Международен ден на доброволеца

Клубът на социалния работник ще отбележи 5 декември – Международен ден на доброволеца

На 5.12.2017 година от 17.00 часа в зала 114 на корпус 2 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Клубът на социалния работник ще отбележи Международния ден на доброволеца в рамките на кампанията „16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола“. Младежкият делегат към Организацията на обединените нации за България с мандат 2017 – 2018 г. Ася Панджарова ще говори пред аудиторията за своя път в доброволчеството и за дейността си в ООН. Експертът към международния проект „HASP – Honour Ambassadors against Shame Practices“ Диана Георгиева ще представи платформата на проекта и дейностите за реализацията му на международно и на национално ниво. Председателят на Сдружение „Център Динамика“ – Русе Деана Димова ще разгледа въпроси на основаното на пола насилие. Студентите, които участват в конкурса за творби във връзка с кампанията „16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола“ ще бъдат отличени с награди.

Проектът „HASP – Honour Ambassadors against Shame Practices“ (Посланици на добра воля срещу практиките на насилие, основано на честта) се реализира в партньорство между организации от пет страни от Европейския съюз Италия, Испания, Гърция, България и Великобритания. Участник от българска страна е Фондация „Джендър проект в България“. Реализирането на проекта в община Русе и в съседните общини ще бъде подпомогнато от екипа на Сдружение „Център Динамика“ – Русе.
Страните, участващи в проекта, са различни не само в географски, социален и културен аспект, но и по отношение на интерпретиране на случаите на насилие, основано на честта, поради различни фактори. Но те се ръководят от виждането, че този вид насилие е фундаментална злоупотреба с правата на човека. Няма никаква чест при извършването или възлагането на убийства, отвличания и много други актове, действия и поведение, които представляват насилие в името на честта.

Местните общности в страните-участнички ще реструктурират идеите и принципите за правата на човека в съответствие с културната си среда и чрез транснационалното сътрудничество и взаимен обмен ще допринесат те да променят реалностите, в които живеят жените в Европа. Проектът цели повишаване на равнището на информираност и на чувствителност към новите форми на насилие срещу жените, вариращи от насилствени бракове до т.н. „престъпления в името на честта“, както и насърчаването на превантивните мерки и предприемане на действия при наличие на такова престъпление. Заедно с това той се стреми да реформира и ефективизира европейските политики, свързани с предотвратяването и противопоставянето на основаното на честта насилие и да подкрепи постигането на социална справедливост.

Дейностите по проекта включват:

• картографиране на настоящата ситуация по отношение на законодателна рамка на национално и европейско ниво и проучване на психологическите аспекти на проблема;
• разработване на наръчник, предоставящ възможност на жените-жертви или в ситуация на риск от такова насилие, правилно да идентифицират ситуацията и да предприемат адекватни мерки;
• конструиране на програма за обучение на социални работници и полицаи за придобиване на необходимите компетенции за превенция, идентифициране, оценка и комуникиране на новите и основани на честта форми на насилие;
• изграждане на транснационална мрежа от „Посланици на честта“ във виртуалното пространство, включваща най-малко 100 организации и 2000 индивидуални представители от цяла Европа.
• провеждане по една кръгла маса във всяка страна, участваща в проекта и на един информационен ден.

Сподели: