кариерно изложение "Национални дни на кариерата" 2023 ще се проведе присъствено и online в началото на април

Най-голямото кариерно изложение „Национални дни на кариерата“ 2023 ще се проведе присъствено и online в началото на април

Форумът стартира на 1 април в Гранд Хотел „Милениум“ в София и продължава със събития в още пет академични града и виртуално издание. Регистрирани за участие са повече от 120 компании, които очакват срещите със студенти и млади специалисти, за да предложат своите работни и стажантски места. Събитието в София ще продължи от 10:00 до 18:00 часа. Входът за търсещи […]

Прочети
Министерството на иновациите и растежа ще инвестира близо 2,3 млрд. лв. в развитието на българския бизнес до края на годината

Министерството на иновациите и растежа ще инвестира близо 2,3 млрд. лв. в развитието на българския бизнес до края на годината

Министерството на иновациите и растежа /МИР/ ще инвестира близо 2,3 млрд. лв. в развитието на българския бизнес до края на годината. Това стана ясно от среща между заместник областния управител на Русе Детелина Ачева и директора на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/ Илияна Илиева. Средствата ще бъдат отпускани като безвъзмездна помощ, като финансови инструменти и като комбинация […]

Прочети
ДФЗ - РА: Най-много са регистрираните пожари в областите Русе и Благоевград

До 13-и април в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“

До 13-и април в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ се приемат заявления за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Общият размер на предвидените средства по двете схеми е 64 429 000 лева, стана ясно след проведена среща между […]

Прочети
1 2 3 4 5 6 60