Класиране на есета за дистанционното обучение и COVID-19 представиха в клуба на социалния работник в Русенския университет

Класиране на есета за дистанционното обучение и COVID-19 представиха в клуба на социалния работник в Русенския университет

В изпълнената със студенти по социални дейности от Русенски университет виртуална зала на Клуб на социалния работник на 28 април, 2021 година се реализира инициатива, на която бяха представени резултатите от класирането  в обявения в края на месец март конкурс за есе на социално значимата тема: Дистанционното обучение в условията на COVID-19 – какво ни дава и какво ни отнема. Как да се справим с предизвикателствата?

В началото модераторът на събитието и председател на Клуб на социалния работник проф. дн Сашо Нунев приветства участниците в конкурса за активността и изразените лични и отговорни позиции в техните творби и отбеляза, че във всяка една от тях са вложени творчески и иновативни елементи и лично преживяване по обявената тема на конкурса. Заедно с това той адмирира и интереса на колегите им към вложените в есетата позиции и идеи.   

Всеки от студентите представи своето есе, съпроводено със съдържателна и добре анимирана презентация. В процеса на обсъждането им от аудиторията във виртуалната зала се изрази не само интерес към представените различни гледни точки от авторите, но и виждането, че във всяка от тях студените откриват не само преживени от тях по време на дистанционното обучение и ограничителните мерки поради епидемиологичната обстановка моменти, но и идеи и практики, които те ще използват в обучението, справянето със стреса и натоварването, управлението на времето за участие в учебни занятия и самоподготовка, осмислянето на свободното време и подкрепата за свои близки хора, колеги и приятели. Подчерта се ролята на самоанализа, себеопознаването, себеприемането, самомотивирането и духовното в условията на социална изолация и ограничени контакти и мобилност. Модераторът на събитието проф. дн Сашо Нунев отбеляза, че вложените в есетата на студентите иновативни, интересни и полезни идеи относно това, което ни дава дистанционното обучение и възможностите за справяне с породените от него и епидемията предизвикателства, ще се приложат в теоретичното и практическото им обучение по социална работа. Не липсваха и конструктивни критични бележки относно качеството на дистанционното и че въпреки неговите позитивни страни, то има немалко недостатъци по отношение на присъствено провежданите занятия, балансиране на натоварването на студенти и преподаватели и съхраняване на здравето им.

Класирането на есетата се извърши на основата на определени критерии в три категории: Категория 1. Тематична насоченост и цялостен обхват на проблема, поставен в темата на есето и обвързването му с актуалния контекст. Категория 2. Аргументирано изразена лична позиция относно възможностите, които ни предоставя и отнема дистанционното обучение в условията на COVID-19. Категория 3. Аргументирано изразена лична позиция относно възможностите за справяне с предизвикателствата, пред които ни поставя дистанционното обучение в условията на COVID-19. В трите категории бяха отличени общо шестнадесет есета на участващите студенти, като осем от тях бяха призирани с първо място. Всеки от участниците в конкурса за есе по обявената социална значима тема видя своя сертификат в електронен вид, който ще получи на личната си поща.  

Събитието беше изключително интересно за присъстващите в залата студенти и преподаватели и то неусетно продължи в над два часа. В неговия край проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева благодариха на всички автори на есета и на подкрепилите ги техни колеги във виртуалната зала и предложиха с ръкопляскане да ги адмирират. Професор дн Сашо Нунев, като създател на професионалното направление и на Клуб на социалния работник,  насърчи всички студенти от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуба да бъдат все така активни и отговорни във всяка една инициирана и реализирана съвместно от тях социално, професионално и образователно значима инициатива.

Сподели: