Започва есенната дезинфекция на съдовете за битови отпадъци в Русе

КЗК спря процедурата по обществената поръчка за чистота в Русе след жалба от „Нелсен – Чистота“ ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе“. Повече може да видите в определението:

Сподели: