logo-toplofikacia

„Топлофикация-Русе“ ЕАД лицензиран топлинен счетоводител

ул. „Боримечка” №43, стая 14 Телефон 082 88 35 72 Web www.toplo-ruse.com Топлофикация Русе има удоволствието да Ви уведоми, че с Решение № Р-35 / 02.12.2010 г. е вписана в Публичния регистър към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на лицата, имащи право да извършват услугата „Дялово разпределение на топлинна енергия“. Дружеството е лицензирано за работа с уредите на водещата […]

Прочети
Б – Контакт ООД

Б – Контакт ООД гр. Бяла

Б – Контакт ООД е специализирана в производство и търговия с хлор-съдържащи продукти-дезинфектанти – Белина (Натриев хипохлорит), Течен хлор и Калциев хипохлорит /Хлорна вар/, както и с други химически стоки в това число: Хидратна вар, Солна киселина, Железен трихлорит и други. Фирмата е регистрирана в началото на 2000 г. като предприятие с нисък рисков потенциал. Има издадено Комплексно разрешително от ИАОС. В […]

Прочети