ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД

ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми и предоставяне на услуги по счетоводство и администриране на персонал. НАШИ КЛИЕНТИ са, както бизнес, така и публични субекти. Това са представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и техни обединения, инвеститори в селски райони, малки общини, Местни инициативни групи, представители на […]

Прочети