Клуб "Отворено общество" представи в Бяла проекта "Обединени сили за развитие на общността"

Клуб „Отворено общество“ представи в Бяла проекта „Обединени сили за развитие на общността“

Днес в НЧ „Трудолюбие 1884“ – Бяла се проведе среща с представители на клуб „Отворено общество“. Беше представен проектът „Обединени сили за развитие на общността“. Той цели сближаване на НПО и институции в услуга на най уязвимите групи в общността за бъдещо местно развитие. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа,предоставена от Исландия,Лихтенщайн и Норвегия,по фонд „Активни граждани, България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът бе представен от г-жа Даниела Янева-председател на УС на Клуб“Отворено общество“ – Русе и г-жа Петя Минчева – експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“-Русе.

Сподели: