Кметовете на общините Русе, Бяла и Сливо поле ще представят Русенска област в Регионалния съвет за развитие на СЦР

Кметовете на общините Русе, Бяла и Сливо поле ще представят Русенска област в Регионалния съвет за развитие на СЦР

Северен централен район и Северозападен район ще са фокус, като приоритетни територии през новия програмен период 2021-2027 г., тъй като социално-икономическите им показатели показват нуждата от целенасочена политика и инвестиции от европейските фондове. Това коментирах във Велико Търново на среща с кметове на общини от Северен централен район, пред които представих проекта на програмата за развитие на регионите и новия териториален подход за управление на средствата от европейските фондове. Всеки от шестте района на страната ще има предвиден пакет от бюджетни средства, включващ финансиране от всички европейски оперативни програми.

Приветствах и новоизбраните 12 представители на местните власти от района за членове на Регионалния съвет за развитие. СЦР първи извърши своите номинации. От област Велико Търново в съвета влизат кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, Даниел Панов, кметовете на общините Елена- Делян Млъзев и Павликени -Емануил Манолов. От област Габрово бяха гласувани кметът на община Габрово – Таня Христова и кметът на община Севлиево, Иван Иванов. Представители на област Разград ще са Денчо Бояджиев – кмет на община Разград и Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян. Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР от кмета на областния град Пенчо Милков, от Димитър Славов – кмет на община Бяла и от кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов. Област Силистра издигна за членове на РСР, председателя на ОбС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи.

Регионалните съвети ще се състоят от общо 51-члена, като освен представители на общини и областни управи, участници ще имат и неправителствения сектор, бизнеса, научната общност, висшите учебни заведения, синдикални организации и др. Съветът ще има широко експертно представителство и ще бъде важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране.

Сподели:

Още новини от деня