ФотоОко: Кен - инсталация на открито на пътя Обретеник - Ценово

ФотоОко: Кен – инсталация на открито на пътя Обретеник – Ценово

Интересна кен – инсталация на открито може да види всеки на пътя Обретеник – Ценово. Тя включва стотици изпити кенчета бира, подредени в своеобразна „стена на славата“. Както става ясно от табелите в непосредствена близост, тя е до ловна зона на ЗКПУ „Бряст“ – Брестовица.

Сподели: