КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка за надзора на канализационната и водопроводна мрежа на 2 квартала на община Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка i c предмет „Упражняване на строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на технически паспорт на обект „Инженеринг (проектиране и строителство) за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащ колектор в кв. Средна кула и Долапи на гр. Русе””.Производството установи, ч…

Код на новината : *119731.html

    

Сподели: