Приеха отчета за тазгодишното издание на фестивала „Мартенски музикални дни“ – Русе

Готов е отчетът за 53-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни”. Отчетът съдържа информация за проведения фестивал, справка за извършените разходи и реализираните приходи, както и анализ на финансовия резултат. Фестивалът през 2013 г. се проведе в условия на тежка финансова и политическа криза, което се отрази на събираемостта на приходната част от външни източници. Независимо от това финансовите […]

Прочети

13 клуба на пенсионера в Община Иваново водят активен живот през тази година

13 клуба на пенсионера в Община Иваново водят активен живот през тази година. Това става ясно от предоставената вчера информация от кмета на Общината Георги Миланов…. Код на новината : *121358.html     

Прочети

Приета е Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

Събина Павлова – ръководител на Работна група, създадена с Решение № 732/19.09.13г. на ОбС-Русе и общински съветник в Общински съвет – Русе внесе за разглеждане Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе. Във връзка с влизането в сила от […]

Прочети

Предстои продажба на множество общински имоти по постановленията в землището на Николово

Община Русе е собственик на незастроени недвижими имоти в землището на село Николово, Община Русе, както следва: 1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1435 с площ 488 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6969/30.05.2013 г. (вписан под № 132 , т.19, дв.вх. №7931, н.д 3747 от 05.06.2013 г. на АВп.); 2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, […]

Прочети

Одобрена е продажбата на множество общински имоти в местността „Христо Македонски“ до Русе

В община Русе са постъпили заявления за закупуване на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе. Имотите представляват земеделски земи, попадащи в територия по

Прочети

Одобриха продажбата на няколко общински имота в местността „Караманлийка“

В Община Русе са постъпили заявления за закупуване на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе. Имотите представляват земеделски земи, попадащи в територия по

Прочети

И през този месец бе направена корекция на бюджета на Община Русе

Днес общинските съветници в Русе одобриха корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година, свързана с: – предложение от директора на ЦДГ „Звездица” за компенсирана корекция в бюджета на градината – функция „Образование”, дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – държавна дейност, в увеличение на

Прочети

Общински съвет – Русе одобри отдаване под наем на орехови култури от общинския горски фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ днес

Общински съвет – Русе одобри отдаване под наем на орехови култури от общинския горски фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ днес. Това е поискала Галина Йорданова от 22 октомври. Тя иска да кандидатства по мярка 214. Срокът за наем е 11 месеца. Идеята на Община Русе е да са поискат […]

Прочети

Вече 2 седмици тече традиционната Коледна благотворителна кампания на „Каритас“ – Русе

Вече 2 седмици тече традиционната Коледна благотворителна кампания на „Каритас“ – Русе. Тя включва редица събития, в които русенци помагат на хората в нужда.Център за обществена подкрепа /ЦОП/ на Каритас Русе работи с деца в неравностойно положение. За трета поредна година Гимназията по Европейски езици партнира на благотворителната организация и учениците събират дрехи, обувки, книжки, играчки и раници за връстниците […]

Прочети
1 5 579 5 580 5 581 5 582 5 583 5 756