Клубът на социалния работник представи своя продукция и реализирани инициативи на Иновативно младежко експо 5 в Русенския университет

Клубът на социалния работник представи своя продукция и реализирани инициативи на Иновативно младежко експо 5 в Русенския университет

На 9 юни за пореден път Клубът на социалния работник към специалност „Социални дейности“ в Русенски университет чрез екип от студенти Йоана Александрова, Даяна Георгиева, Никол Илиева, Севги Хълми, Георги Линджев, Кристиян Огнянов и преподавателите проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева участваха в ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО 5 с представяне в електронен вид чрез видео на продукция и реализирани на национално, регионално и местно ниво инициативи. Мотото на презентирането на Клуба на социалния работник е от преминалия на 16 март Световен ден на социалната работа „Укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност“ и трансформирано през визията и дейността на студентската формация в „Обединени заедно за социална солидарност и глобална свързаност“.

Събитието се провежда в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката в Русенски университет „Ангел Кънчев“, по инициатива на Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенски университет и под егидата на Министъра на образованието и науката, от когото беше получен поздравителен адрес. То беше открито от Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев с поздравление към участниците и пожелание за успехи. Приветствено слово поднесоха областният управител на Област Русе Борислав Българинов, кметът на Община Русе Пенчо Милков и заместник-председателят на Националното представителство на студентските съвети Станимир Бояджиев.

Подготвеното от преподавателите и студентите видео включва продукция от: проведения хакатон на тема „Икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор“, където отборите на специалността заеха призовите места; отбелязването на Световния ден на социалната работа – 16 март, 2021 година с много творби на студенти и получаването на поздравителни адреси от представители на Международната федерация на социалните работници и Европейската асоциация на училищата по социална работа; посветената на Световния ден на социалната работа презентация на студентката Севги Хълми и плаката студентките Христина Даракева и Ирина Енчева, поставени като поздрав към всички студенти и преподаватели по социална работа от Европа и света, поставени на уебсайта на Европейската асоциация на училищата по социална работа; осъществения конкурс за написване на есе на тема „Дистанционното обучение в условията на COVID-19 – какво ни дава и какво ни отнема, как да се справим с предизвикателствата?“, в който се представиха много творби и идеи на студентите; участието в Междурегионално онлайн състезание „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се с правим заедно“, в което отборът на студентите от първи курс спечели „Grand Prize“ с най-висок брой точки; отбелязването на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени; участието на проф. дн Сашо Нунев във форуми на Международната федерация на социалните работници и нейния европейски клон и др. Представящият тази продукция и инициативи екип от студенти разясни пред проявилите интерес гости на събитието вложените в тях идеи и желанието си те да се опредметят в бъдеще, за да се осъществи на практика мотото на участието им „Обединени заедно за социална солидарност и глобална свързаност“.

Сподели: