община две могили

Специален автомобил сметосъбирач ще бъде продаден на търг в Две могили

Община Две могили е собственик на дълготраен материален актив – Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК, Рама № ZCFC65A2005675363, съгласно свидетелство за регистрация № 003760942. С решение №1071, взето с Протокол №55/30.08.2019 г., Общински съвет Две могили е дал съгласие за продажба, след провеждане на публичен търг с явно наддаване на описания по-горе […]

Прочети
община две могили

Гробищните паркове са включени в списък на обектите от първостепенно значение в Община Две могили

С Решение № 46 по Протокол № 4/31.01.2020 г. от заседание на общински съвет – Две могили, проведено на 31.01.2020 г. е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. В общинската програма няма посочени общински обекти от първостепенно значение. След направено проучване и постъпили докладни записки от кметовете на населени места в […]

Прочети

Подготвено е преустройство и модернизация на ДЦПЛУ – Две могили по проект

Общински съвет Две могили даде днес своето съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП. Дадено е съгласие за съфинансиране на проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две […]

Прочети

Подготвено е разширение на мюсюлманския гробищен парк в Баниска

Общински съвет – Две могили даде днес своето предварително съгласие със срок на валидност 1 година за разширяване територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска чрез промяна на предназначението на част от имот – публична общинска собственост, с Идентификатор 02587.259.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“. В Деловодството на Община Две могили е постъпила докладна записка с вх. […]

Прочети
Предстои кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“ на 24 март

Богат културен календар представи РБ „Л. Каравелов“ за месец март

Богат културен календар представи Регионална библиотека „Любен Каравелов“ за месец март по време на пресконференция днес. На 27 март 2020 г. Русенската библиотека за осма поредна година ще се включи в международната Нощ на Андерсен. Събитието се организира по повод 2 април – Международния ден на детската книга и изкуствата за деца, свързан с рождената дата на Ханс Кристиан Андерсен. […]

Прочети
община две могили

Образователната система в община Две могили дава възможност за пълноценно развитие на всяко дете

Образователната система в община Две могили се изгражда от две детски градини,  едно средно училище, едно основно училище, една професионална гимназия, Център за подкрепа и личностно развитие, Център за обществена подкрепа. Общинската мрежа от детски градини е съставена от ДГ „ Св.Св. Кирил и Методий“в гр. Две могили, с филиал в село Кацелово и ДГ „Първи юни“ в село Баниска, […]

Прочети

Одобрен е анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Две могили

Общинските съветници в Две могили приеха днес анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Две могили. Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Две могили е разработен в съответствие с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016г. и във връзка с […]

Прочети
община две могили

Определен е размерът на трудовите възнаграждения на кмета на Община Две могили и кметовете на населени места

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината. Нормативната уредба относно размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

Незагасена цигара подпали плевня и обор в Кривня

В 11:16 часа вчера е постъпил сигнал за пожар в стопански постройки в с. Кривя. При пристигане на местопроизшествието е установено, че гори покривна конструкция на сграда, използвана преди за плевня и обор. До нея е имало долепени други помощни постройки, ползвани за съхранение на домашен и битов инвентар, а зад тях в съседния двор долепена къща, на която покривът […]

Прочети
одмвр русе лого полиция мвр

38 – годишен русенец е задържан при кражба в магазин

В Първо РУ разследват сигнал за кражба на хранителни стоки от магазин. За престъплението са сигнализирали служители на търговски обект по ул. Александровска в Русе вчера вечерта. Те са заловили мъж с незаплатена стока след касовата зона в магазина. Заловеният е предаден на полицията и задържан. Той е на 38 години от Русе. Случаят се документира и изяснява.

Прочети
1 2 3 4 5 6 140