ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

Най-големият работодател в Русе запазва изцяло своя персонал, въпреки трудностите в извънредната ситуация. Поради сложната глобална ситуация в Европа и Америка, много от клиентите на компанията – производители на автомобили, спират производството си, което довежда до намаляване поръчките за ВИТТЕ Аутомотив България. Компанията е принудена да забави темпото и да спре производството за 2 седмици. Компанията прави всичко възможно да […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци,. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите  за […]

Прочети
лого ртик

РТИК ще предложи нова инициатива в подкрепа на собствениците на малък бизнес

Letz Retail е проект, чиято основна цел е даването на отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители / посетителите в техните магазинчета. Предлагайки програма за обучение, проектът цели да предостави на целевата група нужните знания, умения и компетенции, за да подобрят бизнеса си, […]

Прочети
нап русе данъчно

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци и земеделски стопани, които са избрали да се облагат по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, както и за едноличните търговци, които се […]

Прочети

РТИК с безплатни онлайн курсове в подкрепа на бизнеса

Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ, отварят безплатен достъп до два обучителни курса в подкрепа на бизнеса и общността в условията на разрастващата се COVID-19 пандемия. Като водеща браншова организация в региона, ние от екипа на Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ, осъзнаваме отговорността си да оказваме подкрепа на бизнеса, общността и съгражданите си в тези […]

Прочети
нап русе данъчно

Близо 60 % от очакваните декларации на юридически лица в региона са получени в офиса на НАП в Русе

До 30 юни е удължен срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До момента са подадени […]

Прочети

Близо 500 са постъпилите на работа в област Русе през февруари

През февруари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 488. От тях без квалификация са 161, с работническа професия са 162, а специалистите със средно специално и висше образование – 165. Започналите работа жени са 265, а младежите до 29 години-75. Заетост е осигурена на 53 продължително безработни, както и на 19 безработни с намалена трудоспособност. Трудовите посредници […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Деклариране и плащане на републикански данъци и осигуровки по време на извънредното положение

Народното събрание прие следните промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение в Република България: Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г. Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г. През 2020 г. задължените по ЗКПО лица […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП – Русе: Често задавани данъчно-осигурителни въпроси, свързани с извънредното положение

Често задавани данъчно-осигурителни въпроси, свързани с извънредното положение Ще бъде ли променен срокът за деклариране и внасяне на дължимия ДДС? Не. Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъдат променян. Ще бъдат ли променени сроковете за внасяне на задължителни осигурителни вноски? Сроковете за внасянето на задължителните осигурителни вноски от осигурителите няма да бъдат променени с […]

Прочети
нап русе данъчно

НАП- Русе: Срокове и начини за деклариране и плащане на авансови вноски по ЗКПО

Когато до влизането в сила наЗакона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят […]

Прочети
1 3 4 5 6 7 43