Катедра „Педагогика“ на Русенския университет проведе ежегодната научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

Катедра „Педагогика“ на Русенския университет проведе ежегодната научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

Днес, 15 май 2024 г., в зала 1.219 се проведе ежегодната Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени (СНС’24) на катедра „Педагогика“ към Факултет „Природни науки и образование” при Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В научна секция „Педагогика и психология“ бяха представени доклади, обхващащи тематичните направления Предучилищно и училищно образование и Социално-педагогическа теория и практика. На всички автори бяха връчени удостоверения за участие.

Целта на сесията бе да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да популяризират основните резултати от своята учебно-изследователска работа, както и да обменят опит и добри практики.

Организатори на научната секция бяха доц. д-р Лора Радославова и ас. доктор Дима Спасова, преподаватели в катедра „Педагогика“.

Сподели: