Катедра „Педагогика“ на Русенския университет организира ежегодната научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

Катедра „Педагогика“ на Русенския университет организира ежегодната научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

На 15.05.2024г. от 15 часа в зала 1.219 ще се проведе ежегодната Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени (СНС’24) на катедра „Педагогика“ към Факултет „Природни науки и образование” при Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В научна секция „Педагогика и психология“ ще бъдат представени доклади, обхващащи тематичните направления Предучилищно и училищно образование и Социално-педагогическа теория и практика. На всички автори ще бъдат връчени удостоверения за участие.

Научната сесия има за цел да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да популяризират основните резултати от своята учебно-изследователска работа, както и да обменят опит и добри практики.

Организатори на научна секция „Педагогика и психология“ са доц. д-р Лора Радославова и ас. доктор Дима Спасова.

Сподели: