Глоджево-зима-2023

„КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД инвестира в изграждане на птицеферма в Глоджево

„КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД инвестира в изграждане на птицеферма в Глоджево. Там ще се отглеждат 14 815 броя кокошки носачки. Те ще бъдат в съществуваща сграда с площ 850 м2.

Сподели: