област-русе-община-русе

Клуб „Отворено общество“ – Русе ще сподели с журналисти различни иновативни подходи как да бъде разпознавано домашното насилие

На 22 февруари в Областната администрация ще се проведе среща с представителите на регионалните медии. По време на срещата експерти от Клуб „Отворено общество“ – Русе ще споделят с журналистите различни иновативни подходи как да бъде разпознавано домашното насилие и как да бъде отразявано пред обществеността, така че да бъдат напълно защитени правата на пострадалите.

Фокусът на срещата ще бъде върху актуалната законодателна рамка, касаеща насилие, основано на пола, видовете домашно насилие, както и гражданско-правните способи на защита и етични норми при отразяване на домашно насилие с фокус върху ромската общност. Ще бъдат обсъдени и възможностите за проактивна информационна кампания за защита от всички форми на домашно насилие.

Инициативата се реализира в рамките на проект „Партньорство с кауза“, който се реализира от Сдружение „Център „Динамика“ – Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областната администрация, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Подобни обучения бяха направени сред представители на местната и държавната власт, учениците в региона, както и ромската общност.

Сподели: