Кметовете на Русе, Сливо поле, Ветово и Тутракан сключиха партньорско споразумение за участие в екопроект

Кметовете на Русе, Сливо поле, Ветово и Тутракан сключиха партньорско споразумение за участие в екопроект

Кметът Пенчо Милков подписа партньорско споразумение с кметовете на общините Сливо поле, Ветово и Тутракан по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“.

Той включва инициативи по подобряване, надграждане и използване на ресурсите по отношение на кръговата икономика в региона. За целта са предвидени редица дейности, сред които:

– създаване на мобилни центрове за рециклиране на отпадъци от домакинствата в Община Русе и Ветово;

– поставяне на съдове за рециклиране на строителни отпадъци във всяка от общините;

– поставяне на съдове за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административните сгради на Община Русе и три училища в Сливо поле;

– закупуване на техника и съдове за рециклиране на биоразградими отпадъци в общините Русе, Тутракан и Сливо поле;

– провеждане на информационни кампании във всяка от общините с цел стимулиране на разделното изхвърляне на отпадъците от домакинствата.

Финансирането по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ е на обща стойност 759 704,88 лв. и се предоставя по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от финансовия механизъм на Европейското политическо пространство (2014-2021).

Сподели: