Новини от Русе и региона


Заплата и половина повече за постигнати резултати от кмета на Община Иваново, а за кметове на 5 кметства – по една

Общински съвет – Иваново одобри допълнително възнаграждение в размер на една и половина месечна основна заплата за постигнати резултати за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. на Георги Миланов – кмет на Община Иваново, което да бъде изплатено през месец ноември 2021 г.  Одобрено е и допълнително възнаграждение в размер на една месечна основна заплата за постигнати резултати за периода […]

Прочети
община иваново

Промениха цените на множество услуги, извършвани от Община Иваново

Общински съвет – Иваново прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Ето и промените: § 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел II „Такси за целодневни детски градини и домашен социален патронаж“ се създава нова ал. 6 на чл. 23 със следния текст:  „(6) За децата […]

Прочети
Служители на Окръжен съд - Русе с дарение за кризисния център на сдружение "Център Динамика" в Русе

Община Иваново ще е партньор по проекта „За бъдещо развитие на община Иваново“ на СНЦ „Център Динамика“ – Русе

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие Община Иваново да участва като партньор в изпълнение на проектно предложение „За бъдещо развитие на община Иваново“ с бенефициент Център „Динамика“ – Русе по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ […]

Прочети
На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Община Иваново прие извършени инвестиции от ВиК за над 700 хил. лева през 2020 година

Общински съвет – Иваново одобри и прие като активи публична общинска собственост следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе през 2020 г. на обща стойност 736 284,36 лв. без ДДС. Кметът на Община Иваново ще подпише приемо-предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за приетите активи. Дадено е съгласие приетите активи да преминат в управление на […]

Прочети
Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години

Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години

Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години. Според нея това е възрастта, когато може да се обогати активния и пасивния речник на всяко дете. По думите и, говорните способности са влияят от няколко фактора, между които мозъчната активност, психологическата среда […]

Прочети
Русе спечели в трите категории на "Мисията доброволец - (не) възможна” на Министерството на младежта и спорта

Русе спечели в трите категории на „Мисията доброволец – (не) възможна” на Министерството на младежта и спорта

Поредната радостна новина за младите хора на Русе получихме в навечерието на Международния ден на доброволеца – 5 декември. На специална церемония, организирана от Министерството на младежта и спорта, бяха представени всички номинирани в три категории: Доброволец, Доброволческа мисия и Доброволческа организация на годината за 2021 година. Победителите в категориите бяха определени на база получени най-много гласове онлайн. За Добровелец […]

Прочети
Професионално направление "Социални дейности" в Русенски университет на едно от челните места в рейтинговата класация на висшите училища в България за 2021 година

Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет на едно от челните места в рейтинговата класация на висшите училища в България за 2021 година

На 2 декември, 2021 година в Министерството образованието и науката е представено 11-то издание от Рейтинговата система на висшите училища в България (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/). В нея професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ е на трета позиция за 2021 година  сред осем такива в страната, след Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов Български университет (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/). Изключително съм удовлетворен, […]

Прочети
съдебна палата русе

Румънският гражданин, управлявал камион с концентрация на алкохол 3,25 на хиляда, сключи споразумение

Дежурен състав на Районен съд – Русе разгледа споразумение, сключено между прокуратурата и защитника на румънския гражданин В. К., с което последният се признава за виновен в това, че на 29.11.2021 г. управлявал товарен автомобил „Сканиа“ с концентрация на алкохол в кръвта 3,25 на хиляда. След като докладва текста на внесеното от прокурора споразумение, съдът предложи същото да бъде изменено […]

Прочети

Утре почитаме Свети Сава

Синът на аристократичен род от Кападокия (Мала Азия) на 18 години Сава става монах и по-късно отшелник в пустинните местности край река Йордан. С наследството след смъртта на родителите си, той построява странноприемници, болници и един манастир до град Йерусалим. Манастирът „Св. Сава“ съществува и до днес, а през цялото средновековие е средище на активна книжовна дейност и задължителна спирка […]

Прочети
ОП "Комунални дейности" започна полагането на нова асфалтова настилка по алея „Бели брези“ в кв. „Здравец“

ОП „Комунални дейности“ започна полагането на нова асфалтова настилка по алея „Бели брези“ в кв. „Здравец“

ОП „Комунални дейности“ започна полагането на нова асфалтова настилка по алея „Бели брези“ в кв. „Здравец“. Направен е ремонт на отделни разрушения на пътните настилки по ул. „Стефан Караджа“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Войводова“ и ул. „Никола Петков“, междублоковите пространства в близост до бл. „Орхидея“ по ул. „Борисова“ 45, бл. „305“ и бл. „401“ в жк „Чародейка“, бл. „51“ и […]

Прочети
Общинските полицаи в Гюргево отново установиха изхвърлила неправомерно боклуци по данни за получател на опаковките

Общинските полицаи в Гюргево отново установиха изхвърлила неправомерно боклуци по данни за получател на опаковките

Общинските полицаи в Гюргево отново установиха изхвърлила неправомерно боклуци по данни за получател на пратка, залепени върху картонените опаковки. Това стана след подаден сигнал на 24 ноември в 12.40 часа за множество битови отпадъци на ул. „Гривица“ в града. Те са били изхвърлени точно под табела, забраняваща изхвърляне на отпадъци в района и указваща на размера на санкциите за извършителите. […]

Прочети

Месечните обезпечения и отчисления на Община Борово през тази и миналата години ще се разходват за покриване на заема за депото в Бяла

Общински съвет – Борово гласува месечните обезпечения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 година до 31.12.2020 година да се разходват, както следва: да се погасява месечна вноска в размер на 4239,71 лв. /четири хиляди двеста тридесет и […]

Прочети

Без такси за храна на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование в община Борово

Общински съвет – Борово прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово § 1.  В Глава Втора, Раздел Трети на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово чл. 23, ал. […]

Прочети

Потвърдено е върнато от областния управител решение за прехвърляне имоти от Община Борово на Община Две могили

Общински съвет-Борово даде отново своето съгласие да бъде безвъзмездно прехвърлено правото на собственост, чрез дарение в полза на Община Две Могили с Булстат: 000530529 и адрес: гр. Две Могили 7150, булевард “България“№84, върху недвижими имоти – общинска собственост, както следва:     № по ред      АОС   № от дата ОПИСАНИЕ НА ИМОТА 1. №1219 от 27.02.2013г. 1. УПИ І, […]

Прочети

Вдигнаха драстично цените на храната за потребителите на социални услуги, в детските градини и училищата на Община Борово

Считано от 01.11.2021 година във връзка със завишените цени на основни продукти и консумативи като електрическа енергия горива и хранителни продукти се изменят лимитите на социалните услуги, както следва:             1. Услугата „приготвяне и доставяне на храна“ е увеличена от 8,50 лв. (осем лева и петдесет стотинки) на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) за потребителите на социалните услуги в […]

Прочети
борово соларен парк

„Екском инженеринг“ ЕООД ще строи фотоволтаична електроцентрала в община Борово

Общински съвет – Борово даде своето съгласие  за ползване на терени, общинска собственост, находящи се на територията на  град Борово от дружество“ Екском инженеринг“ ЕООД, с ЕИК : 175391101 за проектирането, изграждането  и експлоатирането  на фотоволтаични електроцентрали / ФтЕЦ/ и прилежащите и съоръжения, за имоти със следните идентификатори: – Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460 – Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1572 […]

Прочети
тец русе топлофикация

„Топлофикация Русе“: Продължават да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на инсталация за очистване на димни газове

„Топлофикация Русе” АД уведомява гражданите на гр. Русе, че във връзка с екологични изисквания в „Топлофикация Русе” АД ще продължат да се извършват тестови изпитания на отделните елементи и поетапно натоварване на Инсталация за очистване на димни газове (СОИ), които ще приключат м. януари 2022 година. От Ръководството на „Топлофикация Русе” АД

Прочети

Светлините на коледната елха бяха включени в 18 часа в центъра на Бяла

Светлините на коледната елха бяха включени в 18 часа в центъра на град Бяла, а небето над местните жители бе озарено от илюминации. На откритата сцена до коледното дърво децата от началните училища в град Бяла ще ни пренесат в коледния свят на магията и вълшебството с прекрасните си изпълнения.

Прочети
Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Иван Иванов е новият началник на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ на Община Русе

Иван Иванов е новият началник на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ на Община Русе. Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто се проведе на 23 ноември в сградата на Община Русе. Председател на конкурсната комисия бе Мирослава Маркова – директор на дирекция „Управление на собствеността“. Единственият кандидат, допуснат до теста в конкурса, има резултат […]

Прочети
ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Пет въпроса без отговор в здравеопазването

Преговорите между партиите, които са поканени да обсъждат проблемите в областта на здравната политика показват за пореден път липсата на визия, системен подход и разбиране за главните приоритети в сектора. Отново около масата присъстват почти само лекари (с изключение може би на Асен Василев) и отново лекарското съсловие не обсъжда ще се правят ли реформи в управлението и финансирането на […]

Прочети
Конкурс за детска рисунка на открито се състоя в Борово

Одобрен е План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово одобриха общинските съветници в Борово. Настоящият План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Борово определя реда за поддържане и контрол на площадките за игра на територията на община Борово, изчерпателно изброени в Приложение № 1 и съдържа: Необходимите за спазване […]

Прочети
На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

Временно затварят системата за прием в детски градини и предучилищни групи в Русе

Във връзка с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе информираме родителите, че програмните продукти „Прием в детска градина“ и „Прием в подготвителна група в училище“ са затворени за подаване на заявления и за редакция на съществуващи заявления. За заличаване на […]

Прочети
От днес Областна администрация – Русе разполага с нов интернет сайт

От днес Областна администрация – Русе разполага с нов интернет сайт

От днес Областна администрация – Русе разполага с нов интернет сайт, който може да бъде открит на адрес: https://ruse.egov.bg. Сайтът е разработен според най-съвременните тенденции в уеб технологиите, като се стреми да отговори на водещите стандарти за институционална идентичност и достъпност на съдържанието. „Надяваме се, че пребиваването ви във виртуалното пространство на област Русе ще даде отговор на всички ваши въпроси! […]

Прочети
Третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гостуваха на Районен съд - Русе в Деня на отворените врати

Третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гостуваха на Районен съд – Русе в Деня на отворените врати

   В изключително ограничен вариант предвид епидемичната обстановка, Районен съд – Русе осъществи традиционния Ден на отворени врати, като част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт.  С цел ограничаване струпванията на много хора, гости бяха само третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе, придружавани от директора г-жа Кремена […]

Прочети
Международният ден на доброволеца ще отбележи Каритас - Русе

Международният ден на доброволеца ще отбележи Каритас – Русе

„Каритас“ – Русе организира доброволческа инициатива тази неделя от 11:30 часа пред Градските хали, чрез която ще бъде отбелязан Международния ден на доброволеца. Млади доброволци от организацията ще раздават информационни брошури за доброволчеството и топъл чай на желаещите да се стоплят в студения ден. Екипът на организацията кани всички, които имат интерес към това да бъдат доброволци да се присъединят!

Прочети
РИОСВ - Русе: Съставен е акт за незаконен риболов в поддържан резерват „Сребърна“

РИОСВ – Русе: Съставен е акт за незаконен риболов в поддържан резерват „Сребърна“

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по  Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“. Нарушението – навлизане с плавателен съд в акваторията в езерната част на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”,  е установено на 1 декември при наблюдение на защитената територия от административната сграда на резервата. Експертът по биолгогично разнообразие и служител по […]

Прочети
Борислав Българинов към новите народни представители: Уверявам ви, че може да гласувате пълно доверие на ръководството и екипа на Областна администрация – Русе за решаването на всеки един казус!

Борислав Българинов към новите народни представители: Уверявам ви, че може да гласувате пълно доверие на ръководството и екипа на Областна администрация – Русе за решаването на всеки един казус!

Няколко часа след като удари първият звънец на 47-ото Народно събрание областният управител на Русе Борислав Българинов поздрави новоизбраните депутати. „Уверен съм, че ще проявите зрялост и диалогичност и ще допринесете за просперитета на Русе и региона! Предизвикателствата пред русенци са много и те чакат адекватни и навременни решения – за съжаление отлагани многократно през последните години! Сигурен съм, че […]

Прочети
Онлайн заседания на комисиите на ОбС - Русе и през декември

Онлайн заседания на комисиите на ОбС – Русе и през декември

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе за м. декември 2021 г. ще се проведат чрез видеоконферентна връзка. Както вече знаете, за целта е подсигурен софтуерният продукт „Zoom“, който ще се използва за осъществяване на онлайн връзка на всяка една от 10-те комисии в периода от 6 – 9 декември 2021 г. Заседанията ще се проведат във виртуална […]

Прочети
Две дарения обогатиха книжния фонд в Беляново

Две дарения обогатиха книжния фонд в Беляново

В навечерието на коледните и новогодишните празници фондът на читалището в село Кривина се обогати с нови заглавия. Книгите са предоставени от двама дарители.  Пламен Цветанов е роден и през целия си живот работи и живее в Беляново. Едно от хобитата му е да влиза в ролята на агроном и да се занимава с отглеждането на различни растения. В раздела […]

Прочети

Инж. В. Михайлов – зам. – директор на РДГ – Русе: До края на 2021 година ще бъдат залесени общо 1250 декара топола и 113 декара цер

RuseInfo разговаря днес с инж. Виктор Михайлов – зам. – директор на Регионалната дирекция по горите – Русе /за директор на РДГ – Русе съгласно заповед № 126/21.09.2021 година на директора на РДГ – Русе/ 1. Г-н Михайлов, колко декара са залесени от началото до месец ноември 2021 година в Русенска област? С какви дървесни видове? Кое бе най – […]

Прочети
1 2 3 4 2 702