Клубът на социалния работник в Русенския университет отбеляза Световния ден на социалната работа

Клубът на социалния работник в Русенския университет отбеляза Световния ден на социалната работа

На 19 март във фоайето на корпус 2 на Русенски университет студенти и преподаватели от Клуба на социалния работник към професионално направление „Социални дейности“ тържествено отбелязаха Световния ден на социалната работа.

В началото на събитието председателят на клуба доц. д.н. Сашо Нунев представи значението на този ден за професионалната и академичната общности на социалните работници в целия свят и акцентира върху темата на Световния ден на социалната работа през тази година, насочваща вниманието върху насърчаване на значението на човешките взаимоотношения във всекидневието на хората, професионалната дейност на социалните работници и обучението на бъдещите техни колеги. Екипи на студенти от всички курсове представиха свои постери, подготвени във връзка с празника, и разкриха пред участниците в събитието заложените в тях идеи в  контекста на водещата тема.

Чрез своите произведения те съставиха многоцветна интерактивна композиция. След това посредством флашмоб изразиха своята позиция, че бариерите във взаимоотношенията между хората в света трябва да бъдат преодолени и заявиха своята съпричастност и активно отношение към значимостта и необходимостта от развитие на човешките взаимоотношения. С видеоклип на клубната организация на студентите и преподавателите по социални дейности, поставен на уебсайта на European Association of Schools of Social Work (https://www.eassw.org/happy-wswd-by-university-of-ruse/), бяха поздравени техните колеги от над 300 училища и организации в Европа, членуващи в асоциацията.

Сподели:

Още новини от деня