Катедра „Чужди езици“ на Русенския университет организира състезание за най-добра презентация на английски език Inspire Speaking Contest

На 27 май от 10 часа в зала 2Г. 307, за втора поредна година катедра „Чужди езици“ на Русенския университет организира състезание за най-добра презентация на английски език Inspire Speaking Contest. Студентите и докторантите ще представят своите виждания и раработки по темата „ Устойчиво развитие – да посрещнем предизвикателствата на XXI век“. Освен участници от университета тази година ще се включат и Еразъм студенти от Румъния и Китай. В журито ще участват както университетски преподаватели, така и студенти, и представители на местните власти.

Сподели: